This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Hur anmäler jag om andra användare använder verktyg på olämpligt sätt?

Du kan rapportera om andra användare missbrukar verktyg i Min Blackboard. När du anmäler en användare kommer institutionen att granska materialet och den anmälda användaren, och vidta åtgärder beroende på gällande policy om onlinesäkerhet.

Din anmälan är anonym. De rapporterade användarna kommer inte att veta vem som rapporterade dem.

Om du vill anmäla någon går du till användarens profil eller profilkort och klickar på flaggan. Ange den obligatoriska informationen och skicka in rapporten.


Andra verktyg du kan använda för att anmäla missbruk

Du kanske hittar material som är olämpligt enligt dina egna kriterier, men institutionens kriterier är inte tillräckliga för att blockera en användare. Det finns dock andra verktyg som ger dig större kontroll över vad du ser.

  • Block: Du kan blockera individuella användare. Du ingår inte längre i den blockerade personens nätverk och den blockerade personen kommer inte att ingå i ditt nätverk. Dina profiluppdateringar visas inte i den blockerade personens Min Blackboard-flöde och den blockerade personens profiluppdateringar visas inte i ditt Min Blackboard-flöde. Den blockerade personen kan inte följa dig eller skicka direkta meddelanden till dig. Om du beslutar att blockera en person kan du avblockera personen igen senare.
  • Sluta följa: Du kan sluta följa en användare. Personens profiluppdateringar visas då inte längre i flödet under Min Blackboard.