Organisasjoner

Organisasjoner fungerer som emner og inneholder verktøy medlemmene kan bruke til å kommunisere effektivt. Du kan publisere informasjon, delta i diskusjoner og dele dokumenter.

Organisasjoner kan brukes for å øke institusjoners rekkevidde når det gjelder fag, tidsperioder og så videre. Organisasjoner brukes ofte for blant annet akademiske avdelinger, studiegrupper og fritidsaktiviteter.

Siden Globale organisasjoner

I listen hvor navnet ditt vises, kan du se en liste over organisasjonene dine. Du kan gå tilbake til tidligere organisasjoner for å se gjennom innhold, bruke materiell på nytt og forberede deg på nye organisasjoner.

Organisasjoner -siden har du tilgang til alle organisasjonene dine, uansett hvilken organisasjonsvisning de er levert i. Ultra-organisasjonsvisningen og Original-organisasjonsvisningen vises sømløst i listen. Nå vises Original-organisasjonsvisningen med et nytt design, og eventuelle tidligere temaer eller fargevalg overstyres.

Hvert organisasjonskort inneholder en liste over organisasjons-ID, organisasjonstittel og leder. Hvis organisasjonen har flere ledere, kan du velge Flere ledere for en liste. Velg Mer informasjon hvis du vil se beskrivelsen og tidsplanen, hvis det er lagt til.

Filtrer eller søk i lister. Du kan bruke Filtrer-menyen til å endre hva du ser på siden. Den filtrerte listen blir værende mens du går inn i organisasjoner. Hvis du går til en annen side, vises alle organisasjoner igjen. Bruk søkefunksjonen til å finne organisasjoner på den aktive siden.

Bla gjennom etter semester. Gå til tidligere, aktive og kommende organisasjoner. Hvis du underviser i mange organisasjoner, kan du velge hvor mange som skal vises på hver side. Nederst på listen kan du velge side for å navigere gjennom lengre lister.

Se favorittene dine raskt. Hvis du ofte åpner en organisasjon, kan du velge stjerneikonet for å legge den til som favoritt, slik at den vises øverst på listen. Null rulling! Du kan velge stjerneikonet igjen for å fjerne en organisasjon fra favorittene dine.

Du kan ikke endre rekkefølgen på organisasjoner i listen. Organisasjoner er oppført i alfabetisk rekkefølge og gruppert etter semester, med de nyeste organisasjoner først. Favorittene dine vises øverst på siden.

Administrer dine organisasjoner. Du kan gi organisasjoner følgende statuser:

  • Åpent: Du kan åpne en organisasjon når du er klar for at deltakerne skal kunne se innholdet.
  • Privat: Du kan gjøre en organisasjon privat mens du legger til eller eksperimenterer med innhold. Deretter kan du åpne den for deltakere når du er klar. Deltakere ser private organisasjoner i organisasjonslistene sine, men de har ikke tilgang til dem.

    Du kan ikke gjøre en organisasjon privat mens et semester er aktivt. Hvis en bruker trenger tilgang til en privat organisasjon, bør du kontakte administratoren din for å få hjelp med innstillinger for organisasjonen.

  • Skjul: Du kan velge å skjule en organisasjon fra listen for å organisere det du ser. Det vises ikke lenger aktivitet for skjulte organisasjoner på de overordnede sidene om alle dine organisasjoner, for eksempel Vurderinger. Bare ledere har mulighet til å skjule organisasjoner. Hvis du vil vise en skjult organisasjon, filtrerer du listen etter Skjult fra meg > Åpne menyen for en organisasjon > velg Vis organisasjon.
  • Fullfør: Du kan sette organisasjoner til Fullført når organisasjonen er ferdig, men da kan du ikke gjøre endringer i den lenger. Deltaker har tilgang til innholdet, men de kan ikke delta i organisasjonen lenger. De kan for eksempel ikke svare på diskusjoner eller sende inn oppgaver. Du kan velge Åpent eller Privat for slike organisasjoner senere hvis du vil. Hvis en organisasjon har en sluttdato, har ikke studentene tilgang til organisasjonen lenger etter sluttdatoen. Så hvis du fullfører en organisasjon og åpner den igjen etter sluttdatoen, har ikke deltakere tilgang til den. Fullført gjelder bare for Ultra-organisasjonsvisningen.

Endre visning. Du kan se innholdet på Organisasjoner-siden i en liste eller i et rutenett. I rutenettvisningen kan du endre hvilket bilde som vises på organisasjonskortene dine.

Mer om tilpasning av bildet