Reactieperioden vertegenwoordigen de groep van mensen waaraan de enquête wordt verzonden (de ontvangers) in combinatie met de periode waarin de enquête geopend is voor reacties. De ontvangers van enquêtes kunnen worden geselecteerd op basis van hun inschrijving in cursussen, hun rol in het systeem of hun e-mailadres.

Het type ontvangers dat u selecteert, bepaalt het type rapportage dat u kunt uitvoeren. De kans is bijvoorbeeld groot dat voor ontvangers die zijn ingeschreven voor een cursus andere demografische gegevens zijn opgeslagen in het systeem dan voor ontvangers met een rol in Blackboard. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in rapporten om reacties te analyseren op basis van deze demografische informatie. Ontvangers die afkomstig zijn uit een lijst met e-mailadressen zijn niet vergelijkbaar voor demografische vergelijkingen.

De standaardinstelling voor reactieperioden is dat antwoorden anoniem worden verzameld.

De meest efficiënte manier om de enquête aan verschillende groepen mensen en tijdens verschillende momenten te verzenden is verschillende reactie- of antwoordperioden te maken voor één enkele enquête. Je vergelijkt de resultaten van verschillende antwoordperioden wanneer je de enquêteresultaten analyseert.

Voorbeelden

 • Maak een evaluatie van een eerstejaarscursus met antwoordperioden voor het eerste semester en het tweede semester. De studenten die deelnemen aan de enquête en de periode waarin de enquête gegevens verzameld, zijn verschillend, maar de vragen blijven dezelfde. Resultaten van studenten die ingeschreven zijn in verschillende semesters kunnen geanalyseerd worden op basis van verschillende criteria zoals hun cursussen of de afdeling waaraan zij verbonden zijn.

  Als een student is ingeschreven voor meer dan één cursus die deel uitmaakt van de scope van een enquête, ontvangt die student een melding voor ELKE cursus en moet er per cursus worden gereageerd. De antwoorden worden dan gekoppeld aan de cursus waarop deze betrekking hebben.

 • Maak een enquête voor alle alumni en verzend deze via e-mail. Maak antwoordperioden voor ieder jaar aan de hand van verschillende e-maillijsten. Resultaten kunnen worden geanalyseerd op basis van het jaar van afstuderen en op vraag.

Reactieperioden maken

 1. Open het menu van een bestaande enterprise-toets.
 2. Selecteer Reactieperiode.
 3. Selecteer op de pagina Reactieperioden de optie Reactieperiode maken.
 4. Typ informatie in het tabblad Gedetailleerd overzicht.
 5. Standaard worden er anonieme antwoorden verzameld. Als Anonieme antwoorden accepteren is ingeschakeld, zijn antwoorden van alle ontvangers anoniem. Als je de standaardinstelling wilt wijzigen, schakel je Anonieme antwoorden accepteren uit.
  Als je demografische gegevens wilt gebruiken om antwoorden te vergelijken in rapporten, moet je anonieme antwoorden niet toestaan. Schakel Anonieme antwoorden accepteren uit.
 6. Selecteer Opslaan en doorgaan om door de tabbladen Ontvangers selecteren, Melden en Plannen te gaan. Informatie over ieder tabblad staat hieronder.
 7. Selecteer Opslaan en afsluiten als je klaar bent met het instellen van de parameters van de reactieperiode.

Je kunt terugkeren naar een reactieperiode om deze verder te bewerken. Ga naar de pagina Reactieperioden of open het menu van een bestaande reactieperiode en selecteer Reactieperiode bewerken.


Ontvangers selecteren

Op het tabblad Ontvangers selecteren selecteert u ontvangers op plaats of rol of door hun e-mailadressen te uploaden. Reactie- of antwoordperioden kunnen slechts één set met ontvangers hebben op basis van hun inschrijving, rol of e-mailadressen. U kunt geen lijst met geüploade e-mailadressen combineren met een set van studenten ingeschreven in een cursus in één antwoordperiode. Gebruik in de plaats daarvan dezelfde enquête en maak twee antwoordperiodes, één voor de e-mailadressen en één voor de ingeschreven gebruikers.

Op plaats

Plaatsen verwijzen naar inschrijvingen in cursussen en organisaties. U kunt enquêtes verzenden naar alle gebruikers die ingeschreven zijn in cursussen, organisaties of beide. U kunt het aantal ontvangers verkleinen door alleen specifieke cursusrollen, cursussen binnen een semester en cursussen binnen een afdeling of business unit te integreren als uw instelling een licentie heeft voor Community Engagement.

Als u deze optie gebruikt, kunt u de resultaten van de enquête via het tabblad Planning beschikbaar stellen aan cursusleiders.

Dit voorbeeld illustreert hoe u een cursusevaluatie kunt verzenden naar studenten die ingeschreven zijn in alle biologiecursussen in het Voorjaar van 2012. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er locaties zijn gemaakt op de instelling en dat semesters zijn toegevoegd.

 1. Selecteer in het tabblad Plaatsen kiezen Verzenden naar locatie.
 2. Selecteer Locatie zoeken en zoek dan naar afdeling biologie.
 3. Selecteer Semesters zoeken en selecteer dan Voorjaar 2012.
 4. Selecteer Student onder Cursusrollen.
 5. Selecteer Berekenen of het pictogram vernieuwen om het geschatte aantal ontvangers weer te geven.
 6. Selecteer Opslaan en afsluiten.

Op gebruiker

U kunt enquêtes versturen naar alle gebruikers met een bepaalde rol binnen de instelling. U kunt het aantal ontvangers verkleinen door alleen specifieke institutionele rollen of institutionele rollen binnen een afdeling of business unit te integreren als uw instelling een licentie heeft voor Community Engagement en locaties heeft gedefinieerd.

Het op deze manier selecteren van ontvangers beperkt de toegang tot rapporten tot auteurs en beheerders van enquêtes. Als u de resultaten van een enquête wilt beschikbaar stellen aan docenten, selecteert u ontvangers via de optie Plaatsen. Rapporten kunnen altijd worden opgeslagen en dan handmatig worden gedistribueerd.

Dit voorbeeld toont hoe u een werknemerstevredenheidsenquête kunt verzenden naar de faculteit en het personeel van de faculteit Kunst en Wetenschappen:

 1. Selecteer in het tabblad Gebruikers kiezen Verzenden naar gebruikers op locatie.
 2. Selecteer Locatie zoeken en zoek dan naar de faculteit Kunst en Wetenschappen.
 3. Selecteer Faculteit en Personeel in Beschikbare rollen en selecteer de pijl om ze te verplaatsen naar Geselecteerde rollen.
 4. Selecteer Berekenen of het pictogram vernieuwen om het geschatte aantal ontvangers weer te geven. 
 1. Selecteer Opslaan en afsluiten.

Door e-mailadressen te uploaden

E-mailadressen worden geüpload in een tekstbestand. U kunt het bestand uploaden vanaf uw computer of vanuit Content Collection als uw instelling een licentie heeft voor Inhoudsbeheer. Elk e-mailadres in het tekstbestand moet op een afzonderlijke regel staan.


De beschikbaarheid van een enquête aan ontvangers melden

In het tabblad Melden selecteert u hoe ontvangers op de hoogte worden gesteld en bewerkt u het bericht dat zij ontvangen. Ontvangers ontvangen een melding van een beschikbare enquête door middel van cursusmeldingen, meldingen in Mijn Blackboard of via e-mail. De beschikbare meldingsmethoden hangen af van het soort ontvangers dat u hebt geselecteerd. Ontvangers die bijv. geselecteerd zijn van een geüploade e-maillijst, ontvangen geen cursusmeldingen of meldingen in Mijn Blackboard.

 • Cursusmeldingen verschijnen boven aan elke pagina in hun cursus wanneer hun cursus geselecteerd is als plaats om de enquête naartoe te verzenden. Cursusmeldingen worden alleen weergegeven aan gebruikers die ingeschreven zijn in de cursus en die geselecteerd zijn om de enquête te ontvangen op basis van deze inschrijving en hun cursusrol.
  Cursusmeldingen zijn niet beschikbaar voor enquêtes die verzonden worden naar gebruikers op basis van hun instellingsrollen of op basis van een geüploade e-maillijst.
 • Mijn Blackboard is een centrale locatie waar gebruikers meldingen, aankondigingen en andere informatie ontvangen over hun deelname. Gebruikers ontvangen een melding van een enquête in Mijn Blackboard wanneer zij een rol hebben in het systeem.
  Mijn Blackboard-meldingen zijn niet beschikbaar voor ontvangers die geselecteerd zijn vanaf een geüploade e-maillijst.
 • E-mailmeldingen zijn beschikbaar voor alle soorten ontvangers van enquêtes. E-mail kan geselecteerd worden als bijkomende meldingsmethode wanneer cursusmeldingen en Mijn Blackboard beschikbaar zijn. Het is de enige meldingsmethode voor geüploade e-mailadressen.
  Wanneer e-mailmeldingen geselecteerd is, moet je een geldig e-mailadres opgeven in het vak Van. E-mail die niet kan worden afgeleverd, wordt dan teruggezonden naar dit e-mailadres. Als je een enquête naar een grote e-maillijst verzendt, maak dan een alternatief e-mailaccount aan voor jezelf dat grote volumes e-mail aan kan.
  Je kunt e-mailadressen toevoegen in het vak Cc, waaronder je eigen adres. Dit is niet verplicht.

Enquêtemeldingen bewerken

Gebruik de teksteditor om de melding en berichten bij inzending die de ontvangers ontvangen, te personaliseren om tijdig antwoorden te krijgen. U kunt geen afbeeldingen, koppelingen of media toevoegen aan meldingsberichten. De teksteditor integreert variabelen om automatisch tekst in te vullen, zoals de naam van de enquête, de instelling en de datum waarop de enquête wordt afgesloten.

Meldingsberichten hebben een onderwerpregel en een tekst. Beide velden zijn verplicht en kunnen worden bewerkt. Beide velden kunnen gebruikmaken van variabelen. Volg deze stappen om een meldingsbericht te bewerken.

 1. Open op de pagina Antwoordperiode bewerken het tabblad Melden.
 2. Selecteer onder Meldingsmethode de optie Bewerken om de teksteditor te openen. Voer een Onderwerp in.
 3. Selecteer het pictogram Variabele invoegen en selecteer de variabele die je in het bericht wilt opnemen. De variabele wordt dan in de melding of het bericht vervangen door de bijbehorende waarde. Bijvoorbeeld: als je de variabele Cursusnaam selecteert, wordt de naam van de desbetreffende cursus opgenomen in de melding of het bericht. 
 4. Typ het bericht.
 5. Selecteer het pictogram Variabele invoegen en selecteer de variabele die je in het bericht wilt opnemen.
 6. Bewerk de Koppeling van de enquêtetekst.
 7. Selecteer Voorbeeld om te zien hoe het bericht wordt weergegeven aan ontvangers.


Handmatig variabelen toevoegen

Het is ook mogelijk om handmatig variabelen toe te voegen. Gebruik deze tekst om alle variabelen in te voegen die je nodig hebt:

Variabele Naam van instelling: [__SYSTEM.REGISTER_NAME__]
Variabele Enquêtenaam: [__INSTRUMENT.NAME__]
Variabele Naam reactietermijn: [__DEPLOYMENT.NAME__]
Variabele Einddatum reactietermijn: [__DEPLOYMENT.ENDDATE__]
Variabele Cursusnaam: [__RESPONSE.COURSENAME__]
Variabele Cursus-/organisatierollen: [__RESPONSE.COURSEORGROLE__]
Variabele Naam cursusleider: [__RESPONSE.INSTRUCTORNAMES__]


Geautomatiseerde systeemreacties wijzigen

Geautomatiseerde systeemreacties worden verzonden aan ontvangers van de enquêtes nadat zij een handeling hebben gedaan. Geautomatiseerde systeemreacties beschikken alleen over een tekst. Wanneer de enquête is verzonden, ontvangen de ontvangers het bericht bij inzending. Als de ontvanger probeert om een enquête meer dan eens te verzenden, ontvangen zij het gedupliceerde bericht bij inzending. Als een ontvanger probeert om een enquête te beantwoorden nadat de antwoordperiode is verstreken, krijgen zij het bericht Onbeschikbaar.

 1. Open op de pagina Antwoordperiode bewerken het tabblad Melden.
 2. Selecteer onder Geautomatiseerde systeemreacties de optie Bewerken om de teksteditor te openen voor een bericht.
 3. Voer een onderwerp in.
 4. Selecteer het pictogram Variabele invoegen en selecteer de variabele die je in het bericht wilt opnemen.
 5. Bewerk het bericht bij inzending.
 6. Selecteer het pictogram Variabele invoegen en selecteer de variabele die je in het bericht wilt opnemen.
 7. Selecteer Voorbeeld om te zien hoe het bericht wordt weergegeven aan ontvangers.

De aflevering van enquêtes plannen en herinneringen instellen

Op het tabblad Plannen kunt u een enterprise-enquête onmiddellijk verzenden of afsluiten of de aflevering of afsluiten plannen in de toekomst.

 1. Open op de pagina Antwoordperiode bewerken het tabblad Plannen.
 2. Maak selecties voor de datum en tijden waarop de enquête verzonden en afgesloten zal worden.
 3. Selecteer Herinnering toevoegen om via e-mail herinneringen te verzenden naar ontvangers die niet hebben gereageerd op de enquête.
 4. Selecteer het tijdsinterval of kies een specifieke datum om de eerste herinnering te verzenden.
 5. Herhaal de herinnering op verschillende intervallen op basis van de datum van de eerste herinnering.
 6. Voer een onderwerp in.
 7. Typ het bericht.
 8. Bewerk de tekst van de enquêtekoppeling.
 9. Selecteer Opslaan.