Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais ar gyfer aseiniad.

Gall ymgeisiau lluosog helpu myfyrwyr i aros ar y trywydd iawn, codi ansawdd aseiniadau, ac yn y pen draw gwella llwyddiant myfyrwyr a'u cadw. Gall myfyrwyr gyflwyno drafftiau ac ennill credyd ar welliannau. Rhowch wybod i fyfyrwyr pa aseiniadau sy'n caniatáu ymgeisiau lluosog, a beth yw'r disgwyliadau a pholisïau graddio ar gyfer pob ymgais.

Enghraifft: Aseiniadau Papur Ymchwil

Mewn un aseiniad gyda phedwar ymgais, gall myfyriwr gyflwyno atodiadau ffeil ar gyfer yr eitemau hyn:

 1. Braslun
 2. Llyfryddiaeth
 3. Drafft lled agos
 4. Papur terfynol

Gallwch ddarparu adborth ar bob cam. Gallwch aseinio graddau wrth i bob ymgais gael ei gyflwyno ond defnyddio gradd y papur terfynol yn unig fel gradd yr aseiniad.

Fel arall, os ydych eisiau darparu pedair gradd - un ar gyfer pob rhan o broses y papur ymchwil - gallwch greu aseiniadau ar wahân ar gyfer pob un. Nesaf, sefydlwch golofn wedi'i chyfrifo yn y Ganolfan Raddau. Ychwanegwch y pwyntiau ar gyfer pob aseiniad i gynhyrchu sgôr derfynol ar gyfer y papur ymchwil.

Gallwch hefyd ganiatáu i grwpiau gyflwyno'u haseiniadau mwy nag unwaith, a derbyn adborth a gradd ar gyfer pob cyflwyniad.


Opsiynau ymgeisiau lluosog

Pan fyddwch yn creu aseiniad, ehangach yr adran Manylion Cyflwyno. Dewiswch faint o ymgeisiau i'w caniatáu a pha sgôr i'w defnyddio yn y Ganolfan Raddau.

Er enghraifft, os byddwch yn caniatáu tri ymgais, gallwch ddewis un o'r sgorau hyn:

 • Ymgais Graddio Diwethaf—y dewis diofyn
 • Gradd Uchaf
 • Gradd Isaf
 • Yr Ymgais Gyntaf a Raddiwyd
 • Cyfartaledd yr Ymgeisiau a Raddiwyd

Y Dudalen Graddio Aseiniad

 1. Ar y dudalen Graddio Aseiniad, mae'r nifer o ymgeisiau a gyflwynir yn ymddangos drws nesaf i enw myfyriwr.
 2. Gall myfyrwyr weld yr ymgais a ddefnyddiwyd ar gyfer y sgôr derfynol, fel yr ymgais graddio diwethaf neu gyfartaledd yr holl ymgeisiau graddio.
 3. Dewiswch y ddewislen Ymgais i weld ymgeisiau eraill.

Ar ôl i chi ddewis ymgais, teipiwch radd ac adborth, a chyflwynwch.

Mwy am raddio llinol aseiniadau


Caniatáu ymgeisiau ychwanegol

Os yw myfyriwr wedi cyflwyno uchafswm y nifer o ymgeisiau ar gyfer aseiniad, gallwch ganiatáu ymgais ychwanegol.

Yn y Ganolfan Raddau, cyrchwch ddewislen cell gradd a dewiswch Gweld Manylion Gradd. Mae'r dudalen Manylion Gradd yn ymddangos.

Mae Caniatáu Ymgais Ychwanegol yn ymddangos dim ond os yw myfyriwr eisoes wedi cyflwyno uchafswm nifer yr ymgeisiau a ganiateir ar gyfer yr aseiniad hwnnw. Gallwch barhau i gynnig cyfleoedd i ailgyflwyno ymgeisiau bob tro mae myfyriwr yn cyrraedd yr uchafswm nifer. Nid oes rhaid i chi raddio ymgeisiau blaenorol i ganiatáu myfyriwr i gyflwyno eto.

Pan fydd aseiniad mewn cyflwr dienw, gallwch ddal i ganiatáu ymgais ychwanegol i fyfyriwr. Gallwch weld enwau myfyrwyr, ond nid eu cyflwyniadau neu faint o ymgeisiau sy'n weddill. Anwybyddir eich cais os bydd ymgeisiau heb eu defnyddio.

Fel arall, dewiswch Anwybyddu Ymgais i anwybyddu sgôr yr ymgais mewn cyfrifiadau gradd a pheidio â'i gyfrif yn erbyn yr uchafswm nifer o ymgeisiau.