Alternatieve formaten

Alternatieve formaten zijn handig voor iedereen

Tegenwoordig worden veel sites bezocht door mensen met verschillende behoeften. Door alternatieve formaten aan te bieden, neemt de kans toe dat iedereen op de gewenste of noodzakelijke manier toegang kan krijgen tot de benodigde informatie.

Alternatieve formaten zijn niet alleen handig voor specifieke groepen mensen. Alternatieve formaten zijn handig voor iedereen. Een bezoeker van je site kan last hebben van zijn of haar ogen, of luistert misschien liever. In dat geval kunnen ze naar een audioversie luisteren van je inhoud. Ook is er een HTML- of ePub-formaat beschikbaar om gemakkelijker te kunnen lezen op een mobiel apparaat.

Meer informatie over de alternatieve formaten en de voordelen ervan

Beheerders en inhoudseditors hoeven niets te doen. De alternatieve formaten worden automatisch gemaakt door Ally.

Ally 4 Web Alternatieve formaten zoeken


Beschikbare alternatieve indelingen bekijken

Ally genereert alternatieve indelingen van je webpagina’s en bestanden op basis van het origineel. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld een PDF is, maakt Ally een audioversie, elektronische braille en een ePub van dezelfde inhoud. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat alles op één plek te vinden is.

De alternatieve formaten die worden gemaakt, variëren afhankelijk van het bestandstype van het origineel. Als je geen optie ziet voor het downloaden van alternatieve formaten, is Ally niet ingeschakeld voor de website of is het bestand geen ondersteund inhoudstype.

Ga op zoek naar het pictogram Alternatieve formaten downloaden. Je vindt het pictogram aan de rechterkant of onderaan de pagina. 

Selecteer een formaat voor de hele pagina of voor afzonderlijke bestanden op de pagina. Er verschijnt een lijst met de beschikbare formaten waaruit je kunt kiezen.

Als er geen bestanden op de pagina staan, worden alleen de beschikbare alternatieve indelingen voor de pagina weergeven.


Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Ally biedt alternatieve formaten voor deze inhoudstypen:

 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden
 • Inhoud gemaakt in de cursuseditor van het LMS (WYSIWYG)

  Alternatieve indelingen voor WYSIWYG-inhoud is momenteel alleen beschikbaar voor Blackboard Learn Ultra, Blackboard Learn Original, Instructure Canvas, D2L Brightspace en Schoology.

Deze alternatieve indelingen kunnen worden gegenereerd:

 • OCR-versie (voor gescande documenten)
 • PDF-versies met tags (momenteel voor Word-, PowerPoint- en OpenOffice-/LibreOffice-bestanden)
 • Mobielvriendelijke HTML
 • Audio
 • ePub
 • Elektronische braille
 • BeeLine Reader
 • Vertaalde versie
  • Vertaalde versie is standaard uitgeschakeld. Beheerders kunnen een supportticket indienen om deze functie in te schakelen.

Meer informatie over alternatieve formaten

Wat moet de inhoudseditor doen om alternatieve toegankelijke formaten te genereren voor inhoud?

Niets. Ally verwerkt automatisch bestaande en nieuwe materialen, controleert ze met de toegankelijkheidscontrolelijst en maakt de alternatieve toegankelijke formaten beschikbaar voor zowel de bezoeker als de inhoudseditor.

Is er een limiet voor de bestandsgrootte?

Nee, er is geen limiet voor de bestandsgrootte. Het kan voorkomen dat het algoritme er niet in slaagt om alternatieve toegankelijke formaten te genereren voor bepaalde grote bestanden, maar er wordt geen maximale bestandsgrootte afgedwongen door Ally.

Hoe gaat Ally om met inhoud die met een wachtwoord is beveiligd?

Ally detecteert inhoud die met een wachtwoord is beveiligt, geeft een toegankelijkheidsscore van 0% en geeft informatie over het verwijderen van het wachtwoord via feedback van de inhoudseditor. Ally maakt geen alternatieve formaten voor inhoud die met een wachtwoord beveiligd is, omdat we geen toegang kunnen krijgen tot de inhoud.

Kan ik alternatieve formaten uitschakelen?

Ja. Je kunt alternatieve formaten indien gewenst uitschakelen voor individuele inhoudsitems. Voeg het kenmerk `data-ally-af-disabled` toe aan het inhoudselement in je HTML. Met dit kenmerk geef je aan dat het inhoudsitem niet moet worden weergegeven in het deelvenster Alternatieve formaten.

Als je dit kenmerk bijvoorbeeld toevoegt aan een gekoppeld bestand, wordt het gekoppelde bestand niet weergegeven in de lijst:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a> .

Je kunt het kenmerk altijd weer verwijderen om het inhoudsitem op te nemen in het deelvenster Alternatieve formaten.

Meer informatie over het uitschakelen van alternatieve formaten