Med e-postverktøyet kan du sende e-post til andre personer i emnet ditt uten å åpne et eget e-postprogram, for eksempel Gmail, Hotmail eller Yahoo. Du kan sende e-post til individuelle brukere eller brukergrupper.


Send en e-postkopi

Du kan sende en kopi av en emnemelding til mottakerens e-post. Når du sender en e-postkopi til studentene, er det mer sannsynlig for at de ser, leser og handler i forbindelse med viktige kunngjøringer og emnemeldinger.

E-postkopier blir bare levert til mottakerne som har en gyldig e-postadresse i Blackboard Learn-profilen sin. Du bør oppfordre studentene til å fylle ut profilene sine, slik at det blir mulig å levere e-postkopier.

Du kan sende kopier av meldinger via e-post ved å velge Send en e-postkopi til mottakerne når du skriver og sender en melding. Alle mottakere mottar en e-postkopi av meldingen.

Mer om hvordan du sender meldinger

Mottakerne mottar meldingen din via e-post, men eventuelle svar på e-posten sendes ikke tilbake til Blackboard Learn. Brukerne må logge på for å svare på emnemeldingen din.