Følg denne siden for å få e-postoppdateringer når vi publiserer endringer i den kanoniske datamodellen (CDM)

Blackboard Learn SaaS CD-utgivelser
Dato (ÅÅÅÅ-MM-DD)StatusOppføringKildeBeskrivelse
15.12.2020EndretCDM_META. CANON_CODELMS PERSON, CLB PERSONRollen BB_FACILITATOR tilordnes underviserrollen (I) fra Learn.
29.10.2020Lagt tilCDM_LMS. COURSE_ITEM. AVAILABLE_INDLEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLEViser om emneelementet er tilgjengelig
29.10.2020Lagt tilCDM_LMS. COURSE_ITEM. AVAILABLE_START_TIMELEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATETidspunktet emneelementet startet eller ble tilgjengelig
29.10.2020Lagt tilCDM_LMS. COURSE_ITEM. AVAILABLE_END_TIMELEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATETidspunktet emneelementet sluttet eller ble utilgjengelig
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLELEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLESensorrolle
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_IDCDM_LMS. PERSON.IDFremmednøkkel som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS. PERSON-tabell for personen som endret vurderingen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHYLEARN.MI_NODETabell som inneholder informasjon om brukergrensesnittet for hierarkiadministrasjon, som er utformet for å la administratorer opprette et rammeverk på flere nivåer i Blackboard Learn som gjenspeiler institusjonen deres.
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY.IDAvledet fra CDMPrimærnøkkel for surrogat for tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY. INSTANCE_IDAvledet fra CDMfremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.INSTANCE-tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY. INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_IDLEARN.MI_NODE. PARENT_PK1Sekundærnøkkel som henviser til en overordnet nøkkel i tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY. SOURCE_IDLEARN.MI_NODE. PK1Primærnøkkel for kildesystemet
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY.NAMELEARN.MI_NODE.NAMENavn på institusjonshierarkinoden
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTIONLEARN.MI_NODE.DESCRIPTIONBeskrivelse av institusjonshierarkinoden
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY. HIERARCHY_ID_SEQLEARN.MI_NODE. PK1Liste over primære overordnede noder i institusjonshierarkinoden
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGELEARN.MI_NODE. DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE. BATCH_UIDHjelpeattributter for CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY-tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY. ROW_INSERTED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet da posten ble satt inn i tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY. ROW_UPDATED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble endret i tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY. ROW_DELETED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble merket som fjernet
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSELEARN.MI_NODE, LEARN. COURSE_MAIN, LEARN. DOMAIN_COURSE_COLLTabell som inneholder informasjon om relasjonen mellom institusjonelle hierarkinoder og emner
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.IDAvledet fra CDMPrimærnøkkel for surrogat for tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. INSTANCE_IDCDM_LMS. INSTANCE.IDFremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.INSTANCE-tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. COURSE_IDCDM_LMS. COURSE.IDFremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.COURSE-tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. INSTITUTION_HIERARCHY_IDCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY.IDFremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY-tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. SOURCE_IDLEARN.MI_NODE. PK1, LEARN. DOMAIN_COURSE_COLL. COURSE_MAIN_PK1Primærnøkkel for kildesystemet
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. PRIMARY_INDLEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_INDViser om denne tilknytningen er primær tilknytning for objektet. Gjelder bare for direkte tilknytninger mellom flere institusjoner.
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGELEARN.MI_NODE. DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE. BATCH_UIDHjelpeattributter for CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE-tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. ROW_INSERTED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet da posten ble satt inn i tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. ROW_UPDATED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble endret i tabellen
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. ROW_DELETED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble merket som fjernet
17.09.2020Lagt tilCDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. HIERARCHY_NAME_SEQLEARN.MI_NODE. PK1Liste over navn på overordnede noder i institusjonshierarkinoden
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTINGAvledet fra CDMNy undermodell som omfatter mål og beregninger for Blackboard-rapporteringsnivå
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOURAvledet fra CDMGrunnleggende sammenføyninger for rapport -EMNE – VERKTØY-aktivitet. Detaljnivå er på påloggingsnivå.
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. COURSE_TOOL_IDCDM_LMS. COURSE_TOOL.IDFremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.COURSE TOOL-tabellen
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. COURSE_IDCDM_LMS. COURSE.IDFremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.COURSE-tabellen
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. TOOL_IDCDM_LMS. TOOL.IDFremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.TOOL-tabellen
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. PERSON_IDCDM_LMS. PERSON.IDFremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.PERSON-tabellen
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. PERSON_COURSE_IDCDM_LMS. PERSON_COURSE.IDFremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.PERSON_COURSE-tabellen
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. ACTIVITY_TIMECDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIMEDatoen og klokkeslettet en aktivitet ble utført i emneverktøyet
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. COURSE_NAMECDM_LMS. COURSE.NAMENavn på emnet
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. TOOL_NAMECDM_LMS. TOOL.NAMENavn på verktøyet
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. PERSON_COURSE_ROLECDM_LMS. PERSON_COURSE. COURSE_ROLE_SOURCE_DESCPersonens rolle i emnet
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. COURSE_AVAILABLE_INDCDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_INDViser om emnet er tilgjengelig
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. TOOL_AVAILABLE_INDCDM_LMS. COURSE_TOOL. AVAILABLE_INDViser om verktøyet er tilgjengelig i emnet
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. PERSON_AVAILABLE_INDCDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_INDViser om personen er tilgjengelig
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. ACTIVITY_DURATION_SUMCDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUMHvor lenge en person har tilbrakt i emnet i sekunder
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. COURSE_SOURCE_IDCDM_LMS. COURSE_TOOL. COURSE_SOURCE_IDEmnets primære nøkkel
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. TOOL_SOURCE_IDCDM_LMS. COURSE_TOOL. TOOL_SOURCE_IDPrimærnøkkel for kildesystemet
09.09.2020Lagt tilBBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. ROW_OVERWRITTEN_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble endret i tabellen
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATIONAvledet fra CDMOversettinger for verktøy og emneroller es_ES og en_US språk. Én rad per nasjon, pakkenavn og oversettingsnøkkel.
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS. TRANSLATION.IDAvledet fra CDMPrimærnøkkel for surrogat for tabellen
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_IDCDM_LMS. INSTANCE.IDFremmednøkkelen som henviser til primærnøkkelen til CDM_LMS.INSTANCE-tabellen
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_IDLEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEYPrimærnøklene til kildesystemet. Nøkler skilles med semikolon. Listen begynner på nasjonen, etterfulgt av bundle_name og resource_key.
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.LOCALELEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALEOversatte språk i form av language_TERRITORY, f.eks. en_US
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAMELEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAMEPakkenavn
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEYLEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEYUniversal streng fra kildesystemet som skal oversettes
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUELEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUEOversetting av oversettingsnøkkel til en gitt nasjon
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLEDViser om nasjonen er generelt aktivert i kildesystemet
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSEViser om nasjonen er aktivert for emner i kildesystemet
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATIONViser om nasjonen er aktivert for organisasjoner i kildesystemet
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_USERViser om nasjonen er aktivert for brukere i kildesystemet
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.STAGEAvledet fra CDMHjelpeattributter for CDM_LMS.TRANSLATION-tabellen
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble lagt til i tabellen
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble endret i tabellen
05.08.2020Lagt tilCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble merket som fjernet
20.05.2020Lagt tilCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLEAvledet fra CDMKanonisk deltakelsesrolle
20.05.2020Lagt tilCDM_LMS. Stede. ROLE_SOURCE_CODECOLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLEBeskrivelse av deltakerrollen i samarbeidsverktøyet
20.05.2020Lagt tilCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_DESCCOLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLEBeskrivelse av deltakerrollen i samarbeidsverktøyet.
20.05.2020Lagt tilCDM_LMS.GRADEBOOK.DUE_TIMELEARN.GRADEBOOK_MAIN.DUE_DATEInnleveringsfrist for et element som kan vurderes
01.04.2020Lagt tilCDM_LMS.TOOL.PLUGIN_HANDLELEARN.PLUGINS.HANDLENavn på referanse for plugin-modul
05.12.2019FjernetCDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_DATELEARN.ACTIVITY_ACCUMULATOR_ARCHIVE.TIMESTAMPFjernet denne kolonnen for å løse duplisering. Datoinformasjon kan hentes fra CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME
01.11.2019FjernetCDM_CLB. MEDIA_ACCESS Tabellen er ubrukt og fylles ikke med data i modellen
24.07.2019Lagt tilCDM_MAP.INSTANCE.STAGEAvledet fra CDMHjelpeattributter for CDM_MAP.INSTANCE-tabellen
24.07.2019Lagt tilCDM_MAP.INSTANCE.ROW_INSERTED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble satt inn i tabellen
24.07.2019Lagt tilCDM_MAP.INSTANCE.ROW_UPDATED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet da posten ble endret i tabellen
24.07.2019Lagt tilCDM_MAP.PERSON.STAGEAvledet fra CDMHjelpeattributter for CDM_LMS. PERSON-tabellen
24.07.2019Lagt tilCDM_MAP.PERSON.ROW_INSERTED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble satt inn i tabellen
24.07.2019Lagt tilCDM_MAP.PERSON.ROW_UPDATED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet da posten ble endret i tabellen
24.07.2019Lagt tilCDM_MAP.COURSE_ROOM.STAGEAvledet fra CDMHjelpeattributter for CDM_MAP.COURSE_ROOM-tabellen
24.07.2019Lagt tilCDM_MAP. COURSE_ROOM. ROW_INSERTED_TIMEAvledet fra CDMDatoen og klokkeslettet posten ble satt inn i tabellen
24.07.2019Lagt tilCDM_MAP. COURSE_ROOM. ROW_UPDATED_TIMEAvledet fra CDM1Datoen og klokkeslettet da posten ble endret i tabellen

Statusnøkkel

  • Lagt til: Nye oppføringer lagt til i CDM
  • Endret: Endringer i eksisterende innlegg i CDM
  • Avskrevet: Innlegg som fjernes fra CDM i kommende versjoner
  • Fjernet: Innlegg fjernet fra CDM

1 Avledet fra CDM betyr at det ikke finnes noen produktkilde for det innlegget. I stedet beregnes og avledes det fra selve datamodellen.