Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Pare sammen-spørsmål kan være nokså komplekse for både undervisere og studenter. I dette temaet har vi tatt med undervisertrinn for interaksjoner med tastaturet, VoiceOver og JAWS®.

Spesifikasjoner for testtrinn:

 • Mac OSX 10.11.6 / Chrome 67.0 / tastatur
 • Mac OSX 10.11.6 / Safari 11.1 / VoiceOver
 • Windows 10 Home / Firefox 61.0 / JAWS 2018

Tastaturinteraksjon

 1. Når du åpner panelet for første gang, flyttes fokuset til poengfeltet.


 2. Rediger verdien, eller la den være
.
 3. Trykk på Tab-tasten til du kommer til feltet for spørsmålstekst. Skriv inn spørsmålsteksten.


 4. Når du er ferdig, kan du trykke på Tab-tasten for å gå til det første spørsmålet for par 1.


 5. Se Sett inn innhold-interaksjonen: Tastatur.
 6. Når du er ferdig, kan du trykke på Tab-tasten for å gå til svaret for par 1.


 7. Se Sett inn innhold-interaksjonen: Tastatur.
 8. Trykk på Tab-tasten to ganger for å komme til Legg til par og legge til et annet svarsett
.
 9. Se Sett inn innhold-interaksjonen: Tastatur.
 10. Når du er ferdig, kan du trykke på Tab-tasten for å gå til svaret for par 1
.
 11. Se Sett inn innhold-interaksjonen: Tastatur.
 12. Trykk på Tab-tasten for å komme til Flere alternativer for ()
.
 13. Trykk på mellomrom for å aktivere og åpne Flere alternativer-menyen.


 14. Se Flere alternativer-interaksjonen: Tastatur.


 15. Gjør dette når du har lagt til par
....
 16. Trykk på Tab-tasten for å komme til Legg til par, og trykk på Tab igjen
. Da flyttes fokuset til redigeringsfeltet for Ekstrasvar 1
.
 17. Skriv inn tekst.


 18. Trykk på Tab
.
 19. Fokuset flyttes til Slett-knappen. Sånn sletter du:

  1. Trykk på mellomrom for å fjerne ekstrasvaret. Fokuset blir borte.


  2. Trykk på Tab-tasten, og fokuset flyttes til det forrige ekstrasvaret. Hvis det ikke finnes flere svar, flyttes fokuset til Legg til svar-knappen.
 20. Trykk på Tab igjen.


 21. Fokuset flyttes til Legg til svar-knappen.


 22. Skriv inn tekst
.
 23. Når du har lagt til alt du ville av svar, kan du trykke på Tab-tasten fra Legg til svar, så flyttes fokuset til Vurderingsalternativer.


 24. Sånn endrer du vurderingsalternativene:

  1. Trykk på mellomrom for å velge og åpne vurderingsalternativene
.
  2. Fokuset flyttes til det nåværende valgte alternativet.
  3. Trykk på opp- eller nedoverpilen for å bytte alternativ
.
  4. Trykk på mellomrom for å velge og lukke alternativene.
  5. Fokuset flyttes tilbake til Vurderingsalternativer-knappen.
 25. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.

  • Trykk på mellomrom for å avbryte alt som er lagt inn for dette spørsmålet
.
 26. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Lagre-knappen.

  • Trykk på mellomrom for å lagre.Sett inn innhold-interaksjonen: Tastatur

 1. Plasser markøren der du vil sette inn innhold.
 2. Sørg for at fokuset er på redigeringsverktøyet, og trykk på Alt + F10 (eller Option + F10 hvis du bruker Mac).
 3. Fokuset flyttes til alternativet i fet skrift.
 4. Trykk på venstrepilen eller Tab-tasten til du kommer til (+) eller Sett inn innhold-knappen.
 5. Trykk på mellomrom for å aktivere og åpne Sett inn innhold-menyen.
 6. Fokuset flyttes til menyelementet Sett inn / rediger lenke.
 7. Trykk på opp- eller nedoverpilen for å navigere i menyelementene.
 8. Trykk på mellomrom for å aktivere menyelementet du vil bruke.

Sett inn/rediger lenke

 1. Når dette aktiveres, flyttes fokuset til Sett inn lenke-overskriften i dialogboksen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til feltet for nettadressen for lenken. Dette er et obligatorisk felt
.
 3. Skriv inn en nettadresse, og trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til lenketeksten.
 4. Hvis du vil, kan du skrive inn lenketekst.
 5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
  1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
  2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn/rediger bilde fra nettet

 1. Når dette aktiveres, flyttes fokuset til Sett inn bilde fra nettet-overskriften i dialogboksen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til feltet for nettadressen for bildet. Dette er et obligatorisk felt.
 3. Skriv inn en nettadresse, og trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til den alternative teksten.
 4. Skriv inn alternativ tekst.
  • Poenget med dette er ikke å røpe svaret (eller svarene), men å beskrive bildet for brukere som kan ha problemer med å identifisere det. Hvis for eksempel svaret er Nordland og bildet er et kart over Nordland, kan en alternativ tekst være «Et langt og smalt fylke».
 5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen
.
  1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
  2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn lokal fil

 1. Når dette aktiveres, åpnes dialogboksen for å åpne en fil i nettleseren.
 2. Velg en fil på datamaskinen.


 3. Hvis du setter inn et bilde, åpnes dialogboksen Rediger filattributter med fokuset på Rediger fil-overskriften
.
  1. Trykk på Tab-tasten for å vise navnet
.
  2. Trykk på Tab-tasten for å gå til alternativ tekst
.
   • Poenget med dette er ikke å røpe svaret (eller svarene), men å beskrive bildet for brukere som kan ha problemer med å identifisere det. Hvis for eksempel svaret er Nordland og bildet er et kart over Nordland, kan en alternativ tekst være «Et langt og smalt fylke».

  3. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Vis mediefilen-alternativet: «Denne filen vises på samme linje såfremt nettleseren tillater det.»

   • Trykk på oppoverpilen for å endre alternativet så filen kan vises som et vedlegg
.
  4. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.


  5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Lagre-knappen
.
   1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet
.
   2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.


 4. Hvis du setter inn en annen dokumenttype
.
  1. Dialogboksen Rediger filattributter åpnes med fokuset på Rediger filattributter-overskriften.


  2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Visningsnavn, og endre det ved behov.


  3. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.


  4. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Lagre-knappen
.
   1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.


   2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.Sett inn/rediger video fra nettet

 1. Når dette aktiveres, flyttes fokuset til Sett inn video fra nettet-overskriften i dialogboksen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til feltet for nettadressen for videoen. Dette er et obligatorisk felt.
 3. Skriv inn en nettadresse, og trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til den alternative teksten.
 4. Skriv inn alternativ tekst.
  • Poenget med dette er ikke å røpe svaret (eller svarene), men å beskrive bildet for brukere som kan ha problemer med å identifisere det. Hvis for eksempel svaret er Nordland og bildet er et kart over Nordland, kan en alternativ tekst være «Et langt og smalt fylke».
 5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
  1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
  2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn/rediger LTI-element

 • Kommer snart

Sett inn fra skylagring

 • Kommer snart

Sett inn nettinnhold

 1. Når dette aktiveres, åpnes dialogboksen Søk på YouTube.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til søkefeltet.
 3. Skriv inn tekst.
 4. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Søk-knappen, og trykk på mellomrom for å aktivere den.
 5. Fokuset blir værende på Søk-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til alternativet for å sortere resultatet.
  1. Trykk på Enter for å aktivere det.
  2. Trykk på opp- eller nedoverpilen for å navigere i alternativene.
  3. Trykk på Enter for å velge og lukke sorteringsalternativene.
 7. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til det oppdaterte alternativet.
  1. Trykk på Enter for å aktivere det.
  2. Trykk på opp- eller nedoverpilen for å navigere i alternativene.
  3. Trykk på Enter for å velge og lukke sorteringsalternativene.
 8. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til den første videoen i resultatene.
 9. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til lenken for den aktuelle videoen.
 10. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til utvalget.
 11. Trykk på mellomrom for å aktivere.
 12. Rediger innstillingene-dialogboksen åpnes.
  1. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til videoen, og trykk på mellomrom for å spille den av eller sette den på pause.
  2. Trykk på Tab-tasten til du kommer til redigeringsfeltet for alternativ tekst.
  3. Trykk på Tab-tasten igjen for å flytte fokuset til Vis innholdet-alternativet.
  4. Trykk på oppoverpilen eller Tab for å velge et alternativ.
  5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Tilbake til resultatene-alternativet.
  6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
  7. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
   1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
   2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Flere alternativer-interaksjonen: Tastatur

 1. Fokuset flyttes for å bruke et svar på nytt.
  1. Trykk på høyrepilen for å åpne undermenyen Bruk et svar på nytt.
  2. Fokuset flyttes til det første elementet i undermenyen.
  3. Trykk på opp- eller nedoverpilen for å navigere i undermenyen.
  4. Trykk på mellomrom for å velge.
  5. Menyen lukkes, og fokuset flyttes tilbake til Flere alternativer-knappen.
 2. Trykk på nedoverpilen for å velge Slett.
  1. Trykk på mellomrom for å aktivere Slett og fjerne svarparet.
  2. Fokuset blir borte. Vi har rapportert dette problemet.
  3. Trykk på Tab-tasten, så flyttes fokuset til det første spørsmålet i det forrige paret.

VoiceOver-interaksjon

 1. Ved første bruk flyttes fokuset til feltet for redigering av poeng, som leses opp som «10».
 2. Rediger verdien, eller la den være
.
 3. Trykk på Tab-tasten for å gå til redigeringsfeltet for teksten for spørsmål 1, og skriv inn spørsmålsteksten.
 4. Når du har lagt inn tekst, kan du trykke på Tab-tasten for å gå til redigeringsfeltet for spørsmålstekst for par 1 for spørsmål 1.
 5. Se Sett inn innhold-interaksjonen: VoiceOver.
 6. Når du er ferdig, kan du trykke på Tab-tasten for å gå til svaret for par 1, VoiceOver.
  • Avhengig av opplesingshastigheten, kan du høre «Spørsmål 1 par 1 svartekst» eller bare teksten som var skrevet inn i det forrige spørsmålsfeltet.
 7. Se Sett inn innhold-interaksjonen: VoiceOver.
 8. Trykk på Tab-tasten to ganger for å komme til Legg til par og legge til et annet svarsett.
 9. Se Sett inn innhold-interaksjonen: VoiceOver.
 10. Når du er ferdig, kan du trykke på Tab-tasten for å gå til svaret for par 1.
 11. Se Sett inn innhold-interaksjonen: VoiceOver.
 12. Trykk på Tab-tasten for å komme til Flere alternativer-knappen for par X for spørsmål 1.
 13. Trykk på mellomrom for å aktivere og åpne Flere alternativer-menyen.
 14. Se Flere alternativer-interaksjonen: VoiceOver.
 15. Gjør dette når du har lagt til par:
 16. Trykk på Tab-tasten for å komme til Legg til par, og trykk på Tab igjen.
 17. Fokuset flyttes til feltet for tekst for ekstrasvar 1.
 18. Skriv inn tekst.
 19. Trykk på Tab.
 20. Fokuset flyttes til knappen for sletting av ekstrasvar X for spørsmål 1. Sånn sletter du:
  1. Trykk på mellomrom, så fjernes ekstrasvaret.
  2. Det ser ut til at fokuset er blitt borte.
  3. Trykk på Tab.
   • Fokuset flyttes til tekstfeltet for det forrige ekstrasvaret. Hvis det ikke finnes noen flere ekstrasvar, flyttes det til Legg til svar-knappen.
 21. Trykk på Tab igjen.
 22. Fokuset flyttes til Legg til svar-knappen.
 23. Skriv inn tekst.
 24. Når du har lagt til alt du ville av svar, kan du trykke på Tab-tasten fra Legg til svar, så flyttes fokuset til «Vurderingsalternativer, skjult og forgrunnsknappen. Tillat delvis poengtildeling.»
 25. Sånn endrer du vurderingsalternativene:
  1. Trykk på mellomrom for å velge og åpne vurderingsalternativene.
  2. Fokuset flyttes til det nåværende valgte alternativet.
  3. Trykk på opp- eller nedoverpilen for å bytte alternativ.
  4. Trykk på mellomrom for å velge og lukke alternativene.
  5. Fokuset flyttes tilbake til «Vurderingsalternativer, skjult, popup-knapp».
 26. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
  • Trykk på mellomrom for å avbryte alt som er lagt inn for dette spørsmålet.
 27. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Lagre-knappen.
  • Trykk på mellomrom for å lagre.

Sett inn innhold-interaksjonen: VoiceOver

 1. Plasser markøren der du vil sette inn innhold.
 2. Sørg for at fokuset er på redigeringsverktøyet, og trykk på Alt + F10 (eller Option + F10 hvis du bruker Mac).
 3. Fokuset flyttes til alternativet i fet skrift.
 4. Trykk på Tab-tasten til du kommer til alternativet Sett inn innholdsgruppe.
 5. Trykk på mellomrom for å aktivere og åpne Sett inn innhold-menyen.
 6. Fokuset flyttes til menyelementet Sett inn / rediger lenke.
 7. Trykk på Tab eller Shift + Tab for å navigere i menyelementene.
 8. Trykk på mellomrom for å aktivere det aktuelle menyelementet.

Sett inn/rediger lenke

 1. Når dette aktiveres, flyttes fokuset til Sett inn lenke-overskriftsnivå 1 i nettdialogboksen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til feltet for nettadressen for lenken. Dette er et obligatorisk felt.
 3. Skriv inn en nettadresse, og trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til lenketeksten.
 4. Hvis du vil, kan du skrive inn lenketekst.
 5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
  1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
  2. Sett inn-nettdialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn/rediger bilde fra nettet

 1. Når dette aktiveres, flyttes fokuset til Sett inn bilde fra nettet-overskriftsnivå 1 i nettdialogboksen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til feltet for nettadressen for bildet. Dette er et obligatorisk felt.
 3. Skriv inn en nettadresse, og trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til den alternative teksten.
 4. Skriv inn alternativ tekst.
  • Poenget med dette er ikke å røpe svaret (eller svarene), men å beskrive bildet for brukere som kan ha problemer med å identifisere det. Hvis for eksempel svaret er Nordland og bildet er et kart over Nordland, kan en alternativ tekst være «Et langt og smalt fylke».
 5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
  1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
  2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn lokal fil

 1. Når dette aktiveres, åpnes dialogboksen for å åpne en fil i nettleseren.
 2. Velg en fil på datamaskinen.
 3. Hvis du setter inn et bilde, åpnes dialogboksen Rediger filattributter med fokuset på Rediger fil-overskriften.
  1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til tekstfeltet for visningsnavn.
  2. Trykk på Tab-tasten for å gå til alternativ tekst.
   • Poenget med dette er ikke å røpe svaret (eller svarene), men å beskrive bildet for brukere som kan ha problemer med å identifisere det. Hvis for eksempel svaret er Nordland og bildet er et kart over Nordland, kan en alternativ tekst være «Et langt og smalt fylke».
  3. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til alternativknappen: «Denne filen vises på samme linje såfremt nettleseren tillater det.», som er en av to alternativknapper for Visningsalternativer.
   • Trykk på oppoverpilen for å endre alternativet så filen kan vises som et vedlegg.
  4. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
  5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Lagre-knappen.
   1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
   2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.
 4. Hvis du setter inn en annen dokumenttype:
  1. Dialogboksen Rediger filattributter åpnes med fokuset på Rediger filattributter-overskriften.
  2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til tekstfeltet for visningsnavn (med stjerne), og endre det ved behov.
  3. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
  4. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Lagre-knappen.
   1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
   2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn/rediger video fra nettet

 1. Når dette aktiveres, flyttes fokuset til Sett inn video fra nettet-overskriften i nettdialogboksen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til feltet for nettadressen for videoen. Dette er et obligatorisk felt.
 3. Skriv inn en nettadresse, og trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til den alternative teksten.
 4. Skriv inn alternativ tekst.
  • Poenget med dette er ikke å røpe svaret (eller svarene), men å beskrive bildet for brukere som kan ha problemer med å identifisere det. Hvis for eksempel svaret er Nordland og bildet er et kart over Nordland, kan en alternativ tekst være «Et langt og smalt fylke».
 5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
  1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
  2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn/rediger LTI-element

 • Kommer snart

Sett inn fra skylagring

 • Kommer snart

Sett inn nettinnhold

 1. Når dette aktiveres, åpnes Søk på YouTube-rammen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til søkefeltet.
 3. Skriv inn tekst.
 4. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Søk-knappen, og trykk på mellomrom for å aktivere den.
 5. Fokuset blir værende på Søk-knappen når du aktiverer den.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Søk etter relevans-knappen, som brukes til å filtrere resultater.
  1. Trykk på Enter for å aktivere den. Fokuset blir værende på knappen.
  2. Trykk på Control + Tilvalg + venstrepilen for å komme til den åpne listeboksen.
  3. Trykk på Control + Tilvalg + Shift + nedoverpilen for å komme til Sorter etter relevans-listeelementet.
  4. Trykk på Control + Tilvalg + nedoverpilen eller Control + Tilvalg + oppoverpilen for å navigere i listen.
  5. Du kan velge et element i listen og lukke sorteringsalternativene ved å trykke på Control + Tilvalg + mellomrom.
 7. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Oppdatert når som helst-knappen, som er den andre knappen i filtreringsalternativene.
  1. Trykk på Enter for å aktivere den. Fokuset blir værende på knappen.
  2. Trykk på Control + Tilvalg + venstrepilen for å komme til den åpne listeboksen.
  3. Trykk på Control + Tilvalg + Shift + nedoverpilen for å komme til Sorter etter relevans-listeelementet.
  4. Trykk på Control + Tilvalg + nedoverpilen eller Control + Tilvalg + oppoverpilen for å navigere i listen.
  5. Du kan velge et element i listen og lukke sorteringsalternativene ved å trykke på Control + Tilvalg + mellomrom.
 8. Resultatene omfatter et bilde (et miniatyrbilde av en video), en videotittel, en beskrivelse, en lenke til en forhåndsvisning på YouTube og en Velg-knapp.
 9. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til det første bildet i resultatene, som er miniatyrbildet for videoen. VoiceOver prøver å gjengi en lang frase som kanskje ikke gir mening.
 10. Trykk på Control + Tilvalg + venstrepilen for å komme til tittelen på videoen. Fortsett å trykke på Control + Tilvalg + venstrepilen for å lese gjennom informasjonen om denne videoen.
 11. Når fokuset er på Velg-knappen, kan du trykke på mellomrom for å aktivere den.
 12. Rediger innstillinger-rammen åpnes.
  1. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til lenketeksten for videoen, og trykk på Tab igjen for å gå til avspilling/pause-knappen.
  2. Trykk på Tab-tasten til du kommer til tekstfeltet for alternativ tekst.
  3. Trykk på Tab-tasten igjen for å høre «Innholdet vises som en lenke til et eksternt nettsted»-knappen. Alternativknappen er det første av to alternativer for hvordan videoen kan vises. «Vis innholdet».
  4. Denne første knappen er ikke valgt som standard. Trykk på mellomrom for å velge.
  5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til «Innholdet vises sammen med annet innhold hvis nettleseren støtter dette», som er valgt som standard.
  6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
  7. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
   1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
   2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Flere alternativer-interaksjonen: VoiceOver

 1. Bruk et svar på nytt:
  1. Når du åpner menyen for første gang, flyttes fokuset for å bruke et svar på nytt, ved at det går til det første elementet i undermenyen, som gjengis som «Bruk et svar på nytt, par 1». Vi har rapportert dette problemet.
  2. Du kan lukke ved å trykke på venstrepilen, så går fokuset tilbake til menyelementet Bruk et svar på nytt.
  3. Ellers kan du trykke på opp- eller nedoverpilen for å navigere i undermenyen.
  4. Trykk på mellomrom for å velge.
  5. Menyen lukkes, og fokuset flyttes tilbake til Flere alternativer-knappen.
 2. Slett et par:
  1. Hvis undermenyen Bruk et svar på nytt er åpen, kan du trykke på venstrepilen for å lukke den og så nedoverpilen for å velge Slett-menyelementet.
  2. Trykk på mellomrom for å aktivere Slett og fjerne svarparet.
  3. Fokuset blir borte. Vi har rapportert dette problemet.
  4. Trykk på Tab-tasten, så flyttes fokuset til redigeringsfeltet for spørsmålet i det forrige paret.

JAWS-interaksjon

 1. Ved første åpning flyttes fokuset til redigeringsfeltet for poeng, med verdien «10».
 2. Rediger verdien, eller la den være
.
 3. Trykk på Tab-tasten for å gå til redigeringsfeltet «Skriv tekst for spørsmål 1», og skriv inn spørsmålsteksten.
 4. Når du har skrevet inn spørsmålsteksten, kan du trykke på Tab-tasten for å gå til feltet "Spørsmål 1. Par 1 ledetekst redigering kreves". Det kan også hende du hører at du kan trykke på Alt pluss F10 for å åpne alternativene på verktøysraden.
 5. Se Sett inn innhold-interaksjonen: JAWS.


 6. Når du er ferdig, trykk på Tab for å komme til svaret for par 1 for spørsmål 1 og skrive inn svaret for paret.
 7. Se Sett inn innhold-interaksjonen: JAWS.


 8. Trykk på Tab-tasten to ganger for å komme til Legg til par og legge til et annet svarsett.
 9. Se Sett inn innhold-interaksjonen: JAWS.


 10. Når du er ferdig, kan du trykke på Tab-tasten for å gå til svaret for par 1
.
 11. Se Sett inn innhold-interaksjonen: JAWS.


 12. Trykk på Tab-tasten for å komme til Flere alternativer-knappen for par X for spørsmål 1.
 13. Trykk på mellomrom for å aktivere og åpne Flere alternativer-menyen.


 14. Se Flere alternativer-interaksjonen: JAWS.
 15. Gjør dette når du har lagt til par
....
 16. Trykk på Tab-tasten for å komme til Legg til par, og trykk på Tab igjen
.
 17. Fokuset flyttes til feltet for tekst for ekstrasvar 1.
 18. Skriv inn tekst.


 19. Trykk på Tab
.
 20. Fokuset flyttes til knappen for sletting av ekstrasvar X for spørsmål 1. Sånn sletter du:

  1. Trykk på mellomrom for å fjerne ekstrasvaret.
  2. Fokuset blir borte.
.Vi har rapportert dette problemet.
  3. Trykk på Tab.
   • Fokuset flyttes til det forrige ekstrasvaret. Hvis det ikke finnes noen flere ekstrasvar, flyttes det til Legg til svar-knappen.
 21. Trykk på Tab igjen.


 22. Fokuset flyttes til Legg til svar-knappen.


 23. Skriv inn tekst
.
 24. Når du har lagt til alt du ville av svar, kan du trykke på Tab-tasten fra Legg til svar, så flyttes fokuset til «Vurderingsalternativer, skjult, popup-knapp. Tillat delvis poengtildeling.»
 25. Sånn endrer du vurderingsalternativene:

  1. Trykk på mellomrom for å velge og åpne vurderingsalternativene
.
  2. Fokuset flyttes til det nåværende valgte alternativet.
  3. Trykk på opp- eller nedoverpilen for å bytte alternativ
.
  4. Trykk på mellomrom for å velge og lukke alternativene.
  5. Fokuset flyttes tilbake til «Vurderingsalternativer, skjult, popup-knapp».
 26. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.

  • Trykk på mellomrom for å avbryte alt som er lagt inn for dette spørsmålet
.
 27. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Lagre-knappen.

  • Trykk på mellomrom for å lagre.Sett inn innhold-interaksjonen: JAWS.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn innhold.
 2. Sørg for at fokuset er på redigeringsverktøyet, og trykk på Alt + F10 (eller Option + F10 hvis du bruker Mac).
 3. Fokuset flyttes til alternativet i fet skrift.
 4. Trykk på Tab-tasten til du kommer til alternativet popup-menyen for å sette inn innhold.
 5. Trykk på mellomrom for å aktivere og åpne Sett inn innhold-menyen.
 6. Fokuset flyttes til Sett inn / rediger lenke.
 7. Trykk på opp- eller nedoverpilen for å navigere i menyelementene.
 8. Trykk på mellomrom for å aktivere det aktuelle menyelementet.

Sett inn/rediger lenke

 1. Når dette aktiveres, flyttes fokuset til Sett inn lenke-overskriftsnivå 1 i dialogboksen. Det kan hende JAWS begynner å lese opp teksten i dialogboksen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til redigeringsfeltet for nettadressen for lenken. Dette er et obligatorisk felt.
 3. Skriv inn en nettadresse, og trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til redigeringsfeltet for lenketeksten.
 4. Hvis du vil, kan du skrive inn lenketekst.
 5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
  1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
  2. Sett inn-nettdialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn/rediger bilde fra nettet

 1. Når dette aktiveres, flyttes fokuset til Sett inn bilde fra nettet-overskriftsnivå 1 i dialogboksen. Det kan hende JAWS begynner å lese opp teksten i dialogboksen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til redigeringsfeltet for nettadressen for bildet. Dette er et obligatorisk felt.
 3. Skriv inn en nettadresse, og trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til den alternative teksten.
 4. Skriv inn alternativ tekst.
  • Poenget med dette er ikke å røpe svaret (eller svarene), men å beskrive bildet for brukere som kan ha problemer med å identifisere det. Hvis for eksempel svaret er Nordland og bildet er et kart over Nordland, kan en alternativ tekst være «Et langt og smalt fylke».
 5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
  1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
  2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn lokal fil

 1. Når dette aktiveres, åpnes dialogboksen for å åpne en fil i nettleseren.
 2. Velg en fil på datamaskinen.
 3. Hvis du setter inn et bilde, åpnes dialogboksen Rediger filattributter med fokuset på Rediger fil-overskriften. Det kan hende JAWS begynner å lese opp alt innholdet i dialogboksen.
  1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til redigeringsfeltet for visningsnavn.
  2. Trykk på Tab-tasten for å gå til alternativ tekst.
   • Poenget med dette er ikke å røpe svaret (eller svarene), men å beskrive bildet for brukere som kan ha problemer med å identifisere det. Hvis for eksempel svaret er Nordland og bildet er et kart over Nordland, kan en alternativ tekst være «Et langt og smalt fylke».
  3. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til alternativknappen: «Denne filen vises på samme linje såfremt nettleseren tillater det.», som er en av to alternativknapper for Visningsalternativer.
   • Trykk på oppoverpilen for å endre alternativet så filen kan vises som et vedlegg.
  4. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
  5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Lagre-knappen.
   1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
   2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.
 4. Hvis du setter inn en annen dokumenttype:
  1. Dialogboksen Rediger filattributter åpnes med fokuset på Rediger filattributter-overskriften.
  2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til tekstfeltet for visningsnavn (med stjerne), og endre det ved behov.
  3. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
  4. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Lagre-knappen.
   1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
   2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn/rediger video fra nettet

 1. Når dette aktiveres, flyttes fokuset til Sett inn video fra nettet-overskriften i nettdialogboksen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til feltet for nettadressen for videoen. Dette er et obligatorisk felt.
 3. Skriv inn en nettadresse, og trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til den alternative teksten.
 4. Skriv inn alternativ tekst.
  • Poenget med dette er ikke å røpe svaret (eller svarene), men å beskrive bildet for brukere som kan ha problemer med å identifisere det. Hvis for eksempel svaret er Nordland og bildet er et kart over Nordland, kan en alternativ tekst være «Et langt og smalt fylke».
 5. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
 6. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
  1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
  2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Sett inn/rediger LTI-element

 • Kommer snart

Sett inn fra skylagring

 • Kommer snart

Sett inn nettinnhold

 1. Når dette aktiveres, åpnes Søk på YouTube-rammen. JAWS begynner å gjengi innholdet utenfor denne rammen. Trykk på Control for å stoppe opplesningen.
 2. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til søkefeltet.
 3. Skriv inn tekst.
 4. Trykk på Tab for å flytte fokuset til Søk-knappen, og trykk på mellomrom for å aktivere den.
 5. Fokuset blir værende på Søk-knappen når du aktiverer den.
 6. Trykk på nedoverpilen for å flytte fokuset til Filtrer resultater-teksten.
 7. Hvis du vil filtrere innholdet, kan du trykke på Tab-tasten for å navigere til Sorter etter relevans-knappen.
  1. Trykk på Enter for å aktivere den. Fokuset blir værende på knappen.
  2. Trykk på Control + Tilvalg + venstrepilen for å komme til den åpne listeboksen.
  3. Trykk på Control + Tilvalg + Shift + nedoverpilen for å komme til Sorter etter relevans-listeelementet.
  4. Trykk deretter på Control + Tilvalg + nedoverpilen eller Control + Tilvalg + oppoverpilen for å navigere i listen.
  5. Du kan velge et element i listen og lukke sorteringsalternativene ved å trykke på Control + Tilvalg + mellomrom.
 8. Hvis du vil filtrere etter bestemte tidsområder, kan du trykke på Tab-tasten for å flytte fokuset til Oppdatert når som helst-knappen, som er den andre knappen i filtreringsalternativene.
  1. Trykk på Enter for å aktivere den. Fokuset blir værende på knappen.
  2. Trykk på Control + Tilvalg + venstrepilen for å komme til den åpne listeboksen.
  3. Trykk på Control + Tilvalg + Shift + nedoverpilen for å komme til Sorter etter relevans-listeelementet.
  4. Trykk på Control + Tilvalg + nedoverpilen eller Control + Tilvalg + oppoverpilen for å navigere i listen.
  5. Du kan velge et element i listen og lukke sorteringsalternativene ved å trykke på Control + Tilvalg + mellomrom.
 9. Resultatene omfatter et bilde (et miniatyrbilde av en video), en videotittel, en beskrivelse, en lenke til en forhåndsvisning på YouTube og en Velg-knapp.
 10. Fra knappen for tidsområdet (Oppdatert når som helst) kan du trykke på nedoverpilen for å komme til det første resultatet.
  1. Herfra gjengis rekkefølgen på denne måten:
   1. Lenkegrafikk – alternativ tekst for bildet
   2. Tittelen på resultatene
   3. Brukerinformasjon, når elementet ble lagt til, og beskrivelse
   4. Mer beskrivelse med «prikkprikkprikk»
   5. Forhåndsvisning på YouTube
   6. Nettadressen til YouTube-videoen
   7. Velg knappealternativet for å velge videoen
  2. Hvis du vil avbryte dette, kan du åpne skjemalisten og finne frem til Avbryt-knappen.
 11. Når fokuset er på Velg-knappen, kan du trykke på mellomrom for å aktivere den.
 12. Rediger innstillinger-rammen åpnes.
  1. JAWS gjengir at du er kommet til overskriftsnivå 1 for Rediger innhold-innstillingene.
  2. Trykk på nedoverpilen for å bekrefte at riktig video er valgt.
  3. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til lenketeksten for videoen, og trykk på Tab igjen for å gå til avspilling/pause-knappen.
  4. Trykk på Tab-tasten til du kommer til redigeringsfeltet for alternativ tekst.
  5. Trykk på Tab-tasten igjen for å høre «Innholdet vises som en lenke til et eksternt nettsted»-knappen. Denne alternativknappen er den første av to alternativer for visning av videoen, som sammen utgjør Vis innhold-alternativene.
  6. Denne første knappen er ikke valgt som standard. Trykk på mellomrom for å velge.
  7. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til alternativet som er valgt som standard: «Innholdet vises sammen med annet innhold hvis nettleseren støtter dette.»
  8. Trykk på Tab igjen for å flytte fokuset til Tilbake til resultatene-knappen.
  9. Trykk på Tab-tasten nok en gang for å flytte fokuset til Avbryt-knappen.
  10. Trykk på Tab-tasten for å flytte fokuset til Sett inn-knappen.
   1. Trykk på mellomrom for å sette inn elementet.
   2. Sett inn-dialogboksen lukkes, og lenken settes inn i redigeringsverktøyet der markøren er plassert.

Flere alternativer-interaksjonen: JAWS.

Bruk et svar på nytt:

 1. Når du åpner menyen for første gang, flyttes fokuset til det første alternativet: Bruk et svar på nytt.
 2. Trykk på høyrepilen for å åpne undermenyen.
 3. Fokuset flyttes til det første alternativer i undermenyen.
 4. Trykk på opp- eller nedoverpilen for å navigere i undermenyen.
 5. Trykk på mellomrom for å velge eller venstreknappen for å lukke undermenyen.
 6. Da lukkes menyen, og fokuset flyttes tilbake til Flere alternativer-knappen.

Slett et par:

 1. Trykk på nedoverpilen etter menyelementet Bruk et svar på nytt. Fokuset flyttes til Slett.
 2. Trykk på mellomrom for å aktivere Slett og fjerne svarpar X for spørsmål 1.
 3. Fokuset blir borte. Vi har rapportert dette problemet.
 4. Trykk på Tab-tasten, så flyttes fokuset til redigeringsfeltet for spørsmålet i det første paret.
 5. For å komme raskt tilbake til det forrige paret kan du åpne skjemalisten og velge Legg til par-knappen.