Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Efallai y byddwch yn gweld bod Cwestiynau Paru yn weddol gymhleth i hyfforddwyr a myfyrwyr. Yn y pwnc hwn, rydym wedi cynnwys camau'r hyfforddwr ar gyfer rhyngweithiadau y Bysellfwrdd, Troslais a JAWS®.

Manylebau'r camau profi:

 • Mac OSX 10.11.6 / Chrome 67.0 / Bysellfwrdd
 • Mac OSX 10.11.6 / Safari 11.1 / Troslais
 • Windows 10 Home / Firefox 61.0 / JAWS 2018

Rhyngweithio â bysellfwrdd

 1. Pan fyddwch yn agor y panel am y tro cyntaf, bydd y ffocws yn symud i'r maes pwyntiau.


 2. Golygwch y gwerth neu ai adael fel y mae
.
 3. Pwyswch Tab i fynd i faes testun y cwestiwn. Nodwch destun y cwestiwn.


 4. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gael yr anogwr cyntaf ar gyfer Pâr 1.


 5. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd.
 6. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd yr ateb ar gyfer Pâr 1.


 7. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd.
 8. Pwyswch Tab ddwywaith i gyrraedd Ychwanegu Pâr i ychwanegu set arall o atebion
.
 9. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd.
 10. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gael yr ateb ar gyfer Pâr 1
,
 11. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd.
 12. Pwyswch Tab i gael Mwy o Opsiynau ar gyfer ()
.
 13. Pwyswch y bylchwr i'w ysgogi ac i agor y ddewislen gyda mwy o opsiynau.


 14. Edrychwch ar Ryngweithiad Mwy o Opsiynau: Bysellfwrdd.


 15. Ar ôl ychwanegu parau
...
 16. Pwyswch Tab i gyrraedd Ychwanegu Pâr a phwyswch Tab eto
. Bydd y ffocws yn symud i faes golygu Ateb Ychwanegol 1
.
 17. Nodwch y testun.


 18. Pwyswch Tab
.
 19. Bydd y ffocws yn symud i fotwm Dileu. I ddileu:

  1. Pwyswch y bylchwr a thynnwch yr ateb ychwanegol. Bydd y ffocws yn diflannu.


  2. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn symud i'r ateb ychwanegol blaenorol. Os does dim atebion ychwanegol, bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.
 20. Pwyswch Tab eto.


 21. Bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.


 22. Nodwch y testun
.
 23. Ar ôl i chi ychwanegu'r holl atebion, pwyswch Tab o Ychwanegu Ateb a bydd y ffocws yn symud i'r Opsiynau sgorio.


 24. I newid yr Opsiynau sgorio:

  1. Pwyswch y bylchwr i ddewis ac agor yr Opsiynau sgorio
.
  2. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn a ddewiswyd ar y pryd.
  3. Pwyswch y Saethau I Fyny neu I Lawr i newid yr opsiwn
.
  4. Pwyswch y bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau.
  5. Bydd y ffocws yn dychwelyd i fotymau'r Opsiynau sgorio.
 25. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.

  • I ganslo pob cofnod ar gyfer y cwestiwn hwn, pwyswch y bylchwr
.
 26. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.

  • I gadw, pwyswch y bylchwr.Rhyngweithiad Mewnosod Cynnwys: Bysellfwrdd

 1. Rhowch eich cyrchwr lle rydych eisiau mewnosod cynnwys.
 2. Gyda'r ffocws ar y golygydd, pwyswch Alt + F10 neu Option + F10 ar Mac.
 3. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn trwm.
 4. Pwyswch y saeth i'r chwith neu Tab tan i chi gyrraedd ( + ) neu fotwm Mewnosod Cynnwys.
 5. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor y ddewislen Mewnosod Cynnwys.
 6. Bydd y ffocws yn symud i eitem Mewnosod/Golygu Dolen ar y ddewislen.
 7. Pwyswch y saethau i fyny neu i lawr i lywio trwy eitemau'r ddewislen.
 8. Pwyswch y bylchwr i ysgogi'r eitem rydych ei heisiau yn y ddewislen.

Mewnosod/Golygu’r Ddolen

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i bennawd Mewnosod Dolen y deialog.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar URL y Ddolen, sy'n faes gofynnol
.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar destun y Ddolen.
 4. Fel arall, rhowch destun y ddolen.
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd Mewnosod Delwedd o'r We y deialog.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar URL y Ddelwedd, sy'n faes ofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
 4. Nodwch y testun amgen.
  • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar y botwm Mewnosod
.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod Ffeil Leol

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd deialog agor ffeil y porwr yn agor.
 2. Dewiswch ffeil o'ch cyfrifiadur.


 3. Os ydych yn mewnosod delwedd, bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu'r Ffeil
.
  1. Pwyswch Tab i ddangos yr Enw
.
  2. Pwyswch Tab i symud i'r testun amgen
.
   • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."

  3. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn newid i opsiwn botwm radio Dangos Ffeil Amlgyfrwng: "Mae'r ffeil hon yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu."

   • Pwyswch y Saeth I Fyny i newid yr opsiwn i ganiatáu iddo gael ei ddangos fel atodiad
.
  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.


  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw
.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr
.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.


 4. Os ydych yn mewnosod math arall o ddogfen
.
  1. Bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu Priodweddau'r Ffeil.


  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar yr Enw Arddangos a'i newid os oes angen.


  3. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.


  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar y botwm Cadw
.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.


   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.Mewnosod/Golygu Fideo o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i bennawd Mewnosod Fideo o'r We y deialog.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar URL y Fideo, sy'n faes ofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
 4. Nodwch y testun amgen.
  • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod Cynnwys o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd deialog chwilio YouTube yn agor.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar y Chwiliad am fideo.
 3. Nodwch y testun.
 4. Pwyswch Tab i ffocysu ar y Chwiliad a phwyswch y bylchwr i gychwyn chwilio.
 5. Bydd y ffocws yn parhau ar y botwm Chwilio.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar opsiwn Trefnu neu Hidlo'r Canlyniadau.
  1. Pwyswch Enter i'w ysgogi.
  2. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy'r opsiynau.
  3. Pwyswch Enter i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
 7. Pwyswch Tab i ffocysu ar yr opsiwn a ddiweddarwyd.
  1. Pwyswch Enter i'w ysgogi.
  2. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy'r opsiynau.
  3. Pwyswch Enter i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
 8. Pwyswch Tab i ffocysu ar fideo'r canlyniadau cyntaf.
 9. Pwyswch Tab i ffocysu ar y ddolen i'r fideo hwnnw.
 10. Pwyswch Tab i ffocysu ar y detholiad hwnnw.
 11. Pwyswch y bylchwr i'w ysgogi.
 12. Bydd deialog Gosodiadau Golygu'n agor.
  1. Pwyswch Tab i ffocysu ar y fideo a phwyswch y bylchwr i chwarae/oedi.
  2. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd maes golygu'r Testun Amgen.
  3. Pwyswch Tab eto i ffocysu ar opsiwn botwm radio Dangos y Cynnwys.
  4. Pwyswch y saeth i fyny neu Tab i ddewis opsiwn.
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar opsiwn Yn ôl i'r Canlyniadau.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  7. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Rhyngweithiad Mwy o Opsiynau: Bysellfwrdd

 1. Bydd y ffocws yn symud i ailddefnyddio ateb.
  1. Pwyswch y saeth i'r dde i agor is-ddewislen Ailddefnyddio ateb.
  2. Bydd y ffocws yn symud i'r eitem gyntaf yn yr is-ddewislen.
  3. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy'r eitemau yn yr is-ddewislen.
  4. Pwyswch y bylchwr i'w ddewis.
  5. Bydd y ddewislen yn cau a'r ffocws yn dychwelyd i fotwm Mwy o Opsiynau.
 2. Pwyswch y saeth i lawr i ddewis Dileu.
  1. Pwyswch y bylchwr i Ddileu a thynnu'r pâr o atebion.
  2. Bydd y ffocws yn diflannu. Rydym wedi rhoi gwybod am y mater hwn.
  3. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn symud i broc ateb cyntaf y pâr blaenorol.

Rhyngweithio â VoiceOver

 1. Pan fydd yn cael ei agor am y tro cyntaf, bydd y ffocws yn symud i faes golygu pwyntiau, a fydd yn cael ei gyhoeddi fel "10."
 2. Golygwch y gwerth neu ai adael fel y mae
.
 3. Pwyswch Tab i fynd i faes golygu "Teipiwch destun Cwestiwn 1" a nodwch destun y cwestiwn.
 4. Ar ôl i chi ychwanegu'r testun, pwyswch Tab i fynd i faes golygu "Cwestiwn 1, testun Anogwr Pâr 1".
 5. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais.
 6. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd yr ateb ar gyfer Pâr 1, Troslais.
  • Gan ddibynnu ar y gyfradd siarad, mae'n bosibl y bydd "Testun Ateb Cwestiwn 1, Pâr 1" yn cael ei rendro, neu mae'n bosibl y bydd yn rendro'r testun a nodwyd yn y maes Annog blaenorol yn unig.
 7. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais.
 8. Pwyswch Tab ddwywaith i gyrraedd botwm Ychwanegu Pâr er mwyn ychwanegu set o atebion Anogwr/Ateb arall.
 9. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais.
 10. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd yr ateb ar gyfer Pâr 1.
 11. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais.
 12. Pwyswch Tab i gael Mwy o Opsiynau ar gyfer botwm naid Cwestiwn 1, Pâr #.
 13. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor dewislen mwy o opsiynau.
 14. Edrychwch ar Ryngweithiad Mwy o Opsiynau: Troslais.
 15. Ar ôl ychwanegu parau...
 16. Pwyswch Tab i gyrraedd Ychwanegu Pâr a phwyswch Tab eto.
 17. Bydd y ffocws yn symud i faes "testun Cwestiwn Ateb Ychwanegol 1".
 18. Nodwch y testun.
 19. Pwyswch Tab.
 20. Bydd y ffocws yn symud i fotwm "Dileu Cwestiwn 1, Ateb Ychwanegol #". I ddileu:
  1. Pwyswch y bylchwr a bydd yr ateb ychwanegol yn cael ei dynnu.
  2. Ymddengys bod y ffocws wedi'i golli.
  3. Pwyswch Tab.
   • Bydd y ffocws yn symud i faes testun yr ateb ychwanegol blaenorol neu os does dim atebion ychwanegol, bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.
 21. Pwyswch Tab eto.
 22. Bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.
 23. Nodwch y testun.
 24. Ar ôl i chi ychwanegu'r holl atebion, pwyswch Tab o Ychwanegu Ateb a bydd y ffocws yn symud i "Fotwm naid, wedi'i gwympo, Opsiynau sgorio. Caniatáu Credyd Rhannol."
 25. I newid yr Opsiynau sgorio:
  1. Pwyswch y bylchwr i ddewis ac agor yr Opsiynau sgorio.
  2. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn a ddewiswyd ar y pryd.
  3. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i newid yr opsiwn.
  4. Pwyswch y bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau.
  5. Bydd y ffocws yn dychwelyd i "Fotwm naid, wedi'i gwympo, Opsiynau sgorio.
 26. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  • I ganslo pob cofnod ar gyfer y cwestiwn hwn, pwyswch y bylchwr.
 27. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
  • I gadw, pwyswch y bylchwr.

Rhyngweithiad Mewnosod Cynnwys: Troslais

 1. Rhowch eich cyrchwr lle rydych eisiau mewnosod cynnwys.
 2. Gyda'r ffocws ar y golygydd, pwyswch Alt + F10 neu Option + F10 ar Mac.
 3. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn trwm.
 4. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd opsiwn Mewnosod Cynnwys Grŵp.
 5. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor y ddewislen Mewnosod Cynnwys.
 6. Bydd y ffocws yn symud i eitem Mewnosod/Golygu Dolen ar y ddewislen.
 7. Pwyswch Tab neu Shift + Tab i lywio trwy eitemau'r ddewislen.
 8. Pwyswch y bylchwr i ddewis yr eitem briodol ar y ddewislen.

Mewnosod/Golygu’r Ddolen

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd 1 Mewnosod Dolen y deialog gwe.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar URL y Ddolen", sy'n faes gofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar destun y Ddolen.
 4. Fel arall, rhowch destun y ddolen.
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd 1 Mewnosod Delwedd o'r We y deialog gwe.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar URL y Ddolen", sy'n faes ofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
 4. Nodwch y testun amgen.
  • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod Ffeil Leol

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd deialog agor ffeil y porwr yn agor.
 2. Dewiswch ffeil o'ch cyfrifiadur.
 3. Os ydych yn mewnosod delwedd, bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu'r Ffeil.
  1. Pwyswch Tab i fynd i faes testun "rhoi seren ar yr Enw Arddangos".
  2. Pwyswch Tab i symud i'r testun amgen.
   • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
  3. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn newid i'r botwm radio: "Mae'r ffeil hon yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu" sef un o ddau fotwm radio ar gyfer yr Opsiynau Arddangos.
   • Pwyswch y saeth i fyny i newid yr opsiwn i ganiatáu ei dangos fel atodiad.
  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.
 4. Os ydych yn mewnosod math arall o ddogfen:
  1. Bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu Priodweddau'r Ffeil.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar yr Enw Arddangos" a'i newid os oes angen.
  3. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod/Golygu Fideo o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i bennawd Mewnosod Fideo o'r We y deialog gwe.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar URL y Fideo", sy'n faes ofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
 4. Nodwch y testun amgen.
  • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod/Golygu Eitem LTI

 • Yn dod yn fuan

Mewnosod o’r Storfa ar y Cwmwl

 • Yn dod yn fuan

Mewnosod Cynnwys o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd ffrâm chwilio YouTube yn agor.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "Chwilio am fideo".
 3. Nodwch y testun.
 4. Pwyswch Tab i ffocysu ar y Chwiliad a phwyswch y bylchwr i gychwyn chwilio.
 5. Bydd y ffocws yn parhau ar y botwm Chwilio ar ôl i chi gychwyn chwilio.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu at "Trefnu yn ôl y botwm Perthnasedd" sef un botwm a ddefnyddir i Hidlo Canlyniadau.
  1. Pwyswch Enter i'w ysgogi a bydd y ffocws yn aros ar y botwm.
  2. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd blwch y rhestr a agorwyd.
  3. Pwyswch Control + Option + Shift + saeth i lawr i gyrraedd yr eitem ar y rhestr berthnasedd.
  4. Pwyswch Control + Option + saeth i lawr neu Control + Option + saeth i fyny i lywio trwy'r rhestr.
  5. I ddewis eitem ar y rhestr, pwyswch Control + Option + Bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
 7. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm "Diweddarwyd Unrhyw Bryd" sef yr ail fotwm yn yr opsiynau Hidlo.
  1. Pwyswch Enter i'w ysgogi a bydd y ffocws yn aros ar y botwm.
  2. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd blwch y rhestr a agorwyd.
  3. Pwyswch Control + Option + Shift + saeth i lawr i gyrraedd yr eitem ar y rhestr berthnasedd.
  4. Pwyswch Control + Option + saeth i lawr neu Control + Option + saeth i fyny i lywio trwy'r rhestr.
  5. I ddewis eitem ar y rhestr, pwyswch Control + Option + Bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
 8. Mae'r canlyniadau'n cynnwys delwedd (mân-lun fideo), teitl fideo, disgrifiad, Rhagolwg ar ddolen YouTube a botwm dethol.
 9. Pwyswch Tab i ffocysu ar ddelwedd y canlyniad cyntaf, sef mân-lun y fideo. Bydd Troslais yn ceisio rendro llinyn hir efallai nad sy'n gwneud synnwyr.
 10. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd teitl y fideo hwnnw. Parhewch i bwyso Control + Option + saeth i'r chwith i ddarllen trwy'r wybodaeth ar y fideo hwn.
 11. Pan fydd y ffocws ar y botwm Dethol, gallwch bwyso'r bylchwr i ysgogi'r botwm hwnnw.
 12. Bydd ffrâm y Gosodiadau Golygu yn agor.
  1. Pwyswch Tab i ffocysu ar destun y ddolen fideo ac yna pwyswch Tab eto i fynd i fotwm chwarae/oedi.
  2. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd maes testun "rhoi seren ar y Testun Amgen".
  3. Pwyswch Tab eto i glywed botwm "Cynnwys yn dangos fel dolen i wefan allanol". Y botwm radio yw'r cyntaf o ddau opsiwn o sut i ddangos y fideo hwn. "Dangos Cynnwys."
  4. Ni ddewisir y botwm cyntaf yn ddiofyn. Pwyswch y bylchwr i'w ddewis.
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm "Cynnwys yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu hynny", sy'n cael ei ddewis yn ddiofyn.
  6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  7. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Rhyngweithiad Mwy o Opsiynau: Troslais

 1. Ailddefnyddio ateb:
  1. Pan fyddwch yn agor y ddewislen am y tro cyntaf, bydd y ffocws yn symud i ailddefnyddio ateb a'r eitem gyntaf yn yr is-ddewislen, sy'n rendro fel "Ailddefnyddio ateb o Bâr 1." Rydym wedi rhoi gwybod am y mater hwn.
  2. I gau, pwyswch y saeth i'r chwith a bydd y ffocws yn dychwelyd i eitem dewislen Ailddefnyddio eitem.
  3. Fel arall, pwyswch y saeth i fyny neu i lywio trwy'r eitemau yn yr is-ddewislen.
  4. Pwyswch y bylchwr i'w ddewis.
  5. Bydd y ddewislen yn cau a'r ffocws yn dychwelyd i fotwm Mwy o Opsiynau.
 2. Dileu pâr:
  1. Os yw is-ddewislen ailddefnyddio ateb ar agor, pwyswch y saeth i'r chwith i gau'r is-ddewislen, yna'r saeth i lawr i ddewis yr eitem o'r ddewislen Dileu.
  2. Pwyswch y bylchwr i Ddileu a thynnu'r pâr o atebion.
  3. Bydd y ffocws yn diflannu. Rydym wedi rhoi gwybod am y mater hwn.
  4. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn symud i faes golygu Proc y pâr blaenorol.

Rhyngweithio â JAWS

 1. Pan fydd yn cael ei agor am y tro cyntaf, bydd y ffocws yn symud i'r blwch sbin golygu pwyntiau, golygwch "10"
 2. Golygwch y gwerth neu ai adael fel y mae
.
 3. Pwyswch Tab i fynd i olygu "Teipiwch Cwestiwn 1" a nodwch destun y cwestiwn.
 4. Ar ôl i chi ychwanegu'r testun y cwestiwn, pwyswch Tab i fynd i faes "Cwestiwn 1. Mae angen golygu Anogwr Pâr 1". Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn clywed "Pwyswch Alt a F10 i fynd i opsiynau'r bar offer."
 5. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS.


 6. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd y maes "Cwestiwn 1. Mae angen golygu Ateb Pâr 1" a nodwch yr ateb ar gyfer y pâr hwnnw.
 7. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS.


 8. Pwyswch Tab ddwywaith i gyrraedd botwm Ychwanegu Pâr er mwyn ychwanegu set o atebion Anogwr/Ateb arall.
 9. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS.


 10. Ar ôl i chi orffen, pwyswch Tab i gyrraedd yr ateb ar gyfer Pâr 1
.
 11. Edrychwch ar Ryngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS.


 12. I ailddefnyddio ateb, pwyswch Tab i gyrraedd Mwy o Opsiynau ar gyfer dewislen botwm Cwestiwn 1, Pâr #.
 13. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor dewislen mwy o opsiynau.


 14. Edrychwch ar Ryngweithiad Mwy o Opsiynau: JAWS.
 15. Ar ôl ychwanegu parau
...
 16. Pwyswch Tab i gyrraedd Ychwanegu Pâr a phwyswch Tab eto
.
 17. Bydd y ffocws yn symud i faes "testun Cwestiwn Ateb Ychwanegol 1".
 18. Nodwch y testun.


 19. Pwyswch Tab
.
 20. Bydd y ffocws yn symud i fotwm "Dileu Cwestiwn 1, Ateb Ychwanegol #". I ddileu:

  1. Pwyswch y bylchwr i dynnu'r ateb ychwanegol.
  2. Bydd y ffocws yn diflannu
 Rydym wedi adrodd am y broblem hon.
  3. Pwyswch Tab.
   • Bydd y ffocws yn symud i'r ateb ychwanegol blaenorol neu os does dim atebion ychwanegol, bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.
 21. Pwyswch Tab eto.


 22. Bydd y ffocws yn symud i fotwm Ychwanegu Ateb.


 23. Nodwch y testun
.
 24. Ar ôl i chi ychwanegu'r holl atebion, pwyswch Tab o Ychwanegu Ateb a bydd y ffocws yn symud i "Fotwm naid, wedi'i gwympo, Opsiynau sgorio. Caniatáu Credyd Rhannol."
 25. I newid yr Opsiynau sgorio:

  1. Pwyswch y bylchwr i ddewis ac agor yr Opsiynau sgorio
.
  2. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn a ddewiswyd ar y pryd.
  3. Pwyswch y Saeth I Fyny neu I Lawr i newid yr opsiwn
.
  4. Pwyswch y bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau.
  5. Bydd y ffocws yn dychwelyd i "Fotwm naid, wedi'i gwympo, Opsiynau sgorio.
 26. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.

  • I ganslo pob cofnod ar gyfer y cwestiwn hwn, pwyswch y bylchwr
.
 27. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.

  • I gadw, pwyswch y bylchwr.Rhyngweithiad Mewnosod Cynnwys: JAWS

 1. Rhowch eich cyrchwr lle rydych eisiau mewnosod cynnwys.
 2. Gyda'r ffocws ar y golygydd, pwyswch Alt + F10 neu Option + F10 ar Mac.
 3. Bydd y ffocws yn symud i'r opsiwn trwm.
 4. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd opsiwn "Mae gan Mewnosod Cynnwys neidlen".
 5. Pwyswch y bylchwr i ysgogi ac agor y ddewislen Mewnosod Cynnwys.
 6. Bydd y ffocws yn symud i eitem Mewnosod/Golygu Dolen.
 7. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy eitemau'r ddewislen.
 8. Pwyswch y bylchwr i ddewis yr eitem briodol ar y ddewislen.

Mewnosod/Golygu’r Ddolen

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd 1 Mewnosod Dolen y deialog. Mae'n bosibl y bydd JAWS yn dechrau darllen testun y deialog.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar olygu "rhoi seren ar URL y Ddolen", sy'n faes gofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar olygu testun y Ddolen.
 4. Fel arall, rhowch destun y ddolen.
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i lefel pennawd 1 Mewnosod Delwedd o'r We y deialog. Mae'n bosibl y bydd JAWS yn dechrau darllen testun y deialog.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar olygu "rhoi seren ar URL y Ddolen", sy'n faes gofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
 4. Nodwch y testun amgen.
  • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod Ffeil Leol

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd deialog agor ffeil y porwr yn agor.
 2. Dewiswch ffeil o'ch cyfrifiadur.
 3. Os ydych yn mewnosod delwedd, bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu'r Ffeil. Mae'n bosibl y bydd JAWS yn ddechrau darllen holl gynnwys y deialog.
  1. Pwyswch Tab i faes golygu "rhoi seren ar yr Enw Arddangos".
  2. Pwyswch Tab i symud i'r testun amgen.
   • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
  3. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn newid i'r botwm radio: "Mae'r ffeil hon yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu" sef un o ddau fotwm radio ar gyfer yr Opsiynau Arddangos.
   • Pwyswch y saeth i fyny i newid yr opsiwn i ganiatáu ei dangos fel atodiad.
  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.
 4. Os ydych yn mewnosod math arall o ddogfen:
  1. Bydd deialog Golygu Priodweddau'r Ffeil yn agor gyda'r ffocws ar bennawd Golygu Priodweddau'r Ffeil.
  2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar yr Enw Arddangos" a'i newid os oes angen.
  3. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  4. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Cadw.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod/Golygu Fideo o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd y ffocws yn symud i bennawd Mewnosod Fideo o'r We y deialog gwe.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "rhoi seren ar URL y Fideo", sy'n faes ofynnol.
 3. Rhowch URL a phwyswch Tab i ffocysu ar y testun amgen.
 4. Nodwch y testun amgen.
  • Nid y nod yw datgelu'r ateb (ar gyfer yr atebion) ond i ddisgrifio'r ddelwedd ar gyfer defnyddwyr a allai cael trafferth yn adnabod y ddelwedd. Er enghraifft, os mai Michigan yw'r ateb a bod y ddelwedd yn cynnwys map o Michigan, esiampl o destun amgen yw "Talaith mewn siâp maneg."
 5. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
 6. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
  1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
  2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Mewnosod/Golygu Eitem LTI

 • Yn dod yn fuan

Mewnosod o’r Storfa ar y Cwmwl

 • Yn dod yn fuan

Mewnosod Cynnwys o'r We

 1. Pan fydd wedi'i ysgogi, bydd ffrâm chwilio YouTube yn agor. Bydd JAWS yn dechrau rendro cynnwys y tu allan i'r ffrâm hon. Pwyswch control i oedi'r siarad.
 2. Pwyswch Tab i ffocysu ar faes testun "Chwilio am fideo".
 3. Nodwch y testun.
 4. Pwyswch Tab i ffocysu ar y Chwiliad a phwyswch y bylchwr i gychwyn chwilio.
 5. Bydd y ffocws yn parhau ar y botwm Chwilio ar ôl i chi gychwyn chwilio.
 6. Pwyswch y saeth i lawr i ffocysu ar destun Hidlo'r Canlyniadau.
 7. Os ydych chi eisiau hidlo, gallwch bwyso Tab i lywio i fotwm "Trefnu yn ôl Perthnasedd.
  1. Pwyswch Enter i'w ysgogi a bydd y ffocws yn aros ar y botwm.
  2. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd blwch y rhestr a agorwyd.
  3. Pwyswch Control + Option + Shift + saeth i lawr i gyrraedd yr eitem ar y rhestr berthnasedd.
  4. Yna, pwyswch Control + Option + saeth i lawr neu Control + Option + saeth i fyny i lywio trwy'r rhestr.
  5. I ddewis eitem ar y rhestr, pwyswch Control + Option + Bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
 8. Os ydych chi eisiau hidlo yn ôl cyfnod penodol o amser, pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm "Diweddarwyd Unrhyw Bryd" - ail fotwm yr opsiynau Hidlo.
  1. Pwyswch Enter i'w ysgogi a bydd y ffocws yn aros ar y botwm.
  2. Pwyswch Control + Option + saeth i'r chwith i gyrraedd blwch y rhestr a agorwyd.
  3. Pwyswch Control + Option + Shift + saeth i lawr i gyrraedd yr eitem ar y rhestr berthnasedd.
  4. Pwyswch Control + Option + saeth i lawr neu Control + Option + saeth i fyny i lywio trwy'r rhestr.
  5. I ddewis eitem ar y rhestr, pwyswch Control + Option + Bylchwr i ddewis a chau'r opsiynau trefnu.
 9. Mae'r canlyniadau'n cynnwys delwedd (mân-lun fideo), teitl fideo, disgrifiad, Rhagolwg ar ddolen YouTube a botwm dethol.
 10. O fotwm y cyfnod o amser (Diweddarwyd Unrhyw Bryd), pwyswch y saeth i lawr o'r pwynt hwn i gyrraedd y canlyniad cyntaf.
  1. O fan hyn, bydd y drefn yn cael ei rendro yn y modd hwn:
   1. Graffig dolen - testun amgen y ddolen
   2. Teitl y Canlyniadau
   3. Gwybodaeth defnyddiwr, y dyddiad ychwanegu a disgrifiad
   4. Disgrifiad pellach gyda “dotdotdot”
   5. Rhagolwg ar YouTube
   6. URL fideo YouTube
   7. Dewiswch opsiwn botwm i ddewis y fideo
  2. Os ydych chi eisiau gadael yr ardal hon, agorwch y rhestr ffurflenni a dewch o hyd i'r botwm Canslo.
 11. Pan fydd y ffocws ar y botwm Dethol, gallwch bwyso'r bylchwr i ysgogi'r botwm hwnnw.
 12. Bydd ffrâm y Gosodiadau Golygu yn agor.
  1. Mae JAWS yn rendro "Golygu gosodiadau cynnwys pennawd lefel 1."
  2. Pwywch y saeth i lawr i gadarnhau y dewiswyd y fideo cywir.
  3. Pwyswch Tab i ffocysu ar destun y ddolen fideo ac yna pwyswch Tab eto i fynd i fotwm chwarae/oedi.
  4. Pwyswch Tab tan i chi gyrraedd maes testun "rhoi seren ar y Testun Amgen".
  5. Pwyswch Tab eto i glywed botwm "Cynnwys yn dangos fel dolen i wefan allanol". Y botwm radio cyntaf yw un o ddau opsiwn sut i ddangos y fideo hwn, sef yr opsiynau "Dangos Cynnwys".
  6. Ni ddewisir y botwm cyntaf yn ddiofyn. Pwyswch y bylchwr i'w ddewis.
  7. Pwyswch Tab i ffocysu ar yr opsiwn a ddewiswyd yn ddiofyn: botwm "Cynnwys yn dangos yn fewnol os yw'r porwr yn caniatáu hynny".
  8. Bydd y Tab nesaf yn ffocysu ar "fotwm yn ôl i'r canlyniadau."
  9. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Canslo.
  10. Pwyswch Tab i ffocysu ar fotwm Mewnosod.
   1. I fewnosod, pwyswch y bylchwr.
   2. Bydd blwch mewnosod deialog yn cau a chaiff y ddolen ei mewnosod yn y golygydd yn lleoliad y cyrchwr.

Rhyngweithiad Mwy o Opsiynau: JAWS

Ailddefnyddio ateb:

 1. Pan fyddwch yn agor y ddewislen am y tro cyntaf, mae'r ffocws yn symud i'r opsiwn cyntaf: "Ailddefnyddio Ateb."
 2. Pwyswch y saeth i'r dde i agor yr is-ddewislen.
 3. Mae'r ffocws yn symud i'r opsiwn cyntaf yn yr is-ddewislen.
 4. Pwyswch y saeth i fyny neu i lawr i lywio trwy'r eitemau yn yr is-ddewislen.
 5. Pwyswch y bylchwr i ddewis eitem neu'r saeth i'r chwith i gau'r ddewislen.
 6. Os byddwch yn dewis hwn, bydd y ddewislen yn cau a bydd y ffocws yn dychwelyd i fotwm Mwy o Opsiynau.

Dileu pâr:

 1. Pwyswch y saeth i lawr ar ôl eitem dewislen Ailddefnyddio ateb. Mae'r ffocws ar Ddileu.
 2. Pwyswch y bylchwr i ysgogi "Dileu Cwestiwn 1, Pâr #" a thynnu'r pâr o atebion.
 3. Bydd y ffocws yn diflannu. Rydym wedi rhoi gwybod am y mater hwn.
 4. Pwyswch Tab a bydd y ffocws yn symud i faes golygu Anogwr y pâr cyntaf.
 5. I ddychwelyd yn sydyn i'r pâr blaenorol, agorwch y rhestr o ffurflenni, a dewiswch "Botwm Ychwanegu Pâr."