This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Kendini ve ekip arkadaşını değerlendirmeyi ön izleme

Öğrencilerin perspektiflerini ve bir değerlendirmeyi nasıl tamamlayıp eşlerini nasıl değerlendirdiklerini görebilirsiniz.

Bir değerlendirmeyi Değerlendirme Tuvali sayfasından iki şekilde ön izleyebilirsiniz:

 • Öğrencilerin değerlendirmelere öncelikli olarak erişim sağladıklarında ne gördüklerini görüntülemek için Gönderim seçeneğini belirleyin. Soruyu ön izlemek için, adını tıklatın.
 • Öğrencilerin ekip arkadaşlarının veya kendilerinin değerlendirmelerini yaptıklarında ne gördüklerini görüntülemek için Değerlendirme seçeneğini işaretleyin.

Ön izleme sayfaları salt okunurdur. Düzenleme yapamazsınız.

Değerlendirme Ön İzleme sayfası

Değerlendirme Ön İzleme sayfasında uygun Değerlendirme sayfasını görüntülemek için değerlendiricinin kullanıcı adını seçin. Her bir soru sekmeler grubunda gösterilir. Soruya ait gönderilen yanıtı göstermek için sekmelerde gezinin. Ön izleme modunda durum, her zaman için Başlatılmadı olarak seçilidir.

Varsa, soruya ait örneği açmak için Model Yanıtseçeneğini belirleyin.

Olası kaç tane puandan ne kadar puan verildiğinin sayısını görüntüleyebilirsiniz. Ön izleme modunda, puan 0 / xxx olarak gösterilir.


Değerlendirmeyi tamamlama

Öğrenciler kurs alanından değerlendirmelere erişirler. Gönderim ve Değerlendirme tarihi aralıkları bağlantıyla görülebilir. Öğrenciler yanıtlarını desteklemek için dosya yükleyebilir ve doğrudan soru sayfası üzerinde yanıtlarını gönderebilir.

 1. Kurs alanında, değerlendirmeye başlamak için Değerlendirmeyi Görüntüle/Tamamla bağlantısını seçin.
 2. Değerlendirme Al sayfasında, soru bağlantısı seçin ve yanıt girin.
 3. İsteğe bağlı olarak bir veya daha fazla dosya ekleyin ve gerektiğinde Bağlantı Başlığı girin.
 4. Sonraki ögeyi seçin.
 5. Tüm sorular yanıtlanıncaya kadar gerekirse adımları yineleyin.
 6. Gönder'i seçin.

Değerlendirmeyi ölçme

Öğrencilerin eşlerinin değerlendirmelerini değerlendirmelerine ve değerli geri bildirimler yapmalarına izin verebilirsiniz. Bu geri bildirim, hem değerlendirilen eş hem de değerlendirme yapan öğrenci için malzemenin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Öğrenciler, tamamlamak için kullandıkları aynı bağlantıyla bir değerlendirmeye erişebilir ve değerlendirmeye başlayabilir. Değerlendirmeye Genel Bakış sayfasında öğrencilerin değerlendirmesi gereken gönderim sayıları, değerlendiricinin kendi adı listenin en üstünde olacak şekilde listelenir.

Anonim değerlendirmeyi etkinleştirirseniz, değerlendirici değerlendirmeyi yaparken öğrencinin adını görmez. Öğrenciler sadece tarafınızda düzenlenen değerlendirme süreci boyunca değerlendirmeleri ölçebilir.

Değerlendirme başlangıç tarihinden sonra öğrenci kaydetme veya kayıttan çıkarmayın. Önceden toplanan sonuçlar olumsuz olarak etkilenebilir.

 1. Kurs alanında, değerlendirmeye başlamak için değerlendirmenin Değerlendirmeyi Görüntüle/Tamamla bağlantısını tıklatın.
 2. Değerlendirmeye Genel Bakış sayfasında, uygun adı tıklatın.
 3. Değerlendirme sayfasında, Gönderim kutusundaki metni gözden geçirin. Gözden geçirme için Ölçüt'ü genişletin. Eklenen dosyaları gözden geçirin. Karşılaştırma yapmak için Model Yanıt seçeneğini belirleyin.
 4. Her ölçüt için puan sayısını yazın ve gerekirse geri bildirim verin.
 5. Puanları Tahsis Et onay kutusunu işaretleyin.
 6. Sonraki ölçüte gitmek için Kaydet ve Sonraki Ölçüt ögesini veya Kaydet ve Sonraki Soru ögesini seçin.
 7. Gönder'i seçin.

Gönderimleri, değerlendirmeleri ve sonuçları görüntüleme

Değerlendirme sürecindeki noktalarda öğrenci gönderimlerini, ölçümlerini veya tüm sonuçları görüntülemeniz gerekebilir. Denetim Masası'nda, Kurs Araçları bölümünü genişletin ve Kendini Değerlendirme ve Eşini Değerlendirme ögesini seçin.

Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirme sayfasında değerlendirme menüsünden Gönderimleri Görüntüle, Değerlendirmeleri Görüntüle veya Sonuçları Görüntüle seçeneğini belirleyin. Her bir sayfa kendine özgü bilgi içermesine rağmen öğrenci adları listesine sahiptir. Her bir adın yanında Görüntüle veya İndir seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Ayrıca her sayfada Tümünü İndir seçeneğine de sahipsiniz:

 • Gönderimleri Görüntüleme: Sıkıştırılmış dosya, gönderimlerin olduğu her türlü dosya ile her bir gönderim için ayrı bir HTML dosyası içermesi için oluşturulur.
 • Değerlendirmeleri Görüntüleme: Sıkıştırılmış dosya değerlendirme sonuçlarını özetleyen birkaç CSV dosyası içermek için oluşturulur.
 • Sonuçları Görüntüleme: Tek bir CSV dosyası her öğrenci gönderim puanı ve ortalama yüzdesini içermesi için oluşturulur.

Notları Not Merkezine gönderme

Sonuçlar sayfasından ortalama puanları Not Merkezi'ne transfer edebilirsiniz. Kendini değerlendirmeleri içeren tüm değerlendirme puanları ödev puanı hesaplandığında dâhil edilir. Not Merkezi'nde gerekirse notları ayarlayabilirsiniz.

Değerlendirmeleri alma ve dışa verme

Kendini Değerlendirmeleri ve Eş Değerlendirmelerini Blackboard Learn'ün dışına kaydetmek için bu değerlendirmeleri dışarı aktarabilirsiniz. Bunları gerektiğinde içeri aktarabilirsiniz.

Değerlendirmeleri kurs Dosyalarından, İçerik Koleksiyonu'ndan veya bilgisayarınızdan içeri aktarabilirsiniz.

Değerlendirmeyi içeri aktarın

 1. Bir içerik alanına erişin. Değerlendirmeler menüsünden Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirme ögesini seçin.
 2. Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirme Oluşturma sayfasında, İçeri Aktar seçeneğini belirleyin.
 3. Değerlendirme dosyasını bulmak için Gözat seçeneğini kullanın.
 4. İçeri aktarılan değerlendirme için ad girin. Ad yazmazsanız içeri aktarılan değerlendirme adı kullanılır.
 5. Gönder'i seçin.

İçeri aktarılan değerlendirmenin başlangıç tarihi geçmişte ise sistem bu değerlendirmenin içeri aktarıldığı zamandan 24 saate kadar sıfırlar. Orijinal değerlendirmede oluşturulan aynı ilişkilendirmeleri korurken tüm diğer tarihler zaman olarak ileri ayarlanır. Örneğin, başlangıç tarihinden sonraki dört haftalık son tarihi olan değerlendirmeyi içeri aktarırsanız yeni varsayılan başlangıç tarihi yarın olurdu. Son tarih dört hafta artı bir gün olurdu.


Değerlendirmeyi dışarı aktarma

Değerlendirme dosyası sıkıştırılmış bir ZIP dosyası içine paketlenir. Değerlendirme yalnızca soruları ve ölçekleri ile dışarı verilir. Değerlendirmeye ait önceki gönderimler dışarı aktarılmaz.

 1. Dışarı aktarmak istediğiniz Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirmeyi içeren içerik alanına erişin.
 2. Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirme menüsüne gidin ve Düzenle ögesini seçin.
 3. Düzenle sayfasında, Değerlendirmeyi Dışarı Aktar seçeneğini belirleyin.
 4. Bilgisayarınıza karşıdan yükleme başlar.