Volg deze pagina om updates per e-mail te ontvangen wanneer we wijzigingen aan het canonieke gegevensmodel (CDM) publiceren

Releases op cd van Blackboard Learn SaaS
Datum (DD-MM-JJJJ)StatusVermeldingBronBeschrijving
15-12-2020GewijzigdCDM_META.CANON_CODELMS PERSON, CLB PERSONDe rol BB_FACILITATOR is nu toegewezen aan de rol van cursusleider ('I') uit Learn.
29-10-2020ToegevoegdCDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_INDLEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLEGeeft aan of het cursusitem beschikbaar is
29-10-2020ToegevoegdCDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIMELEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATETijdstip waarop het cursusitem is gestart of beschikbaar is geworden
29-10-2020ToegevoegdCDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIMELEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATETijdstip waarop het cursusitem is beëindigd of niet beschikbaar is geworden
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLELEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLERol Beoordelaar
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_IDCDM_LMS.PERSON.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.PERSON-tabel voor de persoon die het cijfer heeft gewijzigd
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHYLEARN.MI_NODETabel met informatie over de boomstructuur met behulp waarvan beheerders een raamwerk met meerdere niveaus kunnen maken binnen Blackboard Learn dat een afspiegeling is van de opbouw van de instelling.
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.IDAfgeleid van CDMPlaatsvervangende primaire sleutel voor de tabel
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_IDAfgeleid van CDMeen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.INSTANCE-tabel
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_IDLEARN.MI_NODE.PARENT_PK1Externe sleutel die verwijst naar een bovenliggende sleutel in de tabel
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_IDLEARN.MI_NODE.PK1Primaire sleutel van het bronsysteem
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAMELEARN.MI_NODE.NAMENaam van het hiërarchieknooppunt binnen de instelling
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTIONLEARN.MI_NODE.DESCRIPTIONBeschrijving van het hiërarchieknooppunt binnen de instelling
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQLEARN.MI_NODE.PK1Lijst met primaire bovenliggende knooppunten van het hiërarchieknooppunt binnen de instelling
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGELEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UIDOndersteunende kenmerken voor CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY-tabel
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is ingevoegd
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is aangepast
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record als verwijderd is gemarkeerd
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSELEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLLTabel met informatie over de relatie tussen hiërarchieknooppunten en cursussen van de instelling.
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.IDAfgeleid van CDMPlaatsvervangende primaire sleutel voor de tabel
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_IDCDM_LMS.INSTANCE.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.INSTANCE-tabel
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_IDCDM_LMS.COURSE.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.COURSE-tabel
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_IDCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY-tabel
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_IDLEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1Primaire sleutel van het bronsysteem
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_INDLEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_INDGeeft aan of deze koppeling de primaire koppeling voor het object is. Alleen van toepassing op directe koppelingen met meerdere instellingen.
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGELEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UIDOndersteunende kenmerken voor CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE-tabel
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is ingevoegd
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is aangepast
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record als verwijderd is gemarkeerd
17-09-2020ToegevoegdCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQLEARN.MI_NODE.PK1Lijst met namen van bovenliggende knooppunten van het hiërarchieknooppunt binnen de instelling
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTINGAfgeleid van CDMNieuw submodel met de statistieken en berekeningen voor Blackboard Rapportagelaag
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOURAfgeleid van CDMBasiscumulatieve resultaten voor rapport COURSE-TOOL-activiteit. Granulariteit is op aanmeldingsniveau.
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_IDCDM_LMS.COURSE_TOOL.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.COURSE_TOOL-tabel
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_IDCDM_LMS.COURSE.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.COURSE-tabel
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_IDCDM_LMS.TOOL.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.TOOL-tabel
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_IDCDM_LMS.PERSON.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.PERSON-tabel
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_IDCDM_LMS.PERSON_COURSE.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.PERSON_COURSE-tabel
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIMECDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIMEDatum en tijd waarop een activiteit is uitgevoerd met de cursustool
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAMECDM_LMS.COURSE.NAMENaam van de cursus
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAMECDM_LMS.TOOL.NAMENaam van de tool
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLECDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESCNaam van de rol van een persoon in de cursus
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_INDCDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_INDGeeft aan of de cursus beschikbaar is
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_INDCDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_INDGeeft aan of de tool beschikbaar is in de cursus
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_INDCDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_INDGeeft aan of de persoon beschikbaar is
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUMCDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUMTijdsduur in seconden die een persoon in de cursus heeft doorgebracht
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_IDCDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_IDDe primaire sleutel van de cursus
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_IDCDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_IDPrimaire sleutel van het bronsysteem
09-09-2020ToegevoegdBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is overschreven
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATIONAfgeleid van CDMVertalingen voor tools en cursusrollen naar landsinstellingen es_ES en en_US. Eén rij per landinstelling, bundelnaam en vertaalsleutel.
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.IDAfgeleid van CDMPlaatsvervangende primaire sleutel voor de tabel
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_IDCDM_LMS.INSTANCE.IDEen externe sleutel die verwijst naar de primaire sleutel van de CDM_LMS.INSTANCE-tabel
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_IDLEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEYPrimaire sleutels van het bronsysteem. Sleutels worden gescheiden door een puntkomma. De lijst begint met de landsinstelling, gevolgd door bundle_name en resource_key.
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.LOCALELEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALELandsinstelling voor vertalen worden weergegeven als language_TERRITORY, zoals en_US
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAMELEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAMEBundelnaam
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEYLEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEYUniversele tekenreeks van bronsysteem om te vertalen
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUELEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUEVertaling of vertalingssleutel naar opgegeven landsinstelling
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLEDGeeft aan of de landsinstelling over het algemeen is ingeschakeld in het bronsysteem
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSEGeeft aan of de landsinstelling is ingeschakeld voor cursussen in het bronsysteem
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATIONGeeft aan of de landsinstelling is ingeschakeld voor organisaties in het bronsysteem
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_USERGeeft aan of de landsinstelling is ingeschakeld voor gebruikers in het bronsysteem
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.STAGEAfgeleid van CDMOndersteunende kenmerken voor CDM_LMS.TRANSLATION-tabel
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record aan de tabel is toegevoegd
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is aangepast
05-08-2020ToegevoegdCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record als verwijderd is gemarkeerd
20-05-2020ToegevoegdCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLEAfgeleid van CDMVoorbeeldige aanwezigheidsrol
20-05-2020ToegevoegdCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_CODECOLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLEEnumeratiecode van de deelnemersrol van de samenwerkingstool
20-05-2020ToegevoegdCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_DESCCOLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLEBeschrijving van de deelnemersrol van de samenwerkingstool.
20-05-2020ToegevoegdCDM_LMS.GRADEBOOK.DUE_TIMELEARN.GRADEBOOK_MAIN.DUE_DATEEinddatum voor item met cijfertoekenning
01-04-2020ToegevoegdCDM_LMS.TOOL.PLUGIN_HANDLELEARN.PLUGINS.HANDLENaam plugin-handle
05-12-2019VerwijderdCDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_DATELEARN.ACTIVITY_ACCUMULATOR_ARCHIVE.TIMESTAMPDeze kolom is verwijderd om duplicatie op te lossen. Datumgegevens kunnen worden opgehaald van CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME
01-11-2019VerwijderdCDM_CLB.MEDIA_ACCESS Ongebruikte tabel, wordt niet gevuld met gegevens in het model
24-07-2019ToegevoegdCDM_MAP.INSTANCE.STAGEAfgeleid van CDMOndersteunende kenmerken voor CDM_MAP.INSTANCE-tabel
24-07-2019ToegevoegdCDM_MAP.INSTANCE.ROW_INSERTED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is ingevoegd
24-07-2019ToegevoegdCDM_MAP.INSTANCE.ROW_UPDATED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is aangepast
24-07-2019ToegevoegdCDM_MAP.PERSON.STAGEAfgeleid van CDMOndersteunende kenmerken voor CDM_LMS.PERSON-tabel
24-07-2019ToegevoegdCDM_MAP.PERSON.ROW_INSERTED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is ingevoegd
24-07-2019ToegevoegdCDM_MAP.PERSON.ROW_UPDATED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is aangepast
24-07-2019ToegevoegdCDM_MAP.COURSE_ROOM.STAGEAfgeleid van CDMOndersteunende kenmerken voor CDM_MAP.COURSE_ROOM-tabel
24-07-2019ToegevoegdCDM_MAP.COURSE_ROOM.ROW_INSERTED_TIMEAfgeleid van CDMDatum en tijd waarop de record in de tabel is ingevoegd
24-07-2019ToegevoegdCDM_MAP.COURSE_ROOM.ROW_UPDATED_TIMEAfgeleid van CDM1Datum en tijd waarop de record in de tabel is aangepast

Statussleutel

  • Toegevoegd: Er zijn nieuwe vermeldingen toegevoegd aan CDM
  • Gewijzigd: Wijzigingen aan bestaande vermeldingen in CDM
  • Vervallen: Vermeldingen die in toekomstige releases uit CDM worden verwijderd
  • Verwijderd: Vermeldingen verwijderd uit CDM

1 Afgeleid van CDM betekent dat er geen productbron voor die vermelding is. In plaats daarvan wordt deze berekend en afgeleid van het gegevensmodel zelf.