Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Assignments are always available to instructors in the Ultra Course View.

Du kan skapa inlämningsuppgifter utöver annat undervisningsmaterial.

Med uppgifter kan du skapa kursmaterial samt hantera resultat och återkoppling för varje enskild kursdeltagare separat. Du kan skapa uppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar.

När du skapar en uppgift skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. I Kursadministration och resultat eller på sidan Behöver bedömas kan du se vilka som har skickat in sina arbeten och påbörja bedömningen av dem. Kursdeltagarna hittar sina resultat på sidorna Mina resultat eller på sidan Granska sändningshistorik för respektive uppgift.

Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs. Varje grupp skickar in en gemensam uppgift och alla medlemmar får samma resultat. Du kan skapa en enda uppgift och ge alla grupper den, eller skapa flera unika uppgifter och ge olika grupper olika uppgifter.

Mer om gruppuppgifter


Skapa en uppgift

Du kan skapa uppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar.

 1. Gå till menyn Granskningar, välj alternativet Uppgift och ange namn på uppgiften, instruktioner och bifoga de filer som kursdeltagarna behöver. Du kan använda funktionerna i redigeraren för att formatera text och lägga till filer. Du kan även lägga till filer under Uppgiftsfiler.

  I Blackboard-mobilappen visas uppgiftsinstruktioner för Original-kurser efter att deltagare påbörjar ett försök.

 2. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Content Collection. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kommer inte att kunna dra filer för att ladda upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 3. Alternativt väljer du en Förfallodag. Uppgifter med inlämningsdag inställd visas automatiskt i kurskalendern och i modulen Att göra. Inlämningar godtas efter detta datum, men markeras som sena. Om du inte vill att deltagare ska kunna komma åt en uppgift efter förfallodagen ska du välja lämpliga visningsdatum.
 4. I avsnittet Bedömning ska du skriva in Möjliga poäng.

  Om du ställer in möjliga poäng till ett decimaltal kan inte bokstavsresultat tilldelas korrekt.

 5. Alternativt kan du lägga till en rubrik. Du kan expandera avsnittet och ställa in sådant som anonym bedömning, hur resultatet ska visas och antalet försök. Du kan tillåta fler än ett försök med en uppgift.
 6. När du är färdig med uppgiften gör du den tillgänglig för kursdeltagarna. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatum påverkar inte en uppgifts tillgänglighet utan endast när uppgiften visas.
 7. Klicka på Skicka.

Mer om inställningar för uppgiftsbedömningar

Mer information om att lägga till filer i redigeraren

Mer om kursfiler jämfört med Content Collection

Video: Create an Assignment


Watch a video about creating an assignment

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create an assignment explains how to create an assignment.


Sena uppgifter

När du anger en förfallodag för en uppgift, kan deltagarna ändå lämna in försök efter det angivna datumet. Inlämningar som skickas in efter förfallodagen markeras som sena. Om du drar av poäng för sena inlämningar ska du informera deltagarna i uppgiftens anvisningar.

Du kan visa etiketten som anger att något har lämnats in sent i följande områden:

 • Deltagarens inlämningssida på resultatpanelen
 • Deltagarens resultatöversiktssida
 • Sidan Behöver bedömas

Från Kursadministration och resultat kan du även visa en lista över alla inlämningar med alternativet Ladda ner uppgiftsfil på menyn för en uppgift. Du kan visa vem som har lämnat in, vilket datum inlämningen gjordes och resultatstatus. Du kan sortera efter datum för att på ett enkelt sätt se vem som har lämnat in efter förfallodagen.

Om du inte vill att deltagare ska kunna komma åt en uppgift efter förfallodagen ska du välja lämpliga visningsdatum. Informera deltagarna om att du inte godtar inlämningar efter förfallodagen, och att uppgiften inte längre kommer att vara tillgänglig.

Deltagare ser etiketten som markerar att något är sent när de gör en inlämning efter förfallodagen.


Bekräftelse om inlämning av deltagarnas uppgifter

När deltagare skickar uppgifter visas sidan Granska sändningshistoriken med information om inskickade uppgifter och ett meddelande med ett bekräftelsenummer som visar att uppgiften har skickats. Deltagarna kan kopiera och spara det här numret som bevis på inlämningen och bevis för akademiska tvister. För uppdrag med flera försök får deltagarna olika nummer för varje sändning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för bekräftelser på inlämningar får deltagarna även ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och annan information för varje inlämning.

Du och dina deltagare kommer inte att kunna visa bekräftelsenummer om din institution använder Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller tidigare. E-postaviseringar för deltagare och deltagaråtkomst till kvittohistorik lanserades i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Du och dina administratörer har en hämtbar post i systemet även om ett försök, en uppgift eller deltagare tas bort i ett senare skede. Dessa poster underhålls i kursen och kan även hämtas efter arkiverings- och återställningsprocessen.

Du kan komma åt alla dina elevers bekräftelsenummer från Kursadministration och resultat. Öppna menyn Rapporter och välj Inlämningskvitton.

På sidan Inlämningskvitton kan du visa information för varje uppgift, till exempel vem som har skickat in och när. Gruppuppgifter loggas dessutom och i kolumnen Avsändare ser du vem som har skickat in för gruppen. I kolumnen Sändning kan du se om en deltagare har skickat en fil eller skrivit sändningen i redigeraren för uppgiften.

Använd menyerna överst på sidan för att filtrera objekten. I den andra menyn väljer du Ej tom och lämnar sökrutan tom för att visa alla inlämningskvitton. Du kan klicka på en kolumnrubrik för att sortera raderna i kolumnen.


Redigera, ta bort och ändra ordning på uppgifter

Du kan redigera, ta bort och ändra ordning på uppgifter. Du ändrar ordningen på uppgifter genom att dra och släppa dem eller med hjälp av tangentbordet. Du kan till exempel ordna om uppgifterna så att den aktuella hamnar högst upp.

I menyn till uppgifter finns följande alternativ:

 • Flytta en uppgift till en annan plats i din kurs. När du flyttar en uppgift tas den bort från sin ursprungliga plats. Uppgifter kan inte kopieras.
 • Redigera en uppgift. Om du ändrar instruktionerna får de kursdeltagare som redan har lämnat in uppgiften se de nya instruktionerna först vid efterföljande försök.
 • Ange publiceringskriterier, spårning, metadata och granskningsstatus.

Mer om alternativ du kan använda

Ta bort uppgifter

Du kan ta bort en uppgift från en kursyta. Om det inte finns några inlämningar från deltagare försvinner även kolumnen i Kursadministration och resultat.

Om du tar bort en uppgift som kursdeltagare redan gjort inlämningar för tas även alla inlämningar bort. Du har två alternativ:

 • Spara poängen i Kursadministration och resultat men ta bort uppgiften samt alla inlämningar. Även om poängen finns kvar i Kursadministration och resultat kan du inte öppna deltagarnas inlämningar igen. Den här åtgärden kan inte ångras.
 • Ta bort uppgiften, kolumnen Kursadministration och resultat, alla tilldelade resultat och samtliga inlämningar. Den här åtgärden kan inte ångras.

Du kan även göra det bedömningsbara objektet ej tillgängligt i din kurs för att bevara inlämningarna och poängen i Kursadministration och resultat.