This information applies only to the Ultra Course View.

Para ihop-frågor kan vara komplicerade för både lärare och deltagare. I det här ämnet har vi lagt till lärarinstruktioner för användning av tangentbord, VoiceOver och JAWS®.

Specifikationer för teststeg:

 • Mac OSX 10.11.6 / Chrome 67.0 / Tangentbord
 • Mac OSX 10.11.6/Safari 11.1/VoiceOver
 • Windows 10 Home/Firefox 61.0/JAWS 2018

Tangentbordsinteraktion

 1. När du först öppnar panelen flyttas fokus till poängfältet.


 2. Redigera värdet eller lämna det som det är
.
 3. Tryck på tabbtangenten för att komma åt frågetextfältet. Ange frågetexten.


 4. När du är färdig trycker du på tabbtangenten för att gå till det första alternativet för Par 1.


 5. Se Infoga innehåll-interaktion: Tangentbord.
 6. När du är färdig trycker du på tabbtangenten för att gå till svaret för Par 1.


 7. Se Infoga innehåll-interaktion: Tangentbord.
 8. Tryck två gånger på tabbtangenten för att gå till Lägg till par för att lägga till ett annat svarspar
.
 9. Se Infoga innehåll-interaktion: Tangentbord.
 10. När du är färdig trycker du på tabbtangenten för att gå till svaret för par 1
.
 11. Se Infoga innehåll-interaktion: Tangentbord.
 12. Tryck på tabbtangenten för att få fler alternativ för ()
.
 13. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera och öppna menyn för fler alternativ.


 14. Se Fler alternativ-interaktion: Tangentbord.


 15. När du har lagt till par
...
 16. Tryck på tabbtangenten för att gå till Lägg till par och tryck på tabbtangenten igen
. Fokus flyttas till redigeringsfältet Ytterligare svar 1
.
 17. Ange text.


 18. Tryck på tabbtangenten
.
 19. Fokus flyttas till knappen Ta bort. Ta bort:

  1. Tryck på mellanslagstangenten för att ta bort det ytterligare svaret. Fokus försvinner.


  2. Tryck på tabbtangenten så flyttas fokus till föregående ytterligare svar. Om det inte finns några ytterligare svar flyttas fokus till knappen Lägg till svar.
 20. Tryck på tabbtangenten igen.


 21. Fokus flyttas till knappen Lägg till svar.


 22. Ange text
.
 23. När du har lagt till alla svar trycker du på tabbtangenten från Lägg till svar så flyttas fokus till Poängsättningsalternativ.


 24. Ändra poängsättningsalternativ:

  1. Tryck på mellanslagstangenten för att välja och öppna poängsättningsalternativen
.
  2. Fokus flyttas till aktuellt valt alternativ.
  3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att ändra alternativet
.
  4. Tryck på mellanslagstangenten för att välja eller stänga alternativen.
  5. Fokus flyttas tillbaka till knappen Poängsättningsalternativ.
 25. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.

  • Tryck på mellanslagstangenten för att rensa alla poster för frågan
.
 26. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Spara.

  • Tryck på mellanslagstangenten för att spara.



Infoga innehåll-interaktion: Tangentbord

 1. Placera markören där du vill infoga innehåll.
 2. Med fokus på redigeraren trycker du på Alt+F10 eller Option+F10 på en Mac.
 3. Fokus flyttas till alternativet i fetstil.
 4. Tryck på vänsterpilen eller tabbtangenten tills du kommer till (+) eller knappen Infoga innehåll.
 5. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera och öppna menyn Infoga innehåll.
 6. Fokus flyttas till menyobjektet Infoga/Redigera länk.
 7. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera mellan menyobjekten.
 8. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera det menyobjekt som du vill ha.

Infoga/redigera länk

 1. Vid aktivering flyttas fokus till rubriken Infoga länk i dialogrutan.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på Länk-URL, som är ett obligatoriskt fält
.
 3. Ange URL och tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på länktexten.
 4. Ange länktext om du vill.
 5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
  2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga/redigera bild från webben

 1. Vid aktivering flyttas fokus till rubriken Infoga bild från webben i dialogrutan.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på Bild-URL, som är ett obligatoriskt fält.
 3. Ange URL och tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på alternativtexten.
 4. Ange alternativtext.
  • Det handlar inte om att ge några svar (när det gäller svar), utan istället beskriva bilden för användare som kan ha svårt att identifiera den. Om svaret till exempel är Michigan och bilden är en karta över Michigan är ”Stat som är formad som en vante” en bra alternativtext.
 5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga
.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
  2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga lokal fil

 1. Vid aktivering öppnas dialogrutan Öppna fil i webbläsaren.
 2. Ladda upp en fil från datorn.


 3. Om du infogar en bild öppnas dialogrutan Redigera filattribut med fokus på rubriken Redigera fil
.
  1. Tryck på tabbtangenten för att visa namn
.
  2. Tryck på tabbtangenten till alternativtext
.
   • Det handlar inte om att ge några svar (när det gäller svar), utan istället beskriva bilden för användare som kan ha svårt att identifiera den. Om svaret till exempel är Michigan och bilden är en karta över Michigan är ”Stat som är formad som en vante” en bra alternativtext.

  3. Tryck på tabbtangenten så hamnar fokus på alternativknappen för Visa mediefil: ”Filen visas direkt i webbläsaren om det går.”

   • Tryck på uppåtpilen för att ändra alternativet och tillåta att den visas som en bilaga
.
  4. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.


  5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Spara
.
   1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga
.
   2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.


 4. Om du infogar en annan typ av dokument
:
  1. Dialogrutan Redigera filattribut öppnas med fokus på rubriken Redigera filattribut.


  2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på visningsnamnet och ändra det vid behov.


  3. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.


  4. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Spara
.
   1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.


   2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.



Infoga/redigera video från webben

 1. Vid aktivering flyttas fokus till rubriken Infoga video från webben i dialogrutan.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på Video-URL, som är ett obligatoriskt fält.
 3. Ange URL och tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på alternativtexten.
 4. Ange alternativtext.
  • Det handlar inte om att ge några svar (när det gäller svar), utan istället beskriva bilden för användare som kan ha svårt att identifiera den. Om svaret till exempel är Michigan och bilden är en karta över Michigan är ”Stat som är formad som en vante” en bra alternativtext.
 5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
  2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga/redigera LTI-objekt

 • Kommer snart

Infoga från molnlagring

 • Kommer snart

Infoga webbinnehåll

 1. Vid aktivering öppnas dialogrutan för att söka på YouTube.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på sökfältet för att söka efter en video.
 3. Ange text.
 4. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på sökfältet och tryck på mellanslagstangenten för att aktivera det.
 5. Fokus ligger kvar på Sök-knappen.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på sorteringsalternativet för Filtrera resultat.
  1. Tryck på Retur för att aktivera.
  2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera mellan alternativen.
  3. Tryck på Retur för att välja och stänga sorteringsalternativen.
 7. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på det uppdaterade alternativet.
  1. Tryck på Retur för att aktivera.
  2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera mellan alternativen.
  3. Tryck på Retur för att välja och stänga sorteringsalternativen.
 8. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på videon för de första resultaten.
 9. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på videolänken.
 10. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på valet.
 11. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera det.
 12. Dialogrutan Redigera inställningar öppnas.
  1. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på videon och tryck på mellanslagstangenten för att spela/pausa.
  2. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till textfältet Alternativtext.
  3. Tryck på tabbtangenten igen för att lägga fokus på alternativknappen Visa innehåll.
  4. Tryck på uppåtpilen eller tabbtangenten för att välja ett alternativ.
  5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på alternativet Tillbaka till resultat.
  6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
  7. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
   1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
   2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Fler alternativ-interaktion: Tangentbord

 1. Fokus flyttas till alternativet att återanvända ett svar.
  1. Tryck på högerpilen för att öppna undermenyn för att återanvända ett svar.
  2. Fokus flyttas till det första objektet i undermenyn.
  3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera mellan objekten i undermenyn.
  4. Välj genom att trycka på mellanslagstangenten.
  5. Menyn stängs och fokus går tillbaka till knappen Fler alternativ.
 2. Tryck på nedåtpilen för att välja Ta bort.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera Ta bort och ta bort svarsparet.
  2. Fokus försvinner. Vi har rapporterat problemet.
  3. Om du trycker på tabbtangenten så flyttas fokus till det första svaret i föregående par.

VoiceOver-interaktion

 1. När du först öppnar panelen flyttas fokus till fältet för att redigera poäng, vilket läses upp som ”10”.
 2. Redigera värdet eller lämna det som det är
.
 3. Tryck på tabbtangenten för att komma åt redigeringsfältet ”Skriv text för fråga 1” och ange frågetexten.
 4. När du har lagt till texten trycker du på tabbtangenten för att gå till redigeringsfältet för ”Fråga 1, par 1 frågetext”.
 5. Se Infoga innehåll-interaktion: VoiceOver:
 6. När du är färdig trycker du på tabbtangenten för att gå till svaret för Par 1, VoiceOver.
  • Beroende på talfrekvens hör du ”Fråga 1, par 1 svarstext” eller endast texten som har lagts till i tidigare alternativfält.
 7. Se Infoga innehåll-interaktion: VoiceOver:
 8. Tryck två gånger på tabbtangenten för att gå till knappen Lägg till par för att lägga till ett annat fråge-/svarspar.
 9. Se Infoga innehåll-interaktion: VoiceOver:
 10. När du är färdig trycker du på tabbtangenten för att gå till svaret för Par 1.
 11. Se Infoga innehåll-interaktion: VoiceOver:
 12. Tryck på tabbtangenten för att gå till fler alternativ för Fråga 1, par # popup-knapp.
 13. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera och öppna menyn för fler alternativ.
 14. Se Fler alternativ-interaktion: VoiceOver:
 15. När du har lagt till par ...
 16. Tryck på tabbtangenten för att gå till Lägg till par och tryck på tabbtangenten igen.
 17. Fokus flyttas till fältet ”Fråga ytterligare svar 1 text”.
 18. Ange text.
 19. Tryck på tabbtangenten.
 20. Fokus flyttas till knappen ”Ta bort fråga 1, ytterligare svar #”. Ta bort:
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att ta bort det ytterligare svaret.
  2. Fokus verkar försvinna.
  3. Tryck på tabbtangenten.
   • Fokus flyttas till textfältet för tidigare ytterligare svar eller till knappen Lägg till svar om det inte finns några ytterligare svar.
 21. Tryck på tabbtangenten igen.
 22. Fokus flyttas till knappen Lägg till svar.
 23. Ange text.
 24. När du har lagt till alla svar trycker du på tabbtangenten från Lägg till svar så flyttas fokus till ”Poängsättningsalternativ, dolda, och popup-knapp. Tillåt delpoäng.”
 25. Ändra poängsättningsalternativ:
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att välja och öppna poängsättningsalternativen.
  2. Fokus flyttas till aktuellt valt alternativ.
  3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att ändra alternativet.
  4. Tryck på mellanslagstangenten för att välja eller stänga alternativen.
  5. Fokus flyttas till ”Poängsättningsalternativ, dolda, popup-knapp”.
 26. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
  • Tryck på mellanslagstangenten för att rensa alla poster för frågan.
 27. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Spara.
  • Tryck på mellanslagstangenten för att spara.

Infoga innehåll-interaktion: VoiceOver

 1. Placera markören där du vill infoga innehåll.
 2. Med fokus på redigeraren trycker du på Alt+F10 eller Option+F10 på en Mac.
 3. Fokus flyttas till alternativet i fetstil.
 4. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till alternativet för att infoga innehållsgrupp.
 5. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera och öppna menyn Infoga innehåll.
 6. Fokus flyttas till menyobjektet Infoga/Redigera länk.
 7. Tryck på tabbtangenten eller Skift+Tabb för att navigera mellan menyobjekten.
 8. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera önskat menyobjekt.

Infoga/redigera länk

 1. Vid aktivering flyttas fokus till Infoga länk rubriknivå 1 i webbdialogrutan.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på textfältet ”star Link URL (stjärna Länk-URL)”, som är ett obligatoriskt fält.
 3. Ange URL och tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på länktexten.
 4. Ange länktext om du vill.
 5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
  2. Dialogrutan Infoga webbinnehåll stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga/redigera bild från webben

 1. Vid aktivering flyttas fokus från Infoga bild från webben rubriknivå 1 i webbdialogrutan.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på textfältet ”star Image URL (stjärna Bild-URL)”, som är ett obligatoriskt fält.
 3. Ange URL och tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på alternativtexten.
 4. Ange alternativtext.
  • Det handlar inte om att ge några svar (när det gäller svar), utan istället beskriva bilden för användare som kan ha svårt att identifiera den. Om svaret till exempel är Michigan och bilden är en karta över Michigan är ”Stat som är formad som en vante” en bra alternativtext.
 5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
  2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga lokal fil

 1. Vid aktivering öppnas dialogrutan Öppna fil i webbläsaren.
 2. Ladda upp en fil från datorn.
 3. Om du infogar en bild öppnas webbdialogrutan Redigera filattribut med fokus på rubriken Redigera fil.
  1. Tryck på tabbtangenten för textfältet ”star Display Name” (stjärna Visningsnamn).
  2. Tryck på tabbtangenten till alternativtext.
   • Det handlar inte om att ge några svar (när det gäller svar), utan istället beskriva bilden för användare som kan ha svårt att identifiera den. Om svaret till exempel är Michigan och bilden är en karta över Michigan är ”Stat som är formad som en vante” en bra alternativtext.
  3. Tryck på tabbtangenten så läggs fokus på alternativknappen: ”Filen visas direkt i webbläsaren om det går” är en av de två alternativknapparna för visningsalternativ.
   • Tryck på uppåtpilen för att ändra alternativet och tillåta att den visas som en bilaga.
  4. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
  5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Spara.
   1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
   2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.
 4. Om du infogar en annan typ av dokument:
  1. Dialogrutan Redigera filattribut öppnas med fokus på rubriken Redigera filattribut.
  2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på textfältet ”star Display Name” (stjärna Visningsnamn) och ändra det vid behov.
  3. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
  4. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Spara.
   1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
   2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga/redigera video från webben

 1. Vid aktivering flyttas fokus till rubriken Infoga video från webben i webbdialogrutan.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på textfältet ”star Video URL (stjärna Video-URL)”, som är ett obligatoriskt fält.
 3. Ange URL och tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på alternativtexten.
 4. Ange alternativtext.
  • Det handlar inte om att ge några svar (när det gäller svar), utan istället beskriva bilden för användare som kan ha svårt att identifiera den. Om svaret till exempel är Michigan och bilden är en karta över Michigan är ”Stat som är formad som en vante” en bra alternativtext.
 5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
  2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga/redigera LTI-objekt

 • Kommer snart

Infoga från molnlagring

 • Kommer snart

Infoga webbinnehåll

 1. Vid aktivering öppnas Sök på YouTube.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på sökfältet ”Sök efter en video”.
 3. Ange text.
 4. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på sökfältet och tryck på mellanslagstangenten för att aktivera det.
 5. Fokus ligger kvar på sökknappen efter aktivering.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på ”Sortera efter relevans”, som är en av knapparna som används för att filtrera resultat.
  1. Tryck på Retur för att aktivera. Fokus ligger kvar på knappen.
  2. Tryck på Control + Option + Vänsterpil för att gå till den öppna listrutan.
  3. Tryck på Control + Option + Skift och Nedåtpil för att gå till listobjektet Sortera efter relevans.
  4. Tryck på Control + Option + Nedåtpil eller Control + Option + Uppåtpil för att navigera i listan.
  5. Välj ett listobjekt genom att trycka på Control + Option + Mellanslag för att välja och stänga sorteringsalternativen.
 7. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen ”Uppdaterad när som helst”, som är den andra knappen under Filteralternativ.
  1. Tryck på Retur för att aktivera. Fokus ligger kvar på knappen.
  2. Tryck på Control + Option + Vänsterpil för att gå till den öppna listrutan.
  3. Tryck på Control + Option + Skift och Nedåtpil för att gå till listobjektet Sortera efter relevans.
  4. Tryck på Control + Option + Nedåtpil eller Control + Option + Uppåtpil för att navigera i listan.
  5. Välj ett listobjekt genom att trycka på Control + Option + Mellanslag för att välja och stänga sorteringsalternativen.
 8. Resultaten inkluderar en bild (videominiatyr), videotitel, beskrivning, förhandsgranska på YouTube-länk och en Välj-knapp.
 9. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på bilden för det första resultatet, som är videominiatyren. VoiceOver försöker läsa upp en lång sträng som kanske inte är begriplig.
 10. Tryck på Control + Option + Vänsterpil för att hämta titeln på videon. Fortsätt att trycka på Control + Option + Vänsterpil för att gå igenom informationen om videon.
 11. När fokus ligger på Välj-knappen kan du trycka på mellanslagstangenten för att aktivera knappen.
 12. Rutan Redigera inställningar öppnas.
  1. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på videolänktexten och sedan på tabbtangenten igen för att lägga fokus på knappen Spela upp/pausa.
  2. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till textfältet ”star Alternative Text” (stjärna Alternativtext).
  3. Tryck på tabbtangenten igen för att höra knappen ”Innehållet visas som en länk till en extern webbsida”. Alternativknappen är det första av två visningsalternativ för videon. ”Visa innehåll.”
  4. Den här första knappen markeras inte som standard. Välj genom att trycka på mellanslagstangenten.
  5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen ”Filen visas internt om webbläsaren tillåter det”, som är standardvalet.
  6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
  7. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
   1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
   2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Fler alternativ-interaktion: VoiceOver

 1. Återanvända ett svar:
  1. När du först öppnar menyn flyttas fokus till att återanvända ett svar och det första objektet i undermenyn, som återges som ”Återanvänd ett svar från par 1”. Vi har rapporterat problemet.
  2. Stäng genom att trycka på vänsterpilen, så går fokus tillbaka till menyobjektet Återanvänd ett svar.
  3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera mellan objekten i undermenyn.
  4. Välj genom att trycka på mellanslagstangenten.
  5. Menyn stängs och fokus går tillbaka till knappen Fler alternativ.
 2. Ta bort ett par:
  1. Om en undermeny för att återanvända ett svar är öppen trycker du på vänsterpilen för att stänga undermenyn och sedan på nedåtpilen för att välja menyobjektet Ta bort.
  2. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera Ta bort och ta bort svarsparet.
  3. Fokus försvinner. Vi har rapporterat problemet.
  4. Om du trycker på tabbtangenten så flyttas fokus till frågeredigeringsfältet för föregående par.

JAWS-interaktion

 1. När du först öppnar panelen flyttas fokus till talväljaren där man redigerar poäng, redigera ”10”.
 2. Redigera värdet eller lämna det som det är
.
 3. Tryck på tabbtangenten för att komma åt redigeringsfältet ”Skriv in fråga 1” och ange frågetexten.
 4. När du har skrivit in frågetexten trycker du på tabbtangenten till fältet ”Fråga 1. Par 1 redigering av uppmaning krävs”. Du kan även höra ”Om du trycker på Alt plus F10 kommer du till alternativen i verktygsfältet.”
 5. Se Infoga innehåll-interaktion: JAWS.


 6. När du är klar ska du trycka på tabbtangenten för att gå till fältet ”Fråga 1. Par 1 redigering av svar krävs” och ange svaret för uppmaningen för det paret.
 7. Se Infoga innehåll-interaktion: JAWS.


 8. Tryck två gånger på tabbtangenten för att gå till knappen Lägg till par för att lägga till ett annat fråge-/svarspar.
 9. Se Infoga innehåll-interaktion: JAWS.


 10. När du är färdig trycker du på tabbtangenten för att gå till svaret för par 1.
 11. Se Infoga innehåll-interaktion: JAWS.


 12. Om du vill återanvända ett svar trycker du på tabbtangenten för att gå till fler alternativ för Fråga 1, par # knappmeny.
 13. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera och öppna menyn för fler alternativ.


 14. Se Fler alternativ-interaktion: JAWS.
 15. När du har lagt till par
...
 16. Tryck på tabbtangenten för att gå till Lägg till par och tryck på tabbtangenten igen
.
 17. Fokus flyttas till fältet ”Fråga ytterligare svar 1 text”.
 18. Ange text.


 19. Tryck på tabbtangenten
.
 20. Fokus flyttas till knappen ”Ta bort fråga 1, ytterligare svar #”. Ta bort:

  1. Tryck på mellanslagstangenten för att ta bort ytterligare svar.
  2. Fokus försvinner
. Vi har rapporterat problemet.
  3. Tryck på tabbtangenten.
   • Fokus flyttas till tidigare ytterligare svar eller flyttas till knappen Lägg till svar om det inte finns några ytterligare svar.
 21. Tryck på tabbtangenten igen.


 22. Fokus flyttas till knappen Lägg till svar.


 23. Ange text
.
 24. När du har lagt till alla svar trycker du på tabbtangenten från Lägg till svar så flyttas fokus till ”Poängsättningsalternativ, dolda, popup-knapp. Tillåt delpoäng.”
 25. Ändra poängsättningsalternativ:

  1. Tryck på mellanslagstangenten för att välja och öppna poängsättningsalternativen
.
  2. Fokus flyttas till aktuellt valt alternativ.
  3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att ändra alternativet
.
  4. Tryck på mellanslagstangenten för att välja eller stänga alternativen.
  5. Fokus flyttas till ”Poängsättningsalternativ, dolda, popup-knapp”.
 26. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.

  • Tryck på mellanslagstangenten för att rensa alla poster för frågan
.
 27. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Spara.

  • Tryck på mellanslagstangenten för att spara.



Infoga innehåll-interaktion: JAWS

 1. Placera markören där du vill infoga innehåll.
 2. Med fokus på redigeraren trycker du på Alt+F10 eller Option+F10 på en Mac.
 3. Fokus flyttas till alternativet i fetstil.
 4. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till alternativet ”Infoga innehåll har popup”.
 5. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera och öppna menyn Infoga innehåll.
 6. Fokus flyttas till Infoga/redigera länk.
 7. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera mellan menyobjekten.
 8. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera önskat menyobjekt.

Infoga/redigera länk

 1. Vid aktivering flyttas fokus till Infoga länk rubriknivå 1 i dialogrutan. JAWS kan börja läsa upp texten i dialogrutan.
 2. Tryck på tabbtangenten för att flytta fokus till redigeringsfältet ”star Link URL” (stjärna Länk-URL), som är ett obligatoriskt fält.
 3. Ange URL och tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på redigering av länktexten.
 4. Ange länktext om du vill.
 5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
  2. Dialogrutan Infoga webbinnehåll stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga/redigera bild från webben

 1. Vid aktivering flyttas fokus från Infoga bild från webben rubriknivå 1 i dialogrutan. JAWS kan börja läsa upp texten i dialogrutan.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på textfältet ”star Image URL” (stjärna Bild-URL), som är ett obligatoriskt fält.
 3. Ange URL och tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på alternativtexten.
 4. Ange alternativtext.
  • Det handlar inte om att ge några svar (när det gäller svar), utan istället beskriva bilden för användare som kan ha svårt att identifiera den. Om svaret till exempel är Michigan och bilden är en karta över Michigan är ”Stat som är formad som en vante” en bra alternativtext.
 5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
  2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga lokal fil

 1. Vid aktivering öppnas dialogrutan Öppna fil i webbläsaren.
 2. Ladda upp en fil från datorn.
 3. Om du infogar en bild öppnas webbdialogrutan Redigera filattribut med fokus på rubriken Redigera fil. JAWS kan börja läsa upp allt innehåll i dialogrutan.
  1. Tryck på tabbtangenten till redigeringsfältet ”star Display Name” (stjärna Visningsnamn).
  2. Tryck på tabbtangenten till alternativtext.
   • Det handlar inte om att ge några svar (när det gäller svar), utan istället beskriva bilden för användare som kan ha svårt att identifiera den. Om svaret till exempel är Michigan och bilden är en karta över Michigan är ”Stat som är formad som en vante” en bra alternativtext.
  3. Tryck på tabbtangenten så läggs fokus på alternativknappen: ”Filen visas direkt i webbläsaren om det går” är en av de två alternativknapparna för visningsalternativ.
   • Tryck på uppåtpilen för att ändra alternativet och tillåta att den visas som en bilaga.
  4. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
  5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Spara.
   1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
   2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.
 4. Om du infogar en annan typ av dokument:
  1. Dialogrutan Redigera filattribut öppnas med fokus på rubriken Redigera filattribut.
  2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på textfältet ”star Display Name” (stjärna Visningsnamn) och ändra det vid behov.
  3. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
  4. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Spara.
   1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
   2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga/redigera video från webben

 1. Vid aktivering flyttas fokus till rubriken Infoga video från webben i webbdialogrutan.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på textfältet ”star Video URL (stjärna Video-URL)”, som är ett obligatoriskt fält.
 3. Ange URL och tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på alternativtexten.
 4. Ange alternativtext.
  • Det handlar inte om att ge några svar (när det gäller svar), utan istället beskriva bilden för användare som kan ha svårt att identifiera den. Om svaret till exempel är Michigan och bilden är en karta över Michigan är ”Stat som är formad som en vante” en bra alternativtext.
 5. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Avbryt.
 6. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
  1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
  2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Infoga/redigera LTI-objekt

 • Kommer snart

Infoga från molnlagring

 • Kommer snart

Infoga webbinnehåll

 1. Vid aktivering öppnas Sök på YouTube. JAWS börjar återge innehåll utanför ramen. Tryck på Control för att avbryta talet.
 2. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på sökfältet ”Sök efter en video”.
 3. Ange text.
 4. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på sökknappen och tryck på mellanslagstangenten för att aktivera den.
 5. Fokus ligger kvar på sökknappen efter aktivering.
 6. Tryck på nedåtpilen för att lägga fokus på texten Filtrera resultat.
 7. Om du vill filtrera kan du trycka på tabbtangenten för att navigera till knappen ”Sortera efter relevans”.
  1. Tryck på Retur för att aktivera. Fokus ligger kvar på knappen.
  2. Tryck på Control + Option + Vänsterpil för att gå till den öppna listrutan.
  3. Tryck på Control + Option + Skift och Nedåtpil för att gå till listobjektet Sortera efter relevans.
  4. Tryck sedan på Control + Option + Nedåtpil eller Control + Option + Uppåtpil för att navigera i listan.
  5. Välj ett listobjekt genom att trycka på Control + Option + Mellanslag för att välja och stänga sorteringsalternativen.
 8. Om du vill filtrera efter en viss tidsperiod trycker du på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen ”Uppdaterad när som helst”, som är den andra knappen i filteralternativen.
  1. Tryck på Retur för att aktivera. Fokus ligger kvar på knappen.
  2. Tryck på Control + Option + Vänsterpil för att gå till den öppna listrutan.
  3. Tryck på Control + Option + Skift och Nedåtpil för att gå till listobjektet Sortera efter relevans.
  4. Tryck på Control + Option + Nedåtpil eller Control + Option + Uppåtpil för att navigera i listan.
  5. Välj ett listobjekt genom att trycka på Control + Option + Mellanslag för att välja och stänga sorteringsalternativen.
 9. Resultaten inkluderar en bild (videominiatyr), videotitel, beskrivning, förhandsgranska på YouTube-länk och en Välj-knapp.
 10. I det här läget trycker du på nedåtpilen från knappen Tidsram (Uppdaterad när som helst) för att gå till det första resultatet.
  1. Härifrån återges ordningen på följande sätt:
   1. Länkbild – alternativtext för bilden
   2. Resultattitel
   3. Användarinformation, datum och beskrivning
   4. Längre beskrivning med ”punktpunktpunkt”
   5. Förhandsgranska på YouTube
   6. URL till YouTube-video
   7. Välj knappalternativet för att välja video
  2. Om du vill avbryta öppnar du formulärlistan och letar upp knappen Avbryt.
 11. När fokus ligger på Välj-knappen trycker du på mellanslagstangenten för att aktivera knappen.
 12. Rutan Redigera inställningar öppnas.
  1. JAWS återger ”Redigera innehållsinställningar rubriknivå 1”.
  2. Tryck på nedåtpilen för att bekräfta att du har valt rätt video.
  3. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på videolänktexten och sedan på tabbtangenten igen för att lägga fokus på knappen Spela upp/pausa.
  4. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till redigeringsfältet ”star Alternative Text” (stjärna Alternativtext).
  5. Tryck på tabbtangenten igen för att höra knappen ”Innehållet visas som en länk till en extern webbsida”. Den första alternativknappen är ett av två visningsalternativ för videon, vilket utgörs av alternativ för ”Visa innehåll”.
  6. Den här första knappen markeras inte som standard. Välj genom att trycka på mellanslagstangenten.
  7. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på standardvalet: Knappen ”Filen visas internt om webbläsaren tillåter det”.
  8. Om du trycker på tabbtangenten igen läggs fokus på knappen ”Tillbaka till resultat”.
  9. Tryck på tabbtangenten igen för att lägga fokus på knappen Avbryt.
  10. Tryck på tabbtangenten för att lägga fokus på knappen Infoga.
   1. Tryck på mellanslagstangenten för att infoga.
   2. Dialogrutan Infoga stängs och länken infogas i redigeraren på markörens plats.

Fler alternativ-interaktion: JAWS

Återanvända ett svar:

 1. När du först öppnar menyn flyttas fokus till det första alternativet: ”Återanvänd ett svar.”
 2. Tryck på högerpilen för att öppna undermenyn.
 3. Fokus flyttas till det första alternativet i undermenyn.
 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera mellan objekten i undermenyn.
 5. Tryck på mellanslagstangenten för att välja eller vänsterpilen för att stänga.
 6. När du har valt stängs menyn och fokus går tillbaka på knappen Fler alternativ.

Ta bort ett par:

 1. Tryck på nedåtpilen efter ett menyobjekt i Återanvänd ett svar. Fokus ligger på Ta bort.
 2. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera ”Ta bort Fråga 1, par #” och ta bort svarsparet.
 3. Fokus försvinner. Vi har rapporterat problemet.
 4. Tryck på tabbtangenten så flyttas fokus till frågeredigeringsfältet för det första paret.
 5. Du kan snabbt gå tillbaka till föregående par genom att öppna formulärlistan och välja knappen ”Lägg till par”.