Alternatif Biçimler

Alternatif biçimlerden herkes yararlanabilir

Günümüzde ister fiziksel ister dijital olsun birçok okul, çok farklı ihtiyaçları olan öğrencilerle entegre hale gelmiştir. Alternatif biçimler, herkesin bilgiye, kendi ihtiyaç duyduğu ya da istediği biçimde erişebilmesi konusunda daha büyük bir olanak sunar.

Alternatif biçimler sayesinde öğrenciler, her öğrencinin ihtiyacına göre oluşturulmuş kaynakları kullanarak, aynı öğrenim amaçlarına ulaşabilir. Örneğin, Blackboard Ally görme engeli olan öğrenciler için sesli ve elektronik braille gibi alternatifler oluşturur.

Alternatif biçimler sadece belirli grup öğrenci için değildir. Alternatif biçimlerden herkes yararlanabilir. Örneğin, öğrencilerinizde göz yorgunluğu olabilir ya da sadece işitsel öğrenmeyi kullanıyor olabilirler. Yüklediğiniz dosyayı okumak yerine sesli biçimini kullanarak dinleyebilirler. Ya da mobil bir cihazda daha kolay şekilde okumak için HTML veya ePub biçimlerini kullanabilirler.

Farklı alternatif biçimler ve yararları ile ilgili daha fazla bilgi

Eğitmenlerin bir şey yapmasına gerek yoktur. Ally sizin için alternatif biçimler oluşturur.

Ally 4 Web Alternatif Biçimleri Bulma


Kullanabileceğiniz alternatif biçimleri bulma

Ally, orijinalinden yola çıkarak web sitesi sayfalarının ve dosyaların alternatif biçimlerini oluşturur. Örneğin, orijinal içerik bir PDF dosyasıysa Ally, aynı içerik için ses dosyası, elektronik braille ve ePub biçimlerini oluşturur. Bu biçimler, her şeyin kolayca ulaşılabilecek tek bir ortamda toplanması için içeriğin orijinaliyle birlikte sunulur.

Oluşturulan alternatif biçimler orijinal içerik türüne göre belirlenir. Alternatif biçimleri indirmek için bir bağlantı göremiyorsanız Ally bu web sitesi için etkinleştirilmemiştir veya dosya desteklenen bir içerik türüne sahip değildir.

Alternatif Biçimler indirme simgesini bulun ve açın. Bu simge, sayfanın solunda veya altında bulunabilir.

Sayfanın tamamı için mi yoksa sayfaya eklenmiş dosyalar için mi alternatif biçimler istediğinizi seçin. Aralarından seçim yapabileceğiniz mevcut biçimlerin bir listesi görünür.

Sayfada hiç dosya yoksa yalnızca sayfa için kullanılabilecek alternatif biçimleri görürsünüz.


Ally, hangi alternatif biçimleri oluşturur?

Ally şu dosya türlerinin alternatif biçimlerini sağlayabilir:

 • PDF dosyaları
 • Microsoft® Word dosyaları
 • Microsoft® Powerpoint® dosyaları
 • OpenOffice/LibreOffice dosyaları
 • Karşıya yüklenen HTML dosyaları

Aşağıdaki alternatif biçimler oluşturulabilir:

 • Taranmış belgeler için OCR sürümü
 • Word, Powerpoint ve OpenOffice/LibreOffice dosyaları için etiketlenmiş PDF sürümü.
 • Semantik HTML
 • Ses
 • ePub
 • Elektronik Braille
 • Çevrilmiş Sürüm

  Çevrilmiş Sürüm, varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Yöneticiler bunu etkinleştirmek için bir destek vakası gönderebilirler. Daha fazla bilgi için bkz. Çevrilmiş Sürüm alternatif biçimi.

Her alternatif biçimle ilgili daha fazla bilgi

Bir içerik öğesi için erişilebilir alternatif biçimler oluşturmak isteyen bir eğitmenin ne yapması gerekir?

Hiçbir şey. Ally, mevcut ve yeni malzemeleri otomatik olarak toplayıp erişilebilirlik kontrol listesiyle karşılaştırır ve hem eğitmen hem de öğrenciler için erişilebilir alternatif sürümleri kullanıma sunar.

Dosya boyutunda bir sınır var mı?

Hayır. Dosya boyutunda sınır yoktur. Belirli büyük boyutlu dosyaların erişilebilir alternatif biçimlerini oluştururken algoritmanın başarısız olduğu durumlar olabilir ancak Ally, maksimum dosya boyutu belirtmez.

Ally, parola korumalı içerikleri nasıl ele alır?

Ally şifre korumalı içerikleri algıladığında onlara erişilebilirlik puanı olarak %0 atar ve eğitmen geri bildirimi yoluyla şifrenin kaldırılmasına yardımcı olmak üzere kılavuzluk sağlar. Ally gerçek içeriğe erişemediği için şifre korumalı içeriklere yönelik alternatif biçimler oluşturmaz.

Alternatif biçimleri devre dışı bırakabilir miyim?

Evet. İsterseniz tek tek içerik öğeleri için alternatif biçimleri kapatabilirsiniz. HTML'inizin içindeki içerik öğesine `data-ally-af-disabled` özniteliğini ekleyin. Bu öznitelik, içerik öğesinin Alternatif Biçimler panelinde görünmemesini sağlar.

Örneğin, özniteliği bağlantılı bir dosyaya eklerseniz o bağlantılı dosya listede görünmez:<a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

İçerik öğesinin Alternatif biçimler panelinde görünmesini istiyorsanız dilediğiniz anda özniteliği kaldırabilirsiniz.

Alternatif biçimleri nasıl devre dışı bırakabileceği hakkında daha fazla bilgi