Du kan ladda ner uppgiftsinlämningar för att rätta dem offline. Du kan välja att ladda ner alla eller endast markerade inlämningar i en enda zip-fil. Extrahera eller expandera filen för att visa innehållet. Varje inlämning sparas som en separat fil.

Windows- och Mac-datorer har inbyggda funktioner för att visa och extrahera komprimerade zip-filpaket. Mer information finns i hjälpen för datorns operativsystem.

Ladda ner uppgifter

  1. Gå till Kursadministration och resultat och öppna menyn i uppgiftskolumnen och välj alternativet Ladda ned uppgiftsfil.
  2. Välj vilka deltagarinlämningar du vill ladda ner på sidan Ladda ner uppgiften ELLER markera kryssrutan i rubrikfältet för att välja alla tillgängliga inlämningar.
  3. Klicka på Skicka.
  4. Klicka på Ladda ner uppgifter nu på sidan Ladda ner uppgift. Ett popup-fönster visar instruktioner för vad du ska göra med filen.
  5. Klicka på Spara fil i popup-fönstret och välj sedan OK.
  6. Bläddra till den plats där du vill ladda ner filen och klicka på Spara.
  7. Klicka på OK på sidan Ladda ner uppgift för att gå tillbaka till Kursadministration och resultat.

När du använder nedladdningsfunktionen, inkluderas användarnamnen automatiskt i filnamnen så att det är lätt att känna igen dem. Om du däremot laddar ner filer en och en från sidan Uppgiftsbedömning finns inte användarnamnen med. För att undvika förvirring kan du be deltagarna att använda detaljerade filnamn där deras efternamn eller användarnamn ingår när de lämnar in uppgifter.

Om en deltagare har lagt till en bilaga, innehåller den nedladdade zip-filen eventuellt två filer för varje deltagare: den bifogade filen och en txt-fil som skapas automatiskt i Kursadministration och resultat. I txt-filen finns information om inlämningen samt kommentarer från inlämnaren. Båda filer innehåller deltagarens användarnamn i filnamnet så att de är lätta att känna igen.

Med funktionen Rensa uppgiftsfil kan du välja deltagare och ta bort filer som är kopplade till deras inlämningar. Den här funktionen finns i uppgiftskolumnens meny i Kursadministration och resultat.


Bedöma nedladdade uppgifter

När du har granskat inlämningar och satt resultat på dem offline kan du lägga in resultat och kommentarer i Kursadministration och resultat. Öppna menyn i uppgiftens cell och välj alternativet Visa resultatöversikt. På sidan Resultatöversikt klickar du på Redigera resultat. Du kan bifoga filer med filinfogningsfunktionen i redigeringsverktyget. Du kan även klicka på Visa försök för att se deltagarnas arbete i avsnitten Inlämning och Kommentarer när du lägger till resultat, kommentarer och filer.

Du kan även skriva in resultat direkt i cellerna i Kursadministration och resultat. Om du skriver ett resultat för det första försöket på en uppgift där du har tillåtit två försök kallas det resultatet för ett omprövat och justerat resultat. Om du sedan bedömer det andra försöket på sidan Bedöm uppgiften, ersätter det omprövade och justerade resultatet fortfarande resultatet som du tilldelar för det andra försöket. Tänk därför igenom vilka konsekvenser det får om du anger resultat direkt i Kursadministration och resultat.

Mer information om att skriva över resultat