Metadata

Metadata är beskrivande information om ett objekt. Om metadata används är de stora mängderna material i Content Collection organiserade och sökbara för andra användare. Användarna kan koppla olika typer av metadata, till exempel datum eller kategori, till enskilda filer eller mappar. Om du vill ändra metadata för en fil eller mapp väljer du alternativet Metadata i menyn till filen eller mappen.

Din institution väljer om funktionen ska vara tillgänglig.

I Blackboard Learn finns fyra standardmallar för metadata: Dublin Core, fullständig IMS, allmän och IMS. De här mallarna kan göras tillgängliga för alla användare och kan redigeras men inte raderas från systemet. Administratörer kan utse användare som kan skapa och redigera andra attribut och mallar för metadata.

Dessutom kan mål som skapas i resultatutvärderingar behandlas som metadata och användas för att justera Innehållssamlingsobjekt.

Det går att importera och exportera mappar och objekt tillsammans med deras kopplade metadata.


Make metadata templates available

Administrators need to make metadata templates available in the Content Collection.

  1. Go to Administrator Panel > Feature and Tool Management > Metadata Templates.
  2. Select Yes to make the metadata template available.
  3. Determine who can access the metadata templates. Choose Everyone to allow every user, or select specific roles to allow limited access.
  4. When finished, select Submit.

Return to this screen to edit metadata template availability in the future.