This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Förhandsgranska en själv- och kamratutvärdering

Du kan se hur det ser ut för kursdeltagarna och hur de gör en utvärdering och granskar sina kurskamrater.

Du kan förhandsgranska en granskning på två sätt från sidan Utvärderingsyta:

 • Om du klickar på Inlämning ser du vad kursdeltagarna ser när de först öppnar granskningen. Om du vill förhandsgranska en fråga klickar du på den frågan.
 • Om du klickar på Utvärdering ser du vad deltagarna ser när de utvärderar sina kurskamrater eller sig själva.

Förhandsgranskningssidorna är skrivskyddade. Det går inte att göra några ändringar här.

Sidan med förhandsgranskning av granskning

På sidan Förhandsgranskning av granskning klickar du på granskarens användarnamn och öppnar sidan Granskning. De olika frågorna finns i en grupp flikar. Navigera genom flikarna för att visa det inlämnade svaret för den frågan. I förhandsgranskningsläget är statusvärdet alltid Har inte startats.

Om det finns ett exempel för en fråga kan du se det genom att klicka på Modellsvar.

Du kan se antalet poäng av det totala antalet möjliga poäng som svaret har fått. I förhandsgranskningsläget visas poäng som 0/xxx.


Utföra en granskning

Kursdeltagare öppnar en granskning från en kursyta. Datumintervallen för inlämning och granskning visas tillsammans med länken. Kursdeltagarna kan skicka in svar direkt på frågesidan och ladda upp filer som underlag för svaren.

 1. Klicka på Visa/fullborda granskning på kursytan för att påbörja en granskning.
 2. Klicka på frågelänken och skriv ett svar på sidan Utvärdering.
 3. Bifoga eventuellt en eller fler filer och skriv en länktitel om du vill.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Upprepa tills alla frågor har besvarats.
 6. Klicka på Skicka.

Utvärdera granskningar

Du kan tillåta att deltagarna utvärderar sina kurskamraters granskningar och ger värdefull återkoppling. Den här återkopplingen kan förbättra förståelsen av materialet, både för kurskamraten som granskas och för kursdeltagaren som utför granskningen.

Deltagare kan öppna en granskning genom att klicka på samma länk som de använde för att genomföra granskningen och börja utvärderingen. På sidan Uppföljningsöversikt står hur många inlämningar kursdeltagaren måste utvärderara, med utvärderarens namn längst upp i listan.

Om du aktiverar anonym utvärdering ser inte utvärderaren namnen på kurskamraterna medan utvärderingen pågår. Kursdeltagarna kan endast utvärdera granskningar under den utvärderingsperiod som du har ställt in.

Du bör inte skriva in eller ta bort inskrivning för kursdeltagare efter utvärderingens startdatum. Det kan får negativ inverkan på redan insamlade resultat.

 1. Klicka på Visa/fullborda granskning för granskningen på kursytan för att påbörja utvärderingen.
 2. Klicka på aktuellt namn på sidan Uppföljningsöversikt.
 3. Granska texten i rutan Sändning på sidan Granskning. Expandera villkoren för granskning. Granska bifogade filer. Klicka på Modellsvar och jämför.
 4. Ange antal poäng för varje kriterium och skriv eventuellt kommentarer.
 5. Markera kryssrutan Allokera poäng.
 6. Klicka på Spara och nästa villkor för att flytta till nästa villkor eller Spara och visa nästa fråga.
 7. Klicka på Skicka.

Visa inlämningar, utvärderingar och resultat

Ibland under utvärderingsprocessen vill du kanske se deltagarnas inlämningar, utvärderingar eller övergripande resultat. På kontrollpanelen klickar du på pilarna vid Kursverktyg och sedan på Själv- och kamratgranskning.

På sidan Själv- och kamratgranskning går du till granskningens meny och väljer alternativet Visa inlämningar, Visa granskningar eller Visa resultat. Alla sidor innehåller olika information men på alla finns en lista med kursdeltagare. Bredvid namnen kan du klicka på Visa eller Ladda ner.

På varje sida finns även alternativet Ladda ner alla.

 • Visa inlämningar: En komprimerad mapp skapas som innehåller separata HTML-filer för de olika inlämningarna med tillhörande filer.
 • Visa granskningar: En komprimerad mapp skapas som innehåller flera csv-filer med sammanfattningar av granskningsresultat.
 • Visa resultat: En csv-fil skapas som innehåller genomsnittsprocentsats och genomsnittspoäng för de olika inlämningarna.

Skicka resultat till Kursadministration och resultat

Från sidan Resultat kan du även överföra genomsnittspoängen till Kursadministration och resultat. Alla granskningspoäng, inklusive från självgranskningar, räknas med när poängen för uppgiften räknas samman. Om det behövs kan du justera resultatet i Kursadministration och resultat.

Importera och exportera utvärderingar

Du kan exportera själv- och kamratutvärderingar och spara dem utanför Blackboard Learn. Du kan importera dem efter behov.

Du kan importera granskningar från Kursfiler, Content Collection eller från din dator.

Importera granskningar

 1. Gå till en innehållsyta. Öppna menyn Granskningar och välj alternativet Själv- och kamratgranskning.
 2. Klicka på Importera på sidan Skapa själv- och kamratgranskning.
 3. Klicka på Bläddra och bläddra fram till granskningsfilen.
 4. Ange ett namn på den importerade granskningen. Om du inte skriver något namn används namnet på den importerade granskningen.
 5. Klicka på Skicka.

Om den importerade granskningens startdatum ligger i det förflutna återställer systemet det till 24 timmar från den tid då granskningen importeras. Alla andra datum justeras framåt i tiden med samma förhållanden mellan varandra som i den ursprungliga granskningen. Om du till exempel importerar en granskning som har ett slutdatum fyra veckor efter startdatumet blir det nya startdatumet dagen efter och slutdatumet blir fyra veckor plus en dag senare.


Exportera granskningar

Granskningsfilen paketeras i en komprimerad zip-fil. Det är endast utvärderingen (inklusive frågor och kriterier) som exporteras. Tidigare inlämningar av uppfiten exporteras inte.

 1. Gå till innehållsytan som innehåller den själv- och kamratgranskning som du vill exportera.
 2. Öppna menyn till själv- och kamratgranskningen och välj alternativet Redigera.
 3. På sidan Redigera klickar du på Exportera granskning.
 4. Nedladdningen till din dator påbörjas.