Oppslag er ideelle når du vil publisere tidssensitiv informasjon som er viktig for å oppnå gode resultater i et emne. Du kan legge til kunngjøringer for disse typene emneaktiviteter:

 • Leveringsfrister for oppgaver og prosjekter
 • Endringer i pensum
 • Rettelser/presiseringer av materiell
 • Eksamensplaner

Du kan legge til, redigere og slette oppslag på Kunngjøringer-siden. Når du legger til et oppslag, kan du også sende det som en e-post til studentene i emnet ditt. Studentene får kunngjøringen selv om de ikke logger på i emnet.


Finn din institusjons kunngjøringer

Kunngjøringer vises i I dag-avsnittet av aktivitetsstrømmen. Du kan også finne kunngjøringer på påloggingssiden.


Hvor emnekunngjøringer vises

Nye, aktive emnekunngjøringer vises første gang studentene går inn i emnet ditt. Studentene må lukke Nye emnekunngjøringer-vinduet før de kan se emneinnhold. Når studentene har lukket vinduet, vises det ikke igjen. Hvis du publiserer nye kunngjøringer, vises vinduet igjen med bare de nye kunngjøringene.

Aktive kunngjøringer vises også i I dag- og Nylig-delene av aktivitetsstrømmen. De fleste kunngjøringer forsvinner fra aktivitetsstrømmen når studentene ser dem i emnene sine. Hvis du planlegger en kunngjøring, vises den også i aktivitetsstrømmen på det planlagte tidspunktet.

Studentene får en emnekunngjøring og en varsling om en aktivitetsstrøm om emnegrupper som de må bli med. Hvis studentene ikke har blitt med i en emnegruppe, blir varslingen værende i aktivitetsstrømmen.

På siden Emneinnhold i panelet Detaljer & handlinger kan studenter velge Vis arkiv for å lese tidligere, aktive kunngjøringer. De kan også klikke på ikonet Søk etter kunngjøringer og skriv inn nøkkelord for å finne en bestemt kunngjøring.

Video: Create Announcements


Watch a video about creating announcements

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement.


Opprett et oppslag

Bruk kunngjøringer for å dele viktige, tidseffektiv informasjon.

På siden Emneinnhold i panelet Detaljer og handlinger, klikker du på kunngjøringerlenken for å begynne. Siden Ny kunngjøring vises.

Skriv inn en tittel og melding for kunngjøringen. Tittelen har en grense på 256 tegn. Bruk alternativene i redigeringsverktøyet til åformatere tekst, bygge inn multimedie og tilknytte filer

Du kan sette inn lyd- og videoopptak i emnekunngjøringene dine.

Du kan også sende en e-postkopi til alle emnemedlemmene, inkludert deg selv. Velg avkryssingsruten Send en e-postkopi til mottakerne. Mottakerne trenger en gyldig e-postadresse i systemet. Du kan ikke sende en e-postkopi for en kunngjøring som skal vises senere. E-post om kunngjøringer sendes alltid og kontrolleres ikke av de globale varslingsinnstillingene.

Hvis du publiserer en kunngjøring og glemmer å merke av for e-postkopien, må du opprette en ny kunngjøring. Hvis du redigerer kunngjøringen og velger e-postkopi og publiserer den på nytt, sendes ikke e-posten.

Velg Lagre for å lagre som et utkast av kunngjøringen. På siden Emnekunngjøringer kan du publisere kunngjøringer når du er klar.

Antallet publiserte og totale emnekunngjøringer oppdateres i panelet Detaljer og handlinger.

Hva ser studentene i e-posten?

I e-postmeldingen vises innebygd innhold som lenker. Studentene kan velge lenkene for å se innholdet.


Planlegg en kunngjøring

Du kan opprett en kunngjøring for en fremtidig aktivitet, for eksempel påminnelser om emneaktiviteter eller tidsfrist. Du kan planlegge at kunngjøringer skal publiseres automatisk i emnet ditt på en dato og et tidspunkt du velger. Du kan også skjule kunngjøringer når de ikke lenger er relevante.

Hvis du planlegger at en kunngjøring skal vises i fremtiden, er avkryssingsruten for e-post deaktivert.

 1. Ny kunngjøring-siden krysser du av Planlegg kunngjøring-avkryssingsruten.
 2. Når du planlegger en kunngjøring, vises det en Vis på dato og klokkeslett er obligatorisk. Du kan ikke fjerne avkryssingen for dette alternativet.
 3. Hvis du vil, kan du krysse av avkryssingsruten Skjul på og deretter datoen og klokkeslettet.

Bruk datovelgeren for å planlegge kunngjøringer. Hvis du skriver inn en dato, blir den tilbakestilt til standarddatoen når du lagrer kunngjøringen.

Hvis du ikke lenger vil planlegge kunngjøringen, kan du fjerne avkryssingen for Planlegg kunngjøring.

Emnekunngjøringer-siden, vises den planlagte kunngjøringen med etiketten Planlagt i Status-kolonnen.


Emnekunngjøringer-siden

På siden Emneinnhold i panelet Detaljer og handlinger, kan du velge kunngjøringerlenken for å se alle emnekunngjøringene dine.

Emnekunngjøringer-siden kan du se status for hver enkelt kunngjøring og antall visninger. Du kan også opprette, kopiere, redigere, sortere og slette kunngjøringer.

 1. Se et sammendrag av kunngjøringene dine. Se antall emnekunngjøringer etter status øverst på siden. Kunngjøringer har tre statuser: Publisert, Planlagt, og Utkast.
 2. Sorter kolonner. Sorter kunngjøringer etter tittelen, statusen, eller antall visninger.
 3. Søk etter kunngjøringer. Velg Søk etter kunngjøringer-ikonet og skriv inn nøkkelord for å finne en bestemt kunngjøring.
 4. Opprett en ny kunngjøring. Velg plusstegnikonet for å åpne siden Ny kunngjøring.
 5. Administrer kunngjøringer. Åpne menyen for en kunngjøring for å redigere, kopiere eller slette kunngjøringer.

Rediger, kopier eller slett en kunngjøring

Du kan redigere, kopiere eller slette kunngjøringer i emnet ditt. Gå til siden Emnekunngjøringer, og velg menyen til en kunngjøring og et alternativ:

 • Velg Rediger for å endre tittelen eller meldingen. Du kan også redigere den planlagte tiden for å publisere og slå tiden på og av.
 • Velg Slett for å fjerne en kunngjøring fra emnet permanent.
 • Velg Kopier for å lage en nøyaktig kopi av en eksisterende kunngjøring og oppdatere etter behov.

Husk: Hvis du publiserer en kunngjøring og glemmer å merke av for e-postkopien, må du opprette en ny kunngjøring. Hvis du redigerer kunngjøringen og velger e-postkopi og publiserer den på nytt, sendes ikke e-posten.