Engasjer studentene dine og gjør det lett å kommunisere med nettdiskusjoner.

Diskusjoner er et godt virkemiddel for å få studenter til å tenke kritisk i forbindelse med emnearbeidet sitt og samhandle med hverandres ideer. Du kan opprette diskusjoner for individuelle emneleksjoner eller for emnet ditt som et hele. Som lærer eier du diskusjonene. Når du har startet en diskusjon, kan du selv publisere kommentarer for å veilede studentene.

Den vanligste formen for kommunikasjon i nettemner er diskusjoner som startes av en lærer. Deltakelse og kommunikasjon i diskusjoner skjer ikke av seg selv. Du må bevisst gjøre det til en del av emnet ditt. For å fremme engasjerende kvalitetsdiskusjoner bør du tenke nøye over diskusjonsspørsmålene du lager, og be om informasjon.


Legg til rette for gode resultater i nettdiskusjoner

Hjelp studentene med å føle seg komfortable, og gi dem retningslinjer når de begynner å delta i diskusjoner.

Her er fire generelle trinn du kan følge for å utvikle vellykkede nettdiskusjoner, noe som kan styrke fellesskapet og være til hjelp under oppgaver.

 1. Spesifiser kravene til deltakelse.
  • Fortell hva du forventer. Opprett en diskusjon hvor studenter kan lese om etikette og se vurderingsinformasjon.
  • Legg opp til god nettkommunikasjon, og forsterk god oppførsel med offentlig anerkjennelse.
 2. Utform effektive spørsmål.
  • Bruk multiemedieressurser i spørsmålene dine for å redusere ensformigheten av kommunikasjon med bare tekst. Du kan be studentene dine se et klipp på populære tjenester som YouTube™, og deretter spørre om hva de synes.
 3. Oppmuntre til nye ideer.
  • Hvis diskusjonsinnleggene inneholder for mye enighet og for få stiller spørsmål ved ideer, kan du be studentene med etternavn som starter på A–M, støtte én side av saken, og de med etternavn som starter på N–Z, støtte den andre.
 4. Moderer.
  • Gjør det klart at du er til stede. Be om oppklaring, ressurser eller innspill fra tilbakeholdne deltakere.

Åpne diskusjoner

Du kan la studentene få tilgang til diskusjoner på flere måter. Du kan legge til en tilpasset lenke i emnemenyen og i et emneområde. Når du legger til en lenke til diskusjoner i et emneområde, kan studentene bruke verktøyet samtidig som de bruker annet innhold.

Logg på som lærer, gå til kontrollpanelet, utvid Emneverktøy-delen, og velg Diskusjonstavle. Åpne emnediskusjonstavlen og gruppediskusjonstavlene for gruppene i emnet ditt via denne lenken.

Struktur på diskusjonstavlen

På samme måte som det er viktig å planlegge og strukturere emneinnhold, bør du opprette en struktur for nettdiskusjoner.

På hovedsiden for diskusjonstavlen vises det en liste over forumer. Et forum er et sted hvor deltakerne diskuterer ett eller flere relaterte temaer. Brukerne kan lage flere tråder i hvert forum. Tråder inneholder det opprinnelige innlegget og alle svarene på det. Du kan opprette forumer og tråder for å dele diskusjoner inn i mindre deler eller temaer som er knyttet til emnet ditt.

Mer om forumer

Mer om tråder

Diskusjoner vises sekvensielt, slik at alle emnemedlemmene kan følge samtalen.


Diskusjonstavle-siden

Det er vanligst å gå til diskusjonstavlen fra emnemenyen, men du kan opprette en lenke dit fra andre emneområder også – for eksempel fra innholdsområder.

Diskusjonstavle-siden inneholder en liste over alle forumer du har opprettet. Du må opprette ett eller flere forumer før brukerne kan starte meldingstråder. Du kan også søke etter diskusjonsinnhold. Søkefeltet er skjult som standard, for å spare skjermplass.

 1. Hvis du vil sortere listen basert på en kolonne, velger du kolonneoverskriften.
 2. Hvis du vil se innleggene i et forum, velger du forumtittelen. Forumtitler med fet skrift inneholder uleste innlegg.
 3. Du kan se det totale antallet innlegg, antallet uleste innlegg, antallet svar til deg og antallet deltakere for hvert forum. Velg lenken i Uleste innlegg-kolonnen for raskt å se de uleste meldingene i forumet.

Om diskusjoner

Med diskusjoner er det lett å kommunisere med studentene i emnene dine. Diskusjoner oppfordrer studenter til å tenke kritisk i forbindelse med emnearbeidet sitt og samhandle med hverandres ideer.

Du kan opprette emner og gruppediskusjoner. Du kan også angi diskusjoner for en vurdering og organisere diskusjoner i mapper.

Vil du at studentene skal lede? Du kan la dem opprette diskusjoner som vises i listen med etiketten Opprettet av student


Opprett diskusjoner

Alle nye diskusjoner er til å begynne med skjult. Du kan redigere dem og gjøre dem synlige når du vil at studentene skal kunne delta.

Det finnes to steder i emner hvor du kan opprette diskusjoner.

 1. Opprett en diskusjon direkte på emneinnholdssiden Studentene kan se det i sammenheng med annet materiell.
 2. Når du er i et emne, kan du velge Diskusjoner -fanen på navigasjonsfeltet for å åpne diskusjonssiden. Klikk på plusstegnet øverst til høyre for å åpne menyen. Du kan legge til diskusjoner og organisere dem med mapper. Velg tannhjulikonet for å åpne Diskusjonsinnstillinger-panelet. Du kan la studentene opprette diskusjoner som vises i listen med etikketten Opprettet av student. Du kan når som helst slå denne innstillingen av og på.

  Mer om studentopprettede diskusjoner

Når du konverterer emnet ditt fra den Original-emnevisningen til Ultraemnevisningen, slås noen diskusjoner sammen, og enkelte innstillinger fjernes. Les mer om konverteringsprosessen.


Siden Ny diskusjon

Du kan legge til diskusjoner for alle eller be studentene om å delta i gruppediskusjoner. Du kan også angi at diskusjoner skal telles for vurdering.

 1. Legg inn en tittel som gjør det lett for studentene å finne riktig diskusjon. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises «Ny diskusjon» og datoen som tittel for deg og dine studenter.
 2. Ta med retningslinjer og forventninger. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere tekst, vedlegge filer og bygge inn multimedie

  Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

 3. Vis eller skjul diskusjonen. Som standard skjules nye diskusjoner . Studenter kan ikke se en diskusjon før du velger å vise den. Du kan opprette alt innhold på forhånd og velge når det skal bli synlig for studentene i henhold til timeplanen din. Du kan også angi betingelser for tilgjengelighet basert på dato, klokkeslett og resultater for andre elementer i vurderingsboken for emnet.
 4. Velg diskusjonsalternativer. Velg Diskusjonsinnstillinger-ikonet for å åpne et panel med alternativer for diskusjonen din:
  • Inkluder diskusjonen med andre innholdselementer. Velg Vis på emneinnholdsiden for å inkludere diskusjonen på Emneinnhold-siden.
  • Oppmuntre til originale ideer. Noen studenter kan stole for mye på andres tanker når de har utkast til svar. Når svarene er skjult, kan det bli lettere for studentene å dyrke frem sine egne ideer forbundet med det opprinnelige diskusjonstemaet. Velg Publiser først for å gjøre aktiviteten i diskusjonen skjult for studentene frem til de publiserer et svar. Hvis du vil bruke både «Publiser først» og grupper, må du velge Publiser først før du tilordner gruppene.
  • Vurder diskusjonen. Du kan motivere studentene til å komme med nyttige bidrag ved å la diskusjonen telle for en vurdering. Når du velger å vurdere en diskusjon, ser du flere alternativer som leveringsfrist og maksimalt antall poeng. De maksimale poengsummene gjelder for én eller flere innlegg fra en student. Når du aktiverer vurdering for en diskusjon, opprettes en kolonne automatisk i vurderingsboken.
  • Innrett mål med diskusjonen. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du oppretter diskusjoner, kan du innrette ett eller flere mål. Velg Innrett med mål for å søke etter tilgjengelige mål. Når du gjør slike oppgaver synlige, kan studentene se informasjon om målene, slik at de vet hva du forventer.

   Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

  • Legg til grupper. du kan Tilordne studenter til diskusjonsgrupper så færre personer er involvert. Du kan også tilordne et spesifikt tema til hver gruppe. Du kan vurdere gruppediskusjoner.

Diskusjoner opprettet av studenter

Når du lar studentene opprette diskusjoner, vises titlene deres sammen med etiketten Opprettet av student på hovedsiden for Diskusjoner. Du kan omorganisere studentdiskusjoner slik at alle vises sammen eller flytte dem til en mappe.

Når emnemedlemmer åpner en diskusjon, vises forfatteren i sidepanelet.

Studentene kan redigere eller slette sine egne innlegg og kan slette sine egne diskusjoner hvis ingen har svart.


Diskusjoner eller samtaler?

Du kan riktignok bruke klassediskusjoner til å utvikle eller dele ideer, men du kan også bruke samtaler til raskt å dele tanker om spesifikt innhold. Du kan for eksempel muliggjøre samtaler når du lager oppgaver. Alle kan være med i oppgavesamtalen, for eksempel for å be om hjelp, dele kilder eller svare på spørsmål fra andre. Alle kan lese slike samtaler når de ser på oppgaven.

Samtaler vises bare sammen med det relevante innholdselementet – de vises ikke på diskusjonssiden.