Før du legger til innhold i Mitt innhold, bør du planlegge hvordan du skal administrere innholdet. Organiser innhold sånn det passer deg best.

«Mitt innhold» er organisert i en trestruktur med nestede mapper opp til og inkludert nivået for innholdsområdet. Hver enkelt mappe kan inneholde filer og undermapper. Det er viktig å huske at alle mappene lagres i andre mapper opp til rotmappen (/). Innholdsområder – for eksempel for brukere, emner, institusjonen og biblioteket – er mapper som er lagret under rotmappen.

Mapper blir automatisk gjort tilgjengelige for brukerne som oppretter dem. Hvis du vil dele en mappe du har opprettet, må du gi andre brukere tillatelse til å se mappen og innholdet i den.

Mapper og filer må ha unike navn hvis de lagres på samme sted.


Om brukermappen

Den første gangen en bruker går til Mitt innhold, oppretter systemet en mappe for vedkommende. Brukermappen din får samme navn som brukernavnet ditt, og du kan organisere området som du selv vil.

Institusjonen din avgjør hvorvidt brukernavnmapper opprettes for alle brukere eller bare for personer med visse roller.

Lagre innhold i brukermapper

Vi anbefaler at du organiserer brukermappen din på en måte som gjør at det er enkelt å administrere og få tilgang til personlige og delte filer. Brukermappen er et godt område å lagre private filer og uferdige dokumenter på. Du kan velge å bruke brukermappen din som arbeidsområde for gruppesamarbeid. Her er noen eksempler på mapper det kan være nyttig å opprette:

  • Privat mappe: Et arbeidsområde hvor du kan lagre uferdige prosjekter. Denne mappen deles ikke med andre brukere.
  • Gruppemapper: Gruppemapper kan deles med andre gruppemedlemmer. I disse mappene kan du samarbeide med andre om prosjekter.

Gi tillatelser

Bruker bør bare gi lesetillatelser for brukernavnmappen på øverste nivå. Hvis du gir ytterligere tillatelser til denne mappen, blir det vanskelig å administrere og organisere innholdet. Hvis andre brukere gis lesertillatelser for mappen på øverste nivå, må du fjerne tillatelser for eventuelle undermapper eller elementer som skal forbli private.

Mer om tillatelser


Private områder og fellesområder

Det kan være svært nyttig å opprette separate mapper for personlig innhold (private områder) og mapper som er tilgjengelig for andre brukere (fellesområder). Da får du visse mapper som bare er tilgjengelig for deg, hvor du kan lagre personlig innhold. Private mapper kan for eksempel inneholde dokumenter og prosjekter som er på utviklingsstadiet, eller profesjonelt innhold som ikke skal deles ennå, for eksempel CV-er og jobbsøknader. Ytterligere tillatelser for private mapper gis ikke til andre, med mindre du redigerer tillatelsene.

Når du vil dele et dokument fra den private mappen, kan du kopiere det eller flytte det over til en fellesmappe. Hvis du jobber med et emnedokument, kan du velge å opprette utkastet i den private mappen din for deretter å flytte den til den delte mappen når du er ferdig. Dette gjør at det er enkelt å samarbeide og gi emnemedlemmer tilgang til det du jobber med.

Opprett private mapper og fellesmapper

Du oppretter alle mapper på samme måte ved å bruke Opprett mappe-alternativet i Mitt innhold. Tillatelsene som gis, avgjør om det er en privat mappe eller en fellesmappe.

Du kan for eksempel opprette en undergruppe i en gruppemappe, men ikke gi andre brukere tillatelse til å se den. Undergruppen er altså en privat mappe hvor bare én person har tilgang. Hvis du oppretter en annen mappe som du vil dele med gruppen, kan du redigere tillatelsene så andre kan se eller redigere elementene i mappen. Dette er en fellesmappe, siden mer enn én person har tilgang.

Alle brukere med administratortillatelser kan dele elementer utenfor gruppen. Husk også at mappetillatelsene automatisk gjelder for alle elementer i en bestemt mappe. Hvis du endrer tillatelsene for den overordnede mappen, kan det være lurt å sjekke at brukerne ikke har uautorisert tilgang til visse mapper.


Slett eller resirkuler innhold

Hvis du trenger mer lagringsplass i Mitt innhold, kan du fjerne elementer. Du kan få mer lagringsplass i mappene ved å slette eller resirkulere elementer du ikke trenger lenger. Sletting er permanent, men ved resirkulering av elementer kan du gjenopprette dem senere.

Du kan slette filer eller mapper fra Mitt innhold ved å velge Slett i menyen for elementet. Velg Resirkuler for å resirkulere elementet.

Institusjonen din avgjør om Slettede filer er tilgjengelig eller ikke. Hvis det ikke er tilgjengelig, ser du bare alternativet Slett i menyen for elementet.

Du finner Slettede filer på ulike områder, avhengig av innstillingene til institusjonen din. Dette gjelder mappene på bruker-, emne-, organisasjon- eller institusjonsnivå i Mitt innhold. Hvis du vil gjenopprette tidligere resirkulerte elementer, går du til Slettede filer, velger de aktuelle elementene og velger deretter Gjenopprett. De valgte elementene gjenopprettes der de opprinnelig var.