Följ den här sidan för att få e-postuppdateringar när vi publicerar ändringar i CDM

Blackboard Learn SaaS CDM-publiceringar
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)StatusPostKällaBeskrivning
2020-12-15ÄndradCDM_META.CANON_CODELMS PERSON, CLB PERSONRollen BB_FACILITATOR knyts nu till rollen Lärare (”I”) från Learn.
2020-10-29TillagdCDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_INDLEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLEVisar om kursobjektet är tillgängligt
2020-10-29TillagdCDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIMELEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATETid då kursobjektet startades eller blev tillgängligt
2020-10-29TillagdCDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIMELEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATETid då kursobjektet avslutades eller blev otillgängligt
2020-09-17TillagdCDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLELEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLEBedömarroll
2020-09-17TillagdCDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_IDCDM_LMS.PERSON.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.PERSON-tabellen för personen som ändrade resultatet
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHYLEARN.MI_NODETabell som innehåller information om gränssnittet för hierarkihantering, som utformats för att göra det möjligt för administratörer att skapa ramverk med flera nivåer inom Blackboard Learn som speglar deras lärosäte.
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.IDHärledd från CDMSurrogatprimärnyckel för tabeller
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_IDHärledd från CDMfrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.INSTANCE-tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_IDLEARN.MI_NODE.PARENT_PK1Främmande nyckel som refererar till en överordnad nyckel i tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_IDLEARN.MI_NODE.PK1Primärnyckel för källsystemet
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAMELEARN.MI_NODE.NAMENamn på lärosäteshierarkinoden
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTIONLEARN.MI_NODE.DESCRIPTIONBeskrivning av lärosäteshierarkinoden
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQLEARN.MI_NODE.PK1Lista över primära överordnade noder i lärosäteshierarkinoden
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGELEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UIDTilläggsattribut för CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY-tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten infogades i tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten ändrades i tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten markerades som borttagen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSELEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLLTabell som innehåller information om förhållandet mellan lärosäteshierarkinoder och kurser
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.IDHärledd från CDMSurrogatprimärnyckel för tabeller
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_IDCDM_LMS.INSTANCE.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.INSTANCE-tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_IDCDM_LMS.COURSE.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.COURSE-tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_IDCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY-tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_IDLEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1Primärnyckel för källsystemet
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_INDLEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_INDVisar om denna koppling är den primära kopplingen för objektet. Gäller endast direkta kopplingar mellan flera lärosäten.
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGELEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UIDTilläggsattribut för CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE-tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten infogades i tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten ändrades i tabellen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten markerades som borttagen
2020-09-17TillagdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQLEARN.MI_NODE.PK1Lista över namn på överordnade noder i lärosäteshierarkinoden
2020-09-09TillagdBBD_REPORTINGHärledd från CDMNy undermodell som inkluderar parametrar och uträkningar för Blackboards rapporteringsnivå
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOURHärledd från CDMGrundläggande sammanställningar för rapporten COURSE - TOOL-aktivitet. Detaljnivån är på inloggningsnivå.
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_IDCDM_LMS.COURSE_TOOL.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.COURSE_TOOL-tabellen
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_IDCDM_LMS.COURSE.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.COURSE-tabellen
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_IDCDM_LMS.TOOL.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.TOOL-tabellen
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_IDCDM_LMS.PERSON.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.PERSON-tabellen
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_IDCDM_LMS.PERSON_COURSE.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.PERSON_COURSE-tabellen
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIMECDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIMEDatum och tid då en aktivitet utfördes på kursverktyget
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAMECDM_LMS.COURSE.NAMENamn på kursen
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAMECDM_LMS.TOOL.NAMEVerktygets namn
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLECDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESCNamn på en persons roll i kursen
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_INDCDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_INDVisar om kursen är tillgänglig
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_INDCDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_INDVisar om verktyget är tillgängligt i kursen
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_INDCDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_INDVisar om personen är tillgänglig
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUMCDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUMHur lång tid en person har tillbringat i kursen i sekunder
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_IDCDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_IDPrimärnyckel för kursen
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_IDCDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_IDPrimärnyckel för källsystemet
2020-09-09TillagdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten skrevs över i tabellen
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATIONHärledd från CDMÖversättningar av verktyg och kursroller till språken es_ES och en_US. En rad per språk, buntnamn och översättningsnyckel.
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.IDHärledd från CDMSurrogatprimärnyckel för tabeller
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_IDCDM_LMS.INSTANCE.IDFrämmande nyckel som refererar till den primära nyckeln för CDM_LMS.INSTANCE-tabellen
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_IDLEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEYPrimärnycklar för källsystemet. Nycklar separeras med semikolon. Listan börjar med språk, följt av bunt_namn och resurs_nyckel.
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.LOCALELEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALEÖversättningsspråk i form av språk_OMRÅDE t.ex. en_US
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAMELEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAMEBuntnamn
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEYLEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEYUniversell sträng från källsystemet som ska översättas
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUELEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUEÖversättning av översättningsnyckel till ett visst språk
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLEDVisar om språket är aktiverat i allmänhet i källsystemet
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSEVisar om språket är aktiverat för kurser i källsystemet
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATIONVisar om språket är aktiverat för organisationer i källsystemet
2020-08-05TillagdCDM_LMS. Översättning. USER_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_USERVisar om språket är aktiverat för användare i källsystemet
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.STAGEHärledd från CDMTilläggsattribut för CDM_LMS.TRANSLATION-tabellen
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten lades till i tabellen
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten ändrades i tabellen
2020-08-05TillagdCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten markerades som borttagen
2020-05-20TillagdCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLEHärledd från CDMKanonisk närvaroroll
2020-05-20TillagdCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_CODECOLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLEUppräkningskod för deltagarrollen för samarbetsverktyget
2020-05-20TillagdCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_DESCCOLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLEBeskrivning av deltagarrollen för samarbetsverktyget.
2020-05-20TillagdCDM_LMS.GRADEBOOK.DUE_TIMELEARN.GRADEBOOK_MAIN.DUE_DATEInlämningsdag för bedömningsbart objekt
2020-04-01TillagdCDM_LMS.TOOL.PLUGIN_HANDLELEARN.PLUGINS.HANDLEAnvändarnamn för insticksprogram
2019-12-05BorttagenCDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_DATELEARN.ACTIVITY_ACCUMULATOR_ARCHIVE.TIMESTAMPDen här kolumnen togs bort för att lösa dubbletter. Datuminformation kan hämtas från CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME
2019-11-01BorttagenCDM_CLB.MEDIA_ACCESS Tabellen är oanvänd och fylls inte i med data i modellen
2019-07-24TillagdCDM_MAP.INSTANCE.STAGEHärledd från CDMTilläggsattribut för tabellen CDM_MAP.INSTANCE
2019-07-24TillagdCDM_MAP.INSTANCE.ROW_INSERTED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten infogades i tabellen
2019-07-24TillagdCDM_MAP.INSTANCE.ROW_UPDATED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten ändrades i tabellen
2019-07-24TillagdCDM_MAP.PERSON.STAGEHärledd från CDMTilläggsattribut för CDM_LMS.PERSON
2019-07-24TillagdCDM_MAP.PERSON.ROW_INSERTED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten infogades i tabellen
2019-07-24TillagdCDM_MAP.PERSON.ROW_UPDATED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten ändrades i tabellen
2019-07-24TillagdCDM_MAP.COURSE_ROOM.STAGEHärledd från CDMTilläggsattribut för tabellen CDM_MAP.COURSE_ROOM
2019-07-24TillagdCDM_MAP.COURSE_ROOM.ROW_INSERTED_TIMEHärledd från CDMDatum och tid då posten infogades i tabellen
2019-07-24TillagdCDM_MAP.COURSE_ROOM.ROW_UPDATED_TIMEHärledd från CDM1Datum och tid då posten ändrades i tabellen

Statusnyckel

  • Tillagd: Nya poster har lagts till i CDM
  • Ändrad: Ändringar av befintliga poster i CDM
  • Inaktuell: Poster som kommer att tas bort från CDM i kommande versioner
  • Borttagen: Poster som tagits bort från CDM

1 Härledd från CDM betyder att det inte finns någon produktkälla för den posten. Den beräknas istället och härleds från själva datamodellen.