Du kan tillate at studenter sender inn mer enn ett forsøk for en oppgave.

Flere forsøk kan hjelpe studentene med å holde seg på sporet, heve kvaliteten på oppgavene og til slutt forbedre elevenes suksess og oppfølging. Studenter kan sende inn utkast og få studiepoeng for forbedringer. Informer studentene om hvilke oppgaver som tillatet flere forsøk, og hvilke forventninger og vurderingsretningslinjer som gjelder for hvert forsøk.

Eksempel: Forskningsrapportoppgaver

I en oppgave med fire forsøk kan studenter sende inn filvedlegg for disse elementene:

 1. Oversikt
 2. Bibliografi
 3. Utkast
 4. Endelig rapport

Du kan gi tilbakemelding på alle trinnene. Du kan gi vurderinger til alle forsøk som sendes inn, men bare bruke vurderingen av den endelige rapporten som vurdering for oppgaven.

Hvis du heller vil gi fire vurderinger – én for hver del av prosessen for forskningsrapporten – kan du lage separate oppgaver for hver av dem. Deretter setter du opp en beregnet kolonne i vurderingssenteret. Legg til poengene for hver oppgave for å få en endelig poengsum for forskningsrapporten.

Du kan også tillate at grupper kan sende inn oppgavene sine mer enn én gang, og motta tilbakemeldinger og vurderinger for hver innsending.


Alternativer for flere forsøk

Når du oppretter en oppgave, utvider du Innsendingsdetaljer-delen. Velg antall tillatte forsøk og hvilken poengsum som skal brukes i vurderingssenteret.

Hvis du for eksempel tillater tre forsøk, kan du velge en av disse poengsummene:

 • Siste forsøk som er gitt vurdering – standard
 • Høyeste vurdering
 • Laveste vurdering
 • Første vurderingsforsøk
 • Gjennomsnitt for forsøk med tildelt vurdering

Vurder oppgave-siden

 1. Vurder oppgave-siden vises antall innsendte oppgaver ved siden av navnet til en student.
 2. Studenter kan se forsøkene som brukes for den endelige poengsummen – for eksempel siste vurderte forsøk eller gjennomsnittet av alle vurderte forsøk.
 3. Velg Forsøk-menyen for å se andre forsøk.

Når du har valgt et forsøk, skriver du inn vurdering og tilbakemelding, og sender det inn.

Mer om direkte vurdering av oppgaver


Tillat flere forsøk

Hvis en student har sendt inn det maksimale antall forsøk for en oppgave, kan du tillate et ekstra forsøk.

I vurderingssenteret kan du åpne en cellemeny og velge Se vurderingsgrunnlag. Vurderingsgrunnlag-siden vises.

Tillat ytterligere forsøk vises bare hvis en student allerede har sendt inn det maksimale antallet forsøk som er tillatt for den oppgaven. Du kan fortsette å gi muligheter til å sende inn forsøk på nytt hver gang en student når det maksimale antallet. Du trenger ikke å vurdere tidligere forsøk for å tillate at en student kan sende inn på nytt.

Det er mulig å gi studenter flere forsøk for anonyme oppgaver også. Du kan se studentenes navn, men ikke innsendingene deres eller hvor mange forsøk de har igjen. Forespørselen din ignoreres hvis det er igjen forsøk.

Du kan alternativt velge Ignorer forsøk for å ignorere forsøkets poengsum i vurderingsberegningene og ikke telle den mot det maksimale antallet forsøk.