Metaddata

Gwybodaeth ddisgrifiadol am eitem yw metadata. Yn y Casgliad o Gynnwys, mae metaddata yn helpu i gadw trefn ar symiau mawr o gynnwys ac yn golygu bod defnyddwyr eraill yn gallu chwilio am y cynnwys. Gall defnyddwyr gysylltu gwahanol fathau o fetaddata, megis dyddiad neu gategori, gydag eitem unigol. I olygu metaddata eitem, dewiswch Metaddata yn newislen yr eitem.

Eich sefydliad sy'n pennu a yw'r nodwedd hon ar gael.

Daw Blackboard Learn gyda phedwar templed metaddata diofyn: Dublin Core, IMS Llawn, General, ac IMS. Gellir trefnu bod y templedi hyn ar gael i'r holl ddefnyddwyr a gellir ei golygu, ond ni ellir eu dileu o'r system. Gall gweinyddwyr ddynodi defnyddwyr i greu a golygu priodweddau a thempledi metaddata ychwanegol.

Yn ogystal, gellir trin nodau a grëir mewn asesiadau canlyniadau hefyd fel metaddata a'u defnyddio i alinio eitemau'r Casgliad o Gynnwys

Gellir mewngludo ac allgludo ffolderi ac eitemau gyda'u metaddata cysylltiedig.


Make metadata templates available

Administrators need to make metadata templates available in the Content Collection.

  1. Go to Administrator Panel > Feature and Tool Management > Metadata Templates.
  2. Select Yes to make the metadata template available.
  3. Determine who can access the metadata templates. Choose Everyone to allow every user, or select specific roles to allow limited access.
  4. When finished, select Submit.

Return to this screen to edit metadata template availability in the future.