Gå till Kursinnehåll i appen och tryck på ett test för att förhandsgranska utvärderingar som du har skapat i Blackboard Learn. Du kan se vad kursdeltagarna ser när de gör ett test eller en uppgift i appen för kursdeltagare. Det går att se all information om tester och uppgifter, till exempel när de ska lämnas in, tillåtna försök, möjliga poäng och anvisningar.

Du kan se om tester och uppgifter döljs för deltagare eller om de inte är tillgängliga för dem. Du kan förhandsgranska utvärderingar som är dolda eller inte tillgängliga i Blackboard Instructor, men kursdeltagarna ser inte det här innehållet i deltagarappen.

Vissa testfunktioner finns inte i mobilappen. Det är bäst att förhandsgranska ett test i Blackboard Instructor innan du rekommenderar kursdeltagarna att göra testet i Blackboard-appen för kursdeltagare.

Mer information om testinnehåll som stöds