Svara på en diskussion

Välj ikonen Diskussioner på navigeringsfältet när du vill gå till diskussionssidan. Välj en diskussion som du vill ansluta dig till. Vissa diskussioner kan också visas på sidan Kursinnehåll.

När någon bidrar till en diskussion visas en ikon bredvid objektets titel på sidan Kursinnehåll.

Varje gång du öppnar en diskussion indikerar ”Nytt” nya inlägg och svar så att du kan se all aktivitet sedan ditt senaste besök. Du kan lägga till ett inlägg, svara på ett inlägg eller svara på ett annat svar.

Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text, bifoga filer och lägga till multimedia. Om du använder redigeraren på en mindre skärm kan du klicka på plusikonen för att visa menyn med alternativ. Du kan till exempel välja Infoga/redigera lokala filer, som visas med en gem-ikon. Bläddra efter en fil på din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Läraren kan dölja diskussionsaktiviteter tills du lägger in ett svar.

Mer om att ändra och ta bort diskussioner


Hitta en deltagare

Du behöver inte gå igenom alla kursdiskussionerna för att hitta den som du behöver. Du kan filtrera efter deltagarnamn och visa en lista över inlägg.

Du kan se en användare i listan över Deltagare med din lärares efternamn och tillägget _Förhandsgranskningsanvändare. Din lärare har då lagt till en förhandsgranskningsanvändare som ska granska kursinnehållet från en deltagares perspektiv.


Gruppdiskussioner

Din lärare kan tilldela dig en grupp för att hjälpa till att fokusera på diskussionen. Den första gången som du tilldelas en gruppdiskussion visas ett meddelande på sidanKursinnehåll. På sidorna Kursinnehåll och Diskussioner står ditt namn efter gruppdiskussionens titel. Namnet på din grupp visas när du öppnar diskussionen, tillsammans med en lista över gruppmedlemmarna.

När du svarar på en gruppdiskussion kan bara dina gruppmedlemmar och din lärare se dina inlägg.

Mer information om gruppdiskussioner


Spara ett inlägg som utkast

Om du inte är redo att publicera kan du spara inlägget eller svaret som ett utkast. Välj Spara utkast när du har skrivit innehållet. Utkastet visas i diskussionspanelen men det är bara du som kan se det. När ditt utkast har sparats väljer du Redigera utkast för att fortsätta arbeta. Ditt utkast visas också i deltagarmenyn.


Ordräkning för diskussionssvar

När du skapar diskussionssvar visas ordräkningen under redigeraren. När du har sparat ditt svar visas inte ordräkningen längre.

Dessa objekt inkluderas i ordräkningen:

  • Enskilda ord
  • Webblänkar
  • Text i punkt- eller numrerade listor, men själva punkterna och siffrorna räknas inte
  • Exponent- eller indextext som inte är del av ett annat ord

Dessa objekt och formateringselement påverkar inte ordräkningen:

  • Bilder, videos och filbilagor
  • Matematiska formler
  • Mellanslag och linjer
  • Alternativ text

När du använder skiljetecken för att bifoga ord eller siffror påverkas räkningen. Till exempel räknas "Vi gick...utan dig" som tre ord. Ord eller siffror på endera sidan av skiljetecknet räknas som ett ord.