Gebruikers krijgen toegang tot enterprise-enquêtes (-toetsen) in twee stappen. Eerst moeten ze de rol Auteur van enquête krijgen toegewezen. De tweede stap is dat de tool Enterprise-toetsen moet worden toegevoegd aan het toolpaneel op het tabblad Mijn instelling omdat auteurs van enquêtes geen toegang hebben tot het configuratiescherm voor systeembeheer.

Auteurs van enquêtes hebben alleen toegang tot de enquêtes die zij maken.

 • Zij zijn de eigenaar van hun enquêtes en hebben alle hiermee verwante privileges.
 • Auteurs van enquêtes hebben geen bevoegdheden voor andere enquêtes in het systeem, tenzij ze worden toegevoegd door de auteur van die enquête.

  Auteurs van een enquête die worden toegevoegd aan een bepaalde enquête, beschikken over alle bevoegdheden voor die enquête. Auteurs van enquêtes moeten samenwerken om er zeker van te zijn dat wijzigingen die de ene auteur maakt geen wijzigingen overschrijft van een andere auteur.


De rol Enquêtebeheerder

Het onderhouden en beheren van enterprise-enquêtes binnen een instelling gaat het makkelijkst als de systeembeheerder van Blackboard een aangepaste systeemrol Enquêtebeheerder maakt. De enquêtebeheerder heeft toegang tot alle enquêtes in het systeem en kan:

 • Enquêtes maken, bewerken, kopiëren, verzenden en verwijderen.
 • Ontvangen enquêtegegevens exporteren.
 • Een nieuwe eigenaar aan een enquête toevoegen, die dan alle bevoegdheden voor die enquête krijgt.

Een aangepaste rol Enquêtebeheerder definiëren

 1. Meld je als de systeembeheerder aan bij Blackboard en selecteer het tabblad Systeembeheer.
 2. Selecteer Systeemrollen in het deelvenster Gebruikers.
 3. Zoek de rol Auteur van enquête en selecteer Kopiëren in het menu.
 4. Typ een nieuwe rolnaam en een rol-ID. Pas de beschrijving aan.
 5. Selecteer Verzenden.
 6. Typ op de pagina Bevoegdheden beheren "enterprise-toets" in het vak Zoeken en selecteer Start.
 7. Selecteer Configuratiescherm voor systeembeheer (Tools en functies) > Enterprise-toetsen (toegang tot alle toetsen in het systeem) in de zoekresultaten en selecteer Bevoegdheden toestaan.
 8. Selecteer OK.

De nieuwe rol wordt weergegeven op de pagina Systeemrollen. Als er een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd, kan deze rol nu worden gekozen in de lijst met systeemrollen.

Meer informatie over het beheer van systeemrollen