Alle kan dra nytte av alternative formater

Mange områder i dag er besøkt av personer med forskjellige behov. Med alternative formater kan alle få tilgang til informasjonen de trenger, på den måten de trenger eller vil ha den.

Alternative formater er ikke bare for spesifikke grupper med personer. Alle kan dra nytte av alternative formater. Det kan for eksempel være besøkende på nettstedet ditt kan være utsatt for øyet eller kanskje at de foretrekker å høre. Da kan de høre på en lydversjon av innholdet ditt. Eller de kan bruke HTML- eller ePub-formatene, så det blir lettere å lese innholdet på mobilenheter.

Mer om de ulike alternative formatene og fordelene med dem

Administratorer og innholdsredaktører trenger ikke å gjøre noe. Ally lager de alternative formatene for deg.

Ally 4 nett finner alternative formater


Finn tilgjengelige alternative formater

Ally oppretter alternative formater til sider på nettsider og filer basert på originalen. For eksempel, hvis det originale innholdet er en PDF, oppretter Ally lyd, elektronisk blindeskrift, og ePub-formater av samme innhold. Disse formatene er gjort tilgjengelig med det originale innholdet sånn at alt er på en beleilig plass.

De alternative formatene opprettet avhenger av den originale innholdstypen. Hvis du ikke ser et valg om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for den nettsiden eller filen er ikke en støttet innholdstype.

Se etter Last ned alternative formater-Ikonet. Du finner ikonet på høyre side eller langs bunnen av siden. 

Velg et format for hele siden eller for enkelt filer på siden. Det vises en liste over tilgjengelige formater du kan velge blant.

Hvis det ikke er noen filer på siden, er alle du ser, tilgjengelige alternative formater for siden.


Hvilke alternative formater genererer Ally?

Hvilke alternative formater genererer Ally?

Ally lager alternative formater for disse innholdstypene:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice/LibreOffice-filer
 • Opplastede HTML-filer
 • Innhold opprettet i LMS-emneredigeringsverktøyet (WYSIWYG)

  Alternative formater for WYSIWYG-innhold er for øyeblikket bare tilgjengelig for Blackboard Learn Ultra, Blackboard Learn Original, Instructure Canvas, D2L Brightspace og Schoology.

Disse alternative formatene kan genereres:

 • OCR (optisk gjenkjenning av tegn – for skannede dokumenter)
 • Tagget PDF (for Word-, Powerpoint- og OpenOffice/LibreOffice-filer)
 • Mobilvenlig HTML
 • Lyd
 • ePub
 • Elektronisk braille
 • BeeLine Reader
 • Oversatt versjon
  • Den oversatte versjonen er deaktivert som standard. Administratorer kan sende inn en brukerstøtte-sak for å aktivere den.

Mer om alternative formater

Hva må innholdsredaktøren gjøre for å generere alternative tilgjengelige formater for innhold?

Ingenting. Ally plukker automatisk opp eksisterende eller nye materialer, kjører det gjennom tilgjengelighetssjekklisten, og gjør alternative tilgjengelige versjoner tilgjengelig for både gjesten og innholdsredaktøren.

Er det noen begrensninger for filstørrelser?

Nei. Det kan være tilfeller der algoritmen mislykkes i å generere alternative tilgjengelige formater for enkelte store filer, men Ally setter ikke en grense for maksimum filstørrelse.

Hvordan håndterer Ally passordbeskyttet innhold?

Ally registrerer passordbeskyttet innhold, gir det 0 % som tilgjengelighetsresultat og kommer med veiledning i innholdsredaktørens tilbakemelding om hvordan passordet kan fjernes. Ally genererer ikke alternative formater for passordbeskyttet innhold, siden vi ikke får tilgang til det aktuelle innholdet.

Kan jeg deaktivere alternative formater?

Ja. Hvis du vil, kan du slå av alternative formater for innholdselementer enkeltvis. Legg til 'data-ally-af-disabled'-attributet til innholdselementet i HTMLen din. Dette attributtet ekskluderer innholdselementet fra å vises i Alternative formater-panelet.

Hvis du for eksempel legger den til i en koblet fil, vises ikke den koblede filen i listen:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a> .

Fjern attributtet når som helst, hvis du vil at innholdselementet skal vises i Alternative formater-panelet.

Mer om hvordan man deaktiverer alternative formater