Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Innstillinger for vurderte diskusjoner

Du kan motivere studentene til å komme med nyttige bidrag ved å la diskusjonen telle for en vurdering.

Velg ikonet Diskusjonsinnstillinger for å åpne et panel med alternativer for diskusjonen din. I Detaljer og informasjon-delen kan du krysse av i avkryssingsruten Vurder diskusjon og flere alternativer vises, for eksempel leveringsfrist og maksimalt antall poeng. De maksimale poengsummene gjelder for én eller flere innlegg fra en student. Når du aktiverer vurdering for en diskusjon, opprettes en kolonne automatisk i vurderingsboken.

Oppmuntre til originale ideer. Noen studenter kan stole for mye på andres tanker når de har utkast til svar. Når svarene er skjult, kan det bli lettere for studentene å dyrke frem sine egne ideer forbundet med det opprinnelige diskusjonstemaet. Velg Publiser først for å gjøre aktiviteten i diskusjonen skjult for studentene frem til de publiserer et svar. Hvis du vil bruke både «Publiser først» og grupper, må du velge Publiser først før du tilordner gruppene.

Angi leveringsfrist for deltakelse. Du kan skjule diskusjonen etter innleveringsfristen, så studentene kan ikke lenger legge til responser og svar eller redigere tidligere innlegg.

Tilrettelegginger av tidsfrister gjelder ikke for diskusjoner.

Velg vurderingsenhet. Du kan velge poeng, prosentverdier eller bokstav. Angi maksimalt antall poeng mulig for den vurderte diskusjonen.

Tilordne en vurderingsmatrise. Etter at du velger Vurderingsdiskusjon, kan du opprette eller legge til en eksisterende vurderinsmatrise slik at studenter kan vise kravene til det vurderte arbeidet. Med vurderingsmatriser kan du enklere vurdere studentenes innsendinger basert på nøkkelkriteriene du definerer. Du kan bare tilknytte én vurderingsmatrise per diskusjon.

Innrett mål med diskusjonen. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du oppretter diskusjoner, kan du innrette ett eller flere mål. Velg Innrett med mål for å søke etter tilgjengelige mål. Når du gjør slike oppgaver synlige, kan studentene se informasjon om målene, slik at de vet hva du forventer.

Bruk grupper. Du kan opprette diskusjonsgrupper og vurdere bidragene deres.

Er du ferdig? Velg Lagre. Du kan endre disse vurderingsinnstillingene frem til du begynner å vurdere.

Husk å gjøre diskusjonen tilgjengelig for studentene, slik at de kan komme med egne bidrag!

Varslinger

Studentene ser tidsfristen for deltakelse for vurderte diskusjoner på samme sted som andre tidsfrister eller aktiviteter. Disse varslene vises i aktivitetsstrømmen, globale kalender og emnekalenderen.

Tilpasninger

Studenter med tilrettelegginger vises med et ikon ved siden av navnet sitt i vurderingsboken, diskusjoner og på deltakerlisten. Studenter ser ikke tilrettelegginger du legger til. Bare tilrettelegging av leveringsfrist gjelder for diskusjoner.

Vurder en diskusjon

I vurderte diskusjoner er vurderingene basert på studentenes samlede bidrag, ikke for hvert enkelt innlegg. Husk: Studentene kan bidra med og redigere innleggene sine frem til leveringsfristen.

Du kan gå til vurderingsarbeidsflyten fra disse områdene:

  • I listen med navnet ditt kan du velge Vurderinger.
  • Velg Vurderingsbok-ikonet i navigasjonsfeltet øverst på emnesiden din. Velg den vurderte diskusjonen fra listen. Vurderinger og deltakelse-siden vises.
  • Velg Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet øverst på emnesiden din. Velg den vurderte diskusjonen fra listen. Velg Vurderinger og deltakelse-lenken.

Vurderinger og deltakelse-siden kan du velge studentenes navn for å åpne sider med bidragene sine. Studentenes respons og svar er uthevet på innsendingssidene.

Ta en titt på diskusjonsanalysen for en omfattende oversikt over de ulike studentenes diskusjonsdeltakelse, setningskompleksitet, nivå for kritisk tankegang. Denne prestasjonsbaserte innsiktvisningen har lite deltakelse eller trenger hjelp.

Du kan legge inn en vurdering og tilbakemelding for studenten øverst på denne siden. Du kan legge til en numerisk verdi på fem eller færre sifre og to sifre etter desimaltegn. Velg tilbakemeldingsikonet ved siden av vurderingspillen for å åpne tilbakemeldingspanelet. Tilbakemeldingspanelet er fortsatt på siden av skjermen, så du kan bla gjennom siden og legge til samlet tilbakemelding. Du kan også bygge inn et lyd-/videoopptak av tilbakemeldingen din i redigeringsverktøyet mens du vurderer. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Hvis du har tilordnet en vurderingsmatrise til diskusjonen, kan du velge vurderingspillen for å åpne panelet for vurderingsmatrisen. Du kan skrive inn en vurdering direkte eller velge verdier fra vurderingsmatrisen for å legge dem til i vurderingen.

Når du er klar til å publisere en vurdering til studenten, kan du åpne menyen og velge Publiser.

Gi vurderinger i vurderingsboken

Du kan også gi vurderinger i vurderingsboken. Ny innsending vises i cellene når studentene har sendt inn oppgaver. Velg Vis i menyen for å åpne studentens bidrag i diskusjonen.