Kanonik Veri Modeli'nde (CDM) değişiklikler yaptığımızda e-posta bildirimleri almak için bu sayfayı takip edin

Blackboard Learn SaaS CD Sürümleri
Tarih (YYYY-AA-GG)DurumGirişKaynakAçıklama
15.12.2020DeğiştirildiCDM_META.CANON_CODELMS PERSON, CLB PERSONBB_FACILITATOR rolü, artık Learn'ün Eğitmen ('I') rolüne eşleniyor.
29.10.2020EklendiCDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_INDLEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLEKurs öğesinin mevcut olup olmadığını gösterir
29.10.2020EklendiCDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIMELEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATEKurs öğesinin başladığı veya kullanıma sunulduğu zaman
29.10.2020EklendiCDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIMELEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATEKurs öğesinin sona erdiği veya kullanımdan kaldırıldığı zaman
17.09.2020EklendiCDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLELEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLENot Veren rolü
17.09.2020EklendiCDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_IDCDM_LMS.PERSON.IDNotu değiştiren kişi için CDM_LMS.PERSON tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHYLEARN.MI_NODEYöneticilerin, Blackboard Learn içinde kurumlarını yansıtan çok katmanlı bir çerçeve oluşturmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış, hiyerarşi yönetimi kullanıcı arayüzü hakkındaki bilgileri içeren tablo.
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.IDCDM'den türetildiTablo için vekil birincil anahtar
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_IDCDM'den türetildiCDM_LMS.INSTANCE tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_IDLEARN.MI_NODE.PARENT_PK1Tabloda bir üst anahtara başvuran yabancı anahtar
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_IDLEARN.MI_NODE.PK1Kaynak sistemin birincil anahtarı
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAMELEARN.MI_NODE.NAMEKurum hiyerarşi düğümünün adı
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTIONLEARN.MI_NODE.DESCRIPTIONKurum hiyerarşi düğümünün açıklaması
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQLEARN.MI_NODE.PK1Kurum hiyerarşi düğümünün birincil üst düğümlerinin listesi
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGELEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UIDCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY tablosu için yardımcı öznitelikler
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIMECDM'den türetildiKaydın tabloya eklendiği tarih ve saat
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIMECDM'den türetildiTablodaki kayıtta değişikliğin yapıldığı tarih ve saat
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIMECDM'den türetildiTablodaki kaydın "kaldırıldı" olarak işaretlendiği tarih ve saat
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSELEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLLKurumsal hiyerarşi düğümleri ile kursların arasındaki ilişki hakkında bilgi içeren tablo
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.IDCDM'den türetildiTablo için vekil birincil anahtar
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_IDCDM_LMS.INSTANCE.IDCDM_LMS.INSTANCE tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_IDCDM_LMS.COURSE.IDCDM_LMS.COURSE tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_IDCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.IDCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_IDLEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1Kaynak sistemin birincil anahtarı
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_INDLEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_INDBu ilişkilendirmenin nesne için birincil ilişkilendirme olup olmadığını gösterir. Yalnızca doğrudan çok kurumlu ilişkilendirmeler için geçerlidir.
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGELEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UIDCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE tablosu için yardımcı öznitelikler
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIMECDM'den türetildiKaydın tabloya eklendiği tarih ve saat
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIMECDM'den türetildiTablodaki kayıtta değişikliğin yapıldığı tarih ve saat
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIMECDM'den türetildiTablodaki kaydın "kaldırıldı" olarak işaretlendiği tarih ve saat
17.09.2020EklendiCDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQLEARN.MI_NODE.PK1Kurum hiyerarşi düğümünün üst düğümlerinin adlarını içeren liste
09.09.2020EklendiBBD_REPORTINGCDM'den türetildiBlackboard Reporting Katmanı için ölçümleri ve hesaplamaları içeren yeni alt model
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOURCDM'den türetildiKURS - ARAÇ etkinliği raporu için temel toplamalar. Ayrıntı, oturum açma seviyesindedir.
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_IDCDM_LMS.COURSE_TOOL.IDCDM_LMS.COURSE_TOOL tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_IDCDM_LMS.COURSE.IDCDM_LMS.COURSE tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_IDCDM_LMS.TOOL.IDCDM_LMS.TOOL tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_IDCDM_LMS.PERSON.IDCDM_LMS.PERSON tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_IDCDM_LMS.PERSON_COURSE.IDCDM_LMS.PERSON_COURSE tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIMECDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIMEKurs aracında bir etkinliğin gerçekleştirildiği tarih ve saat
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAMECDM_LMS.COURSE.NAMEKursun adı
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAMECDM_LMS.TOOL.NAMEAracın adı
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLECDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESCKurstaki bir kişinin rolünün adı
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_INDCDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_INDKurs mevcut olup olmadığını gösterir
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_INDCDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_INDAracın kursta mevcut olup olmadığını gösterir
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_INDCDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_INDKişinin mevcut olup olmadığını gösterir
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUMCDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUMBir kişinin kursta geçirdiği süre (saniye olarak)
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_IDCDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_IDKursun birincil anahtarı
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_IDCDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_IDKaynak sistemin birincil anahtarı
09.09.2020EklendiBBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIMECDM'den türetildiTablodaki kaydın üzerine yazıldığı tarih ve saat
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATIONCDM'den türetildiAraçlar ve kurs rollerinin es_ES ve en_US yerel ayarlarına çevirileri. Yerel ayar, paket adı ve çeviri anahtarı başına bir satır.
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.IDCDM'den türetildiTablo için vekil birincil anahtar
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_IDCDM_LMS.INSTANCE.IDCDM_LMS.INSTANCE tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_IDLEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEYKaynak sistemin birincil anahtarı. Anahtarlar noktalı virgülle ayrılır. Liste yerel ayar ile başlar, ardından bundle_name ve resource_key gelir.
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.LOCALELEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALEYerel ayarların language_TERRITORY (örneğin, en_US) biçiminde çevirileri
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAMELEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAMEPaket adı
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEYLEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEYKaynak sistemdeki çevrilecek evrensel dize
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUELEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUEÇeviri anahtarının belirtilen yerel ayara çevirisi
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLEDYerel ayarın genellikle kaynak sistemde etkin olup olmadığını gösterir
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSEKaynak sistemdeki kurslar için yerel ayarın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATIONKaynak sistemdeki kuruluşlar için yerel ayarın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_INDLEARN.LOCALES.IS_ENABLED_USERKaynak sistemdeki kullanıcılar için yerel ayarın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.STAGECDM'den türetildiCDM_LMS.TRANSLATION tablosu için yardımcı öznitelikler
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIMECDM'den türetildiKaydın tabloya eklendiği tarih ve saat
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIMECDM'den türetildiTablodaki kayıtta değişikliğin yapıldığı tarih ve saat
05.08.2020EklendiCDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIMECDM'den türetildiTablodaki kaydın "kaldırıldı" olarak işaretlendiği tarih ve saat
20.05.2020EklendiCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLECDM'den türetildiKanonik katılım rolü
20.05.2020EklendiCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_CODECOLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLEİşbirliği aracı katılımcı rolünün, enum (önceden belirlenmiş) kodu
20.05.2020EklendiCDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_DESCCOLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLEİşbirliği aracı katılımcı rolünün açıklaması.
20.05.2020EklendiCDM_LMS.GRADEBOOK.DUE_TIMELEARN.GRADEBOOK_MAIN.DUE_DATENot verilebilir öğe için son tarih
01.04.2020EklendiCDM_LMS.TOOL.PLUGIN_HANDLELEARN.PLUGINS.HANDLEEklenti tanıtıcısının adı
05.12.2019KaldırıldıCDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_DATELEARN.ACTIVITY_ACCUMULATOR_ARCHIVE.TIMESTAMPYineleme sorununu gidermek için bu sütun kaldırıldı. Tarih bilgisi, CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME anahtarından alınabilir
01.11.2019KaldırıldıCDM_CLB.MEDIA_ACCESS Tablo kullanılmıyor, modeldeki verilerle doldurulmuyor
24.07.2019EklendiCDM_MAP.INSTANCE.STAGECDM'den türetildiCDM_MAP.INSTANCE tablosu için yardımcı öznitelikler
24.07.2019EklendiCDM_MAP.INSTANCE.ROW_INSERTED_TIMECDM'den türetildiKaydın tabloya eklendiği tarih ve saat
24.07.2019EklendiCDM_MAP.INSTANCE.ROW_UPDATED_TIMECDM'den türetildiTablodaki kayıtta değişikliğin yapıldığı tarih ve saat
24.07.2019EklendiCDM_MAP.PERSON.STAGECDM'den türetildiCDM_LMS.PERSON tablosu için yardımcı öznitelikler
24.07.2019EklendiCDM_MAP.PERSON.ROW_INSERTED_TIMECDM'den türetildiKaydın tabloya eklendiği tarih ve saat
24.07.2019EklendiCDM_MAP.PERSON.ROW_UPDATED_TIMECDM'den türetildiTablodaki kayıtta değişikliğin yapıldığı tarih ve saat
24.07.2019EklendiCDM_MAP.COURSE_ROOM.STAGECDM'den türetildiCDM_MAP.COURSE_ROOM tablosu için yardımcı öznitelikler
24.07.2019EklendiCDM_MAP.COURSE_ROOM.ROW_INSERTED_TIMECDM'den türetildiKaydın tabloya eklendiği tarih ve saat
24.07.2019EklendiCDM_MAP.COURSE_ROOM.ROW_UPDATED_TIMECDM1'den türetildiTablodaki kayıtta değişikliğin yapıldığı tarih ve saat

Durum anahtarı

  • Eklendi: CDM'ye yeni girişler eklendi
  • Değiştirildi: CDM'deki mevcut girişlerdeki değişiklikler
  • Kullanımdan Kaldırıldı: Gelecek sürümlerde CDM'den kaldırılacak girişler
  • Kaldırıldı: CDM'den kaldırılan girişler

1 "CDM'den türetildi" ifadesi, söz konusu giriş için ürün kaynağının bulunmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, değer veri modelinin kendisinden hesaplanır ve türetilir.