Finn tilgjengelige alternative formater

Ally oppretter alternative formater til sider på nettsider og filer basert på originalen. For eksempel, hvis det originale innholdet er en PDF, oppretter Ally lyd, elektronisk blindeskrift, og ePub-formater av samme innhold. Disse formatene er gjort tilgjengelig med det originale innholdet sånn at alt er på en beleilig plass.

De alternative formatene opprettet avhenger av den originale innholdstypen. Hvis du ikke ser et valg om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for den nettsiden eller filen er ikke en støttet innholdstype.

Se etter Last ned alternative formater-Ikonet. Du finner ikonet på høyre side eller langs bunnen av siden. 

Velg et format for hele siden eller for enkelt filer på siden. Det vises en liste over tilgjengelige formater du kan velge blant.

Hvis det ikke er noen filer på siden, er alle du ser, tilgjengelige alternative formater for siden.