Du kan tillåta att kursdelagarna lämnar in fler än ett försök på en uppgift.

Det är ett sätt att hjälpa deltagarna att hålla sig på rätt spår, höja kvaliteten på uppgifterna och, sist men inte minst, göra att fler deltagare lyckas med studierna och inte hoppar av. Deltagarna kan skicka in utkast och få poäng för förbättringar. Informera deltagarna om vilka uppgifter som kan lämnas in flera gånger och om vilka förväntningar och bedömningsriktlinjer som gäller för varje enskilt försök.

Exempel: Uppgifter med forskningsuppsatser

I en uppgift med fyra försök kan deltagarna skicka in bifogade filer med följande:

 1. Disposition
 2. Litteraturförteckning
 3. Grovt första utkast
 4. Slutgiltig uppsats

Du kan ge återkoppling efter varje steg. Du kan tilldela resultat efter att varje försök har skickats in, men du kan endast använda resultatet från den slutgiltiga uppsatsen som uppgiftsresultat.

Om du vill ge fyra olika resultat – ett för varje del av processen med forskningsuppsatsen – kan du skapa separata uppgifter för varje del. Sedan skapar du en sammanräknad kolumn i Kursadministration och resultat. Lägg ihop poängen för varje enskild uppgift till ett slutgiltigt resultat för uppsatsen.

Du kan också låta grupper skicka in sina uppgifter mer än en gång samt ge dem återkoppling och resultat för varje inlämning.


Alternativ för flera försök

När du skapar en uppgift expanderar du delen under Inlämningsöversikt . Ställ in hur många försök som ska tillåtas och vilket resultat som ska visas i Kursadministration och resultat.

Om du till exempel tillåter tre försök kan du välja ett av följande resultat:

 • Sista bedömda försöket – standardinställningen
 • Högsta betyg
 • Lägsta resultatet
 • Första bedömda försöket
 • Genomsnitt av bedömda försök

Sidan Uppgiftsbedömning

 1. På sidan Uppgiftsbedömning visas antalet inskickade försök bredvid deltagarens namn.
 2. Deltagarna kan se vilket försök som används för det slutgiltiga resultatet, till exempel det senaste bedömda försöket eller genomsnittet för alla bedömda försök.
 3. Om du öppnar menyn Försök ser du alla andra försök.

Klicka på ett försök, skriv in ett resultat och återkoppling och skicka in det.

Mer om direktbedömning av uppgifter


Tillåta ytterligare försök

Om en deltagare har skickat in maximalt antal tillåtna försök för en uppgift kan du ge tillåtelse att skicka in ytterligare ett försök.

I Kursadministration och resultat öppnar du aktuell cells meny och klickar på Visa resultatöversikt. Sidan Resultatöversikt öppnas.

Tillåt ytterligare försök visas endast om en deltagare redan har skickat in maximalt antal försök som är tillåtna för den uppgiften. Du kan fortsätta att erbjuda möjlighet att skicka in försök varje gång en deltagare uppnår det maximala antalet. Du behöver inte ha bedömt tidigare försök för att låta en deltagare skicka in ett nytt försök.

Även om en uppgift är anonym kan du ge en deltagare ett extra försök. Du kan se deltagarnas namn, men inte deras inlämningar eller hur många försök som återstår. Din begäran ignoreras om försök återstår.

Alternativt kan du klicka på Ignorera försök om du vill att poängen för ett försök ska ignoreras i resultatberäkningar och inte vill att försöket ska räknas in bland det totala antalet försök.