Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Voorbeeld bekijken van een zelfbeoordeling en beoordeling door een medestudent

Je kunt de beoordeling weergeven vanuit het perspectief van de studenten en kijken hoe ze een beoordeling uitvoeren en hun medestudenten evalueren.

Je kunt op twee manieren een voorbeeld van een beoordeling bekijken vanaf de pagina Beoordelingsbord:

 • Kies Inzending om te zien wat studenten zien wanneer ze de beoordeling de eerste keer openen. Als je een voorbeeld van een vraag wilt zien, selecteer je de naam van de vraag.
 • Kies Evaluatie om te zien wat studenten zien wanneer ze beoordelingen van medestudenten of van zichzelf evalueren.

Voorbeeldpagina's hebben het kenmerk Alleen-lezen. Dit betekent dat je geen wijzigingen kunt aanbrengen.

De pagina Voorbeeld van evaluatie

Selecteer op de pagina Voorbeeld van evaluatie de gebruikersnaam van de evaluator om de juiste pagina Evaluatie weer te geven. Elke vraag wordt weergegeven met een aantal tabbladen. Navigeer door de tabbladen om het ingezonden antwoord voor die vraag te bekijken. In de voorbeeldweergave is de status altijd Niet gestart.

Als er een modelantwoordbestaat, selecteer je dat om het ideale antwoord voor de vraag weer te geven.

Je kunt zien hoeveel punten er zijn toegekend en wat het mogelijke aantal punten is. In de voorbeeldmodus worden punten weergegeven als 0 / xxx.


Een beoordeling voltooien

Studenten openen beoordelingen vanuit een cursusgebied. De datumbereiken voor Verzending en Evaluatie worden met de koppeling weergegeven. Studenten kunnen antwoorden direct vanaf de pagina met vragen verzenden en ze kunnen ook een bestand uploaden om een antwoord toe te lichten.

 1. Selecteer in het cursusgebied de koppeling Beoordeling weergeven/maken om een beoordeling te starten.
 2. Selecteer op de pagina Beoordeling maken een vraagkoppeling en typ een antwoord.
 3. Voeg eventueel een of meer bestanden toe en typ een titel voor de koppeling.
 4. Selecteer Next.
 5. Herhaal de stappen totdat alle vragen zijn beantwoord.
 6. Selecteer Verzenden.

Een beoordeling evalueren

U kunt studenten toestaan beoordelingen van andere studenten te evalueren en zo waardevolle feedback te geven. Deze feedback kan resulteren in een beter begrip van het materiaal voor zowel de beoordeelde student als de student die de evaluatie heeft uitgevoerd.

Studenten kunnen toegang krijgen tot een beoordeling met de koppeling die ze hebben gekozen om de beoordeling te voltooien en de evaluatie starten. De pagina Evaluatie-overzicht bevat het aantal inzendingen dat de student moet evalueren, met de naam van de evaluator boven aan de lijst.

Als je anonieme evaluaties hebt ingeschakeld, ziet een evaluator niet de naam van de student waarvan de beoordeling wordt geëvalueerd. Studenten kunnen beoordelingen alleen evalueren tijdens de evaluatieperiode die je hebt ingesteld.

Na de begindatum van de evaluatie moet je geen studenten meer inschrijven of hun inschrijving ongedaan maken. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de resultaten die al zijn verzameld.

 1. Selecteer in het cursusgebied de koppeling Beoordeling weergeven/maken van de beoordeling om de evaluatie te starten.
 2. Selecteer op de pagina Evaluatie-overzicht de gewenste naam.
 3. Neem op de pagina Evaluatie de tekst in het vak Inzending door. Vouw de criteria voor de beoordeling uit. Bekijk de bijgevoegde bestanden. Selecteer Modelantwoord om de inzending beter te beoordelen.
 4. Typ het aantal punten voor elk criterium en geef feedback als dat wordt gevraagd.
 5. Schakel het selectievakje Punten toewijzen in.
 6. Selecteer Opslaan en volgende criteria om naar de volgende criteria te gaan of selecteer Opslaan en volgende vraag.
 7. Selecteer Verzenden.

Inzendingen, evaluaties en resultaten weergeven

Op bepaalde punten in het beoordelingsproces kan het nodig zijn om inzendingen, evaluaties of de eindresultaten van studenten te bekijken. Ga naar de sectie Cursustools en selecteer Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling.

Open op de pagina Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling het menu van de beoordeling en selecteer Inzendingen, Evaluaties of Resultaten. Hoewel ze unieke informatie bevatten, wordt er op elke pagina een lijst met namen van studenten vermeld. Naast elke naam kun je Weergeven of Downloaden selecteren.

Je hebt ook de mogelijkheid om Alles downloaden te kiezen op elke pagina:

 • Inzendingen: er wordt een gezipt bestand gemaakt met afzonderlijke HTML-bestanden voor elke inzending, samen met eventuele bestanden die deel uitmaken van de inzending.
 • Evaluaties: er wordt een gezipt bestand gemaakt met verschillende CSV-bestanden waarin de evaluatieresultaten zijn samengevat.
 • Resultaten: er wordt één CSV-bestand gemaakt met daarin het gemiddelde percentage en de gemiddelde score voor elke inzending van een student.

Cijfers overbrengen naar Grade Center

Vanaf de pagina Resultaten kunt je de gemiddelde score overbrengen naar Grade Center. Alle evaluatiescores, inclusief zelfevaluaties, worden gebruikt bij het berekenen van de score voor de opdracht. Je kunt cijfers indien nodig aanpassen in Grade Center.

Beoordelingen importeren en exporteren

Je kunt zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen exporteren om ze buiten Blackboard Learn op te slaan. U kunt de beoordelingen op ieder moment weer importeren.

Je kunt beoordelingen importeren uit Cursusbestanden, uit Content Collection of van je computer.

Een beoordeling importeren

 1. Ga naar een inhoudsgebied. Selecteer Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling in het menu Beoordelingen.
 2. Selecteer Importeren op de pagina Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling.
 3. Selecteer Bladeren om het bestand met de beoordeling te zoeken.
 4. Typ een naam voor de geïmporteerde beoordeling. Als je geen naam invoert, wordt de naam van de geïmporteerde beoordeling gebruikt.
 5. Selecteer Verzenden.

Als de begindatum van de geïmporteerde beoordeling in het verleden ligt, wordt deze datum gewijzigd in een datum die 24 uur volgt op het tijdstip van importeren. Alle andere datums worden eveneens naar voren gehaald, maar de verhouding in tijd tussen de datums blijft hetzelfde als in de oorspronkelijke beoordeling. Als je bijvoorbeeld een beoordeling importeert met een einddatum vier weken na de begindatum, is de nieuwe standaardbegindatum morgen en de vervaldatum vier weken plus één dag later.


Een beoordeling exporteren

Het beoordelingsbestand wordt ingepakt in een gecomprimeerd zip-bestand. Alleen de beoordeling en de bijbehorende vragen en criteria worden geëxporteerd. Eerdere inzendingen voor de beoordeling worden niet geëxporteerd.

 1. Open het inhoudsgebied met de zelfbeoordeling en collegiale beoordeling die u wilt exporteren.
 2. Selecteer Bewerken in het menu van de zelfbeoordeling en collegiale beoordeling.
 3. Selecteer Beoordeling exporteren op de pagina Bewerken.
 4. De beoordeling wordt naar uw computer gedownload.