Varför kan jag inte se ett diskussionsinlägg som jag har skrivit?

Kontrollera om du råkade spara det som utkast. Gå tillbaka till forumsidan och öppna menyn Visa och välj alternativet Endast utkast.

Klicka på Sök längst upp på huvudsidan för diskussionsgruppen, forumet eller trådarna och sök efter ett ord som du vet att du skrev i meddelandet som försvunnit.


Kan jag förhindra att text går förlorad?

När du lägger till text i en kurs kan du skydda dig så att texten inte går förlorad om internetanslutningen avbryts eller om det blir något fel med programvaran. Du kan skriva texten i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och sedan kopiera och klistra in texten i kursen.

Du kan även kopiera all text som du vill lägga till innan du skickar in eller sparar. Markera texten och högerklicka för att kopiera den. Du kan även kopiera och klistra in med kortkommandon:

  • Windows: Ctrl + A för att markera all text, Ctrl + C för att kopiera och Ctrl + V för att klistra in.
  • Mac: Kommando + A för att markera all text, Kommando + C för att kopiera och Kommando + V för att klistra in.

Kan jag klistra in text från Microsoft® Word?

Du får bästa resultat om du skriver texten direkt i redigeringsverktyget och formaterar den med funktionerna där.

Det kan bli problem om du kopierar text från ett Worddokument och klistrar in den i redigeringsverktyget. Originalformateringen ser kanske inte ut som du hade tänkt. Det kan även hända att det inte går att ta bort eller lägga till formatering efter att texten klistrats in i redigeringsverktyget. Du kan undvika de här problemen genom att ta bort all formatering och sedan formatera om texten med alternativen i redigeraren.

Du tar bort formateringen från Word efter att ha klistrat in texten i redigeringsverktyget genom att först markera all text och sedan klicka på ikonen Ta bort formatering. Tänk på att all formatering tas bort om du använder det här alternativet. Alla punktlistor, indrag, radavstånd, textcentrering, teckensnittformatering och teckensnittsstorlek tas bort.

Remove text formatting

Innan du klistrar in texten i redigeringsverktyget kan du även klistra in den i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och ta bort formateringen där. Sedan kan du klistra in texten i redigeringsverktyget och formatera den som du vill ha den.

Mer information om att arbeta i redigeringsverktyget


Varför kan jag inte se mina klasskamraters diskussionsinlägg?

Din lärare kan begära att du svarar på en diskussion innan du kan läsa andra inlägg och svar. När du ”gör inlägg först” påverkas du inte av dina klasskamraters inlägg. När du öppnar den här typen av diskussion visas ett meddelande: Skriv ett inlägg för att se diskussionsaktiviteter. Du kan inte visa diskussionsaktiviteter än. Inläggen och svaren visas när du lägger upp ett svar.


Vem är förhandsgranskningsanvändaren?

Du kan se en användare i listan över Deltagare med din lärares efternamn och tillägget _Förhandsgranskningsanvändare. Din lärare har då lagt till en förhandsgranskningsanvändare som ska granska kursinnehållet från en deltagares perspektiv.