Hur kommer jag åt Blackboard?

Prova med att söka på nätet efter ditt lärosätes namn + Blackboard.

Om du inte kan hitta ditt lärosätes namn ska du kontakta ditt lärosätes IT-support. Om du inte vet hur man kontaktar supporten kan du söka på nätet efter ditt lärosätes namn + support eller leta efter en supportlänk eller kontaktinformation på din inloggningssida.


Hur loggar jag in?

Alla behöver tre olika uppgifter för att få åtkomst till Blackboard:

  • Webbadressen till lärosätets Blackboard Learn-sida
  • Ditt användarnamn
  • Ditt lösenord

I de flesta fall kommer du direkt till inloggningssidan från webbadressen. Om du omdirigeras någon annanstans tittar du efter en inloggningsknapp eller ett särskilt portalområde.

Vad händer när jag har loggat in?

Nya användare ser en välkomstsida där de kan skapa en profil. Innan du skapar en profil måste du godkänna Blackboard Profile-villkoren i popup-fönstret. Om du inte godkänner villkoren får du inte tillgång till alla verktyg. Du kan välja att skapa en profil vid ett senare tillfälle.

Befintliga användare ser fliken Min institution. På den här fliken kan du se kurserna där du är inskriven eller undervisar.


Jag har glömt mitt lösenord. Hur återställer jag det?

Använd dessa steg om ditt lärosäte tillåter att du återställer ditt lösenord:

  1. Gå till den adress där du kommer åt Blackboard.
  2. Klicka på Har du glömt ditt lösenord? eller Glömt lösenordet? på inloggningssidan
  3. Ange ditt förnamn, efternamn och användarnamn. Du måste ha en aktiv e-postadress kopplad till ditt konto för att ta emot anvisningarna. Eller ange ditt förnamn, efternamn och din e-postadress.
  4. Klicka på Skicka.

När du har skickat informationen kan du skapa ett nytt lösenord med hjälp av de anvisningar som skickas via e-post. Ditt befintliga lösenord är aktivt tills du har ändrat det.

Om du inte kan komma åt alternativet Glömt lösenord ska du kontakta ditt lärosätes IT-support. Om du inte vet hur man kontaktar supporten kan du söka på nätet efter ditt lärosätes namn + support eller leta efter en supportlänk eller kontaktinformation på din inloggningssida.


Hur ändrar jag mitt lösenord?

Du bör ändra ditt lösenord regelbundet för att bevara säkerheten. Använd inte vanlig personlig information som ditt lösenord, exempelvis ditt namn.

Logga in för att ändra ditt lösenord. Öppna menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet > Inställningar > Personuppgifter > Ändra lösenord.

Lösenord är skiftlägeskänsliga, får inte innehålla mellanslag och måste innehålla minst ett tecken. Lösenord får innehålla max 32 tecken.

Video: Change Your Password

Watch a video about changing your password

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Change your password shows how to access the user menu and change your password.


Hur loggar jag ut?

Klicka på utloggningsknappen längst upp till höger på sidan.


Jag har loggat in med ett annat konto. Hur loggar jag ut ur Blackboard Learn?

Kanske har ditt lärosäte ställt in att det ska gå att logga in i Blackboard Learn med så kallad SSO. SSO innebär att Blackboard Learn-användare kan logga in med användarnamn och lösenord till ett annat lärosäte eller annat program. Med enkel inloggning sparar användarna tid eftersom de inte behöver logga in flera gånger på olika ställen.

Lärosätet kan till exempel ha ställt in så att du kan logga in på Learn med ditt Google-konto. Om du redan är inloggad på Google i den webbläsare du använder är du automatiskt inloggad i Learn också.

När du loggar ut från Blackboard Learn visas ett meddelande med en fråga om du vill avsluta alla andra sessioner också eller fortsätta. Om du inte gör någonting avslutas alla sessioner automatiskt efter två minuter. Om du vill fortsätta sessionen måste du logga in igen för att få bättre säkerhet.


Jag är utelåst från mitt konto. Hur låser jag upp det?

För din säkerhets skull kan systemet spärra dig om du anger fel användarnamn eller lösenord för många gånger eller om inloggningsprocessen tar för lång tid.

Ditt lärosäte kan tillåta att du låser upp ditt konto genom att återställa ditt lösenord. Klicka på Har du glömt ditt lösenord? eller Glömt lösenordet? och följ instruktionerna för att återställa ditt lösenord och låsa upp ditt konto.

Om ditt lärosäte inte tillåter att du låser upp ditt konto måste du vänta tills spärrperioden går ut eller kontakta ditt lärosätes IT-support för att låsa upp ditt konto. Om du inte vet hur man kontaktar helpdesk kan du söka på nätet efter ditt lärosätesnamn + helpdesk eller leta efter en helpdesk-länk eller kontaktinformation på din inloggningssida.