Alternatieve formaten

Alternatieve formaten zijn handig voor iedereen

Tegenwoordig zijn veel scholen, zowel fysiek als digitaal, geïntegreerd net de verschillende behoeften van studenten. Door alternatieve formaten aan te bieden, neemt de kans toe dat iedereen op de gewenste of noodzakelijke manier toegang kan krijgen tot de benodigde informatie.

Alternatieve formaten zorgen ervoor dat alle studenten aan dezelfde leerdoelstellingen kunnen voldoen, met behulp van materiaal dat ontwikkeld is met het oog op de behoeften van de individuele student. Zo genereert Blackboard Ally bijvoorbeeld audiobestanden en elektronische braille voor studenten met een visuele beperking.

Alternatieve formaten zijn niet alleen handig voor specifieke groepen studenten. Alternatieve formaten zijn handig voor iedereen. Misschien hebben je studenten last van hun ogen of geven ze de voorkeur aan auditief leren. In dat geval kunnen ze naar een audioversie luisteren van het bestand dat je hebt geüpload. Ook is er een HTML- of ePub-formaat beschikbaar om gemakkelijker te kunnen lezen op een mobiel apparaat.

Meer informatie over de alternatieve formaten en de voordelen ervan

Cursusleiders hoeven niets te doen. De alternatieve formaten worden automatisch gemaakt door Ally.

Ally 4 Web Alternatieve formaten zoeken


Beschikbare alternatieve formaten bekijken

Ally genereert alternatieve formaten van je webpagina’s en bestanden op basis van het origineel. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld een PDF is, maakt Ally een audioversie, elektronische braille en een ePub van dezelfde inhoud. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat alles op één plek te vinden is.

De alternatieve formaten die worden gemaakt, variëren afhankelijk van het bestandstype van het origineel. Als je geen optie ziet voor het downloaden van alternatieve formaten, is Ally niet ingeschakeld voor de website of is het bestand geen ondersteund inhoudstype.

Zoek het pictogram voor het downloaden van alternatieve formaten en open het. Selecteer de pagina of het menu waarvoor je een alternatief formaat wilt. Kies het formaat dat jij het prettigst vindt.


Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Ally kan alternatieve formaten bieden voor deze bestandstypen:

 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden

Deze alternatieve formaten kunnen worden gegenereerd:

 • OCR-versie (voor gescande documenten)
 • PDF-versies met tags (momenteel voor Word-, PowerPoint- en OpenOffice-/LibreOffice-bestanden)
 • Semantische HTML
 • Audio
 • ePub
 • Elektronische braille
 • Vertaalde versie

  Er wordt momenteel een proefversie van de vertaalde versie gedraaid. De proefversie blijft een paar maanden actief en wordt gebruikt voor het verzamelen van feedback over de gebruikstoepassingen van het formaat en de kwaliteit van de vertalingen.

Meer informatie over alle alternatieve formaten

Wat moet de cursusleider doen om alternatieve toegankelijke indelingen te genereren voor een inhoudsitem?

Niets. Ally verwerkt automatisch bestaande en nieuwe materialen, controleert ze met de toegankelijkheidscontrolelijst en maakt de alternatieve toegankelijke indelingen beschikbaar voor zowel de student als de cursusleider.

Is er een limiet voor de bestandsgrootte?

Nee, er is geen limiet voor de bestandsgrootte. Het kan voorkomen dat het algoritme er niet in slaagt om alternatieve toegankelijke formaten te genereren voor bepaalde grote bestanden, maar er wordt geen maximale bestandsgrootte afgedwongen door Ally.

Hoe gaat Ally om met inhoud die met een wachtwoord is beveiligd?

Ally detecteert inhoud die met een wachtwoord is beveiligd, wijst een toegankelijkheidsscore van 0% toe en geeft via feedback voor de cursusleider advies om het wachtwoord te verwijderen. Ally genereert geen alternatieve formaten voor inhoud die met een wachtwoord is beveiligd, aangezien er geen toegang mogelijk is tot de oorspronkelijke inhoud.

Kan ik alternatieve formaten uitschakelen?

Op dit moment nog niet.