Sök i en diskussion

Du kan söka efter en viss deltagares inlägg. I rutan Hitta deltagare kan du begränsa din sökning till några bokstäver eller för- eller efternamn för bästa resultat. Välj ett namn från resultaten om du vill visa alla deltagares inlägg och svar tillsammans. Deltagarens inlägg visas markerat.

Rensa rutan Hitta deltagare för att visa hela listan igen.


Filtrera en diskussion

Du kan även välja ett namn i listan Deltagare för att visa deltagarens inlägg och svar tillsammans. Deltagarens inlägg visas markerat. Klicka på deltagarens namn igen för att gå tillbaka till huvuddiskussionen.