Vragen voor extra punten

Je kunt vragen voor extra punten toevoegen om studenten de mogelijkheid te geven om beter te presteren voor een beoordeling of om punten terug te verdienen voor andere beoordelingen of activiteiten. 

Een goed antwoord betekent dat de punten voor de vraag voor extra punten worden opgeteld bij de punten die zijn behaald voor de toets. Studenten worden niet bestraft voor foute antwoorden op vragen voor extra punten. Er worden dus geen punten afgetrokken omdat de vraag is uitgesloten van het mogelijk aantal punten van de beoordeling. Als een student vragen voor extra punten goed beantwoordt, kan het mogelijk zijn dat de student een score krijgt van meer dan 100% voor de beoordeling. 

Studenten kunnen zien hoeveel extra punten er beschikbaar zijn voor de beoordeling. Studenten die een beoordeling maken, kunnen vragen identificeren die als extra punten zijn aangemerkt. Studenten kunnen de toets ook filteren om vragen voor extra punten te zoeken als deze aanwezig zijn. 
 

Instructor view – assign one or more questions in an assessment as Extra Credit

 

Student view – students can identify which questions are extra credit and the total amount of extra credit available on the assessment.