Bewaak en verbeter de toegankelijkheid van inhoud op je website.

Blackboard Ally biedt een toegankelijkheidsrapport voor websites dat een zeer uitgebreid beeld geeft van de manier waarop de website presteert en stappen zet als het gaat om de toegankelijkheid van inhoud. Aan de hand van dit rapport kan de voortgang worden bijgehouden en kunnen verbeterpunten en initiatieven worden vastgesteld die kunnen helpen om de toegankelijkheid op de website verder te verbeteren.