נטר ושפר נגישות תוכן באתר שלך.

Blackboard Ally מספקת דוח נגישות של אתר אינטרנט המאפשר תובנות עמוקות והבנה לגבי ביצועי האתר והתפתחותו מנקודת מבט של נגישות תוכן. דוח זה מסייע לעקוב אחר ההתקדמות ויכול לסייע בהדגשת תחומים בעייתיים ובזיהוי יוזמות שיכולות לשפר עוד יותר את נגישות האתר.