Hva er forskjellen mellom prøver og spørreundersøkelser?

Undervisere bruker prøver til å vurdere kunnskapen din om emneinnhold og mål. Underviseren tilordner poengverdier for spørsmålene i prøven. Du sender inn prøven til vurdering, og resultatene lagres. Du kan se vurderingen din så fort læreren har gjort den tilgjengelig.

Lærere kan bruke spørreundersøkelser for å gjennomføre avspørringer og evalueringer. Spørreundersøkelser vurderes ikke, men vises som fullførte eller ikke fullførte. Svar på spørsmål i spørreundersøkelser er anonyme.


Hvor får jeg tilgang til prøver og spørreundersøkelser?

Du kan finne prøver og spørreundersøkelser i alle slags innholdsområder, læremoduler, læreplaner eller mapper.

Tips til prøver

Begynn på prøven så fort som mulig. Hvis underviseren din gjør prøven tilgjengelig i tre dager, bør du planlegge å ta prøven tidlig på den første dagen. Da har du tid til å kontakte teknisk støtte og underviseren hvis du støter på problemer.

Les alle instruksjonene. Hvis du har problemer med prøven eller å forstå spørsmålene, bør du kontakte læreren med en gang.

Sjekk Internett-tilkoblingen din.

 • En kablet tilkobling er vanligvis mer pålitelig enn en trådløs.
 • Sjekk med læreren og institusjonen din før du tar en prøve via mobildata. Du fleste institusjoner anbefaler at du unngår mobildatatilkoblinger. Unntak: Institusjonen din har et Blackboard Mobile-kompatibelt nettsted med en tilgjengelig Blackboard-app og underviseren har laget en mobilkompatibel prøve.

Ikke oppdater siden, lukk vinduet eller bruk nettleserens tilbakeknapp når du tar prøven. Hvis du får problemer under en prøve, bør du kontakte underviseren umiddelbart.


Ta en prøve eller spørreundersøkelse

Naviger til en prøve eller spørreundersøkelse, og velg tittelen. Velg Begynn på den neste siden. Læreren kan kreve at du skriver inn et passord for å begynne. Skriv eventuelt inn passordet, og velg Send. Systemet fortsetter å be om et gyldig passord helt til du skriver inn det riktige.

Ikke bruk tilbakeknappen i nettleseren når du tar prøver eller spørreundersøkelser, ettersom det kan føre til tap av data. Hvis du får problemer under en prøve, bør du kontakte underviseren umiddelbart.

Ta en prøve eller spørreundersøkelse-siden

Se detaljene. Øverst på alle prøver og spørreundersøkelser kan du se informasjon om flere forsøk, tidtakeren, navigasjon og en valgfri beskrivelse og instruksjoner. Du blir også informert om du må fullføre prøven eller spørreundersøkelsen når du har åpnet den. Velg pilene ved siden av informasjonsdelen for å skjule eller vise den.

Mer om tvungen fullføring og ingen muligheter for å gå tilbake

Hvis læreren har bestemt at en prøve eller spørreundersøkelse skal være tidsbegrenset, blir du informert om det. Med tidtakerfeltet har du oversikt over hvor mye tid som er igjen.

 1. Send automatisk: Prøven eller spørreundersøkelsen lagres og sendes automatisk når tiden går ut. Innsendt-siden vises.

  –ELLER–

 2. Fortsett etter at tiden har gått ut: Du får ingen automatisk straff hvis du fortsetter etter at tiden har gått ut Det er imidlertid læreren som bestemmer hvilken poengsum du skal få. Snakk med læreren hvis du har spørsmål om denne innstillingen. Når du sender inn prøven eller spørreundersøkelsen, blir den totale tiden du har brukt, lagret og vist for læreren din.

  Hvis du lagrer og lukker, fortsetter tidtakeren å gå. Du kan for eksempel starte på tirsdag, lagre og lukke og så fullføre prøven på torsdag. Tidtakeren viser at du har brukt 48 timer på å fullføre.

Se fullførte spørsmål. Status for fullføring av spørsmål-delen viser et lagret-ikon for alle spørsmålene du har besvart. Du kan velge et spørsmålsnummer for å gå direkte til det aktuelle spørsmålet. Velg pilene ved siden av statusdelen for å skjule eller vise den.

Fjern svar på flervalgsspørsmål. Hvis du er usikker på om du har valgt riktig svar på et flervalgsspørsmål, kan du dobbeltklikke på det for å fjerne det.

Svarene dine lagres automatisk. Du kan også velge Lagre svar ved siden av spørsmålene eller Lagre alle svar mens du jobber. Når du lagrer et svar, vises Lagret i raden for spørsmålet.

Er du klar til å sende inn? Når du er ferdig, velger du Lagre og send. Hvis alle spørsmålene vurderes automatisk og læreren publiserer denne informasjon, ser du poengsummen din umiddelbart. Men læreren må vurdere noen spørsmålstyper, som langsvar, manuelt.

Mer om vurderinger og tilbakemeldinger


Se et prøvespørsmål med vurderingsmatrise

Hvis læreren har knyttet en vurderingsmatrise til et spørsmål av typen Langsvar, Filopplasting eller Kortsvar, velger du Vis vurderingsmatrise. Du kan se vurderingskriteriene før du svarer på spørsmålet.


Statusfeltet for tidtakeren

Når du tar en prøve eller spørreundersøkelse med tidsbegrensning, vises tiden du har igjen, i statusfeltet. Velg pilene ved siden av tidtakeren for å skjule eller vise den.

Tidtakervarsler vises når halvparten av tiden, 5 minutter, 1 minutt og 30 sekunder gjenstår. Når det bare gjenstår 1 minutt og 30 sekunder, blir statusfeltet gult. Ved 1 minutt blir advarselen rød, og ved 30 sekunder blir både statusfeltet og advarselen rød. Hvis du skuler tidtakeren, ser du ikke fargeendringene.


Presentasjonsalternativer

I informasjonsdelen av prøver eller spørreundersøkelser ser du hvilke presentasjonsalternativer underviseren har valgt.

Hvis tving fullføring er aktivert, må du fullføre prøven eller undersøkelsen den første gangen du åpner den. Du kan ikke lukke og fortsette prøven eller spørreundersøkelsen senere. Du kan bruke Lagre-alternativet for å lagre svarene dine, men du kan ikke lukke elementet og gå inn på nytt.

Hvis Gjør det mulig å gå tilbake ikke er tillatt, kan du ikke gå tilbake til spørsmål du allerede har besvart. Du får en feilmelding når du prøver å bruke Tilbake-alternativet i prøven eller spørreundersøkelsen.

Læreren kan velge å presentere spørsmålene alle på én gang eller ett om gangen.

Med Alle på én gang vises alle spørsmålene samtidig. Følgende alternativer er tilgjengelige:

 • Lagre svar. Velg Lagre alle svar. Status for fullføring av spørsmål-delen viser et lagret-ikon for alle spørsmålene du har besvart. Du kan endre svar etter at du har lagret dem.
 • Fullfør prøven eller spørreundersøkelsen. Velg Lagre og send. Du ser en bekreftelse og en kvitteringsside som bekrefter at prøven eller spørreundersøkelsen er fullført.

I ett-om-gangen-prøver vises spørsmålene enkeltvis. Bare ett spørsmål vises på skjermen om gangen. Du bestemmer selv når du er klar til å gå videre til neste spørsmål. Følgende alternativer er tilgjengelige:

 • Naviger gjennom spørsmål. Bruk navigasjonspilene (<<, <, > eller >>). I Status for fullføring av spørsmål-delen ser du hvor prøven ligger, og hvor mange spørsmål den inneholder. Pilene vises ikke når det ikke er lov å gå tilbake.
 • Lagre svar. Velg Lagre alle svar. Spørsmål du har besvart frem til nå, lagres.
 • Fullfør prøven eller spørreundersøkelsen. Velg Lagre og send. Du ser en bekreftelse og en kvitteringsside som bekrefter at prøven eller spørreundersøkelsen er fullført.

Ta en prøve eller spørreundersøkelse på nytt

Den første gangen du åpner en prøve eller spørreundersøkelse, blir du informert om at du har flere forsøk. Hvis læreren har angitt en grense for antall forsøk, blir antallet oppgitt. Du kan også se hvilket forsøk du begynner på.

Når du går tilbake til en prøve eller spørreundersøkelse for å starte en ny innsending, kan du se hvor mange forsøk du har, og hvor mange du har brukt.

Læreren bestemmer hvilken av poengsummene for prøveforsøkene som skal gjelde for vurderingen. Han eller hun kan for eksempel velge å bruke gjennomsnittet for alle forsøkene eller den høyeste poengsummen.


Hvor får jeg tilgang til prøver?

Du kan åpne prøver fra flere områder, blant annet både i og utenfor emnene dine. Du kan for eksempel åpne prøver i aktivitetsstrømmen eller i kalenderen hvis underviseren har lagt til leveringsfrister.

Test notification in a student's activity stream.

Hvis leveringsfristen for en prøve er passert, blir du varslet i Viktig-delen av aktivitetsstrømmen.

Mer om sene leveringer

Du kan også finne tester på Emneinnhold-siden. Underviseren kan også organisere prøver i mapper og læringsmoduler. Ultra-emnevisningen har for øyeblikket ikke støtte for spørreundersøkelser.

Underviseren kan opprette grupper eller be deg om å melde deg på for gruppeprøver. Du kan finne ut mer om hvordan gruppeoppgaver fungerer, i temaet om gruppeoppgaver.

Students can take a test by clicking on this icon.

Når du har valgt en prøve, ser du Detaljer og informasjon-panelet. Se leveringsfristen, hvor mange forsøk som er tillatt, eventuelle tidsbegrensninger og mål samt en vurderingsmatrise. Kontroller om leveringsfristen er passert, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

Tilgangskode

Underviseren kan kreve en 6-sifret tilgangskode. Undervisere utsteder tilgangskodene, men de kan ha en annen person, for eksempel et tilsyn som leverer kodene. Når du har skrevet inn koden, kan du åpne prøven. Du kan bruke koden for å fortsette en prøve du har lagret. Du trenger ikke en kode for å se vurderingene og tilbakemeldingen fra underviseren din. Hvis underviseren endrer koden mellom forsøkene, må du be om å få den igjen.

Test setting panel open focused on the assessment security section

Underviseren kan også sikre prøver med LockDown-nettleseren. Du må oppgi riktig tilgangskode før LockDown-nettleseren åpnes.

Inspiserte prøver

Inspiserte prøver leveres med verktøy fra inspeksjonstjenester. Underviseren kan legge til en inspeksjonstjeneste til en prøve. Dette er ikke det samme som å legge til en tilgangskode, og inspeksjonstjenesten kan kreve en verifiseringskontroll for å sikre at systemet kjører den nødvendige konfigurasjonen. Du kan se om en prøve er inspisert når du ser tittelen i emnedisposisjonen.

This is how a proctored exam looks like.

Er prøven en prøve på tid? Ikke vær redd! Tidtakeren for prøver starter ikke før etter at du har fullført inspeksjonsverifiseringskontrollen. Så du får fortsatt den tildelte tiden for en prøve hvis det er en prøve med tidtaker og inspeksjon.

Assessment security message telling students they must meet the proctor requirements for their test to start.

Er du klar til å komme i gang?

Hvis det ikke finnes noen tidsbegrensning, kan du se prøver uten å måtte sende dem inn. Når du velger Se vurderingen, kan du velge mellom bare å se prøven og å legge til noe mer Er du ikke klar til å sende prøven ennå? Velg Lagre og lukk på panelet. Hvis du har startet på prøven tidligere, er eventuelt arbeid du har gjort, lagret. Velg Se vurderingen for å fortsette.

Hvis underviseren har lagt til en tidsbegrensning,vises den ved siden av de andre prøvedetaljene på Emneinnhold-siden. Du ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for prøven samt i selve prøven mens du jobber med den. Du ser Start forsøket i stedet for Se oppgaven. Når du velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor du må starte tidtakeren, før du får tilgang til prøven. Hvis du ikke vil starte ennå, kan du velge Avbryt. Når du har startet, blir prøven sendt inn automatisk når tiden er ute.

Mer om tidsbegrensninger

Missing medieelement.

Sen levering

Hvis du åpner en prøve etter leveringsfristen, får du beskjed om at den blir merket som sen. Du kan se varselet på Detaljer og informasjon-panelet samt på prøvesiden. På Detaljer og informasjon-panelet kan du også se om noen innleveringer er eller kommer til å bli sene.

På prøvesiden ser du også at du har sendt inn for sent.

Hvis underviseren konfigurerer det, kan det hende du ser null som poengsum for oppgaver du ikke har sendt inn til innleveringsfristen. Du kan fortsatt sende inn forsøk for å oppdatere vurderingen. Det er underviseren som avgjør hvor mye vurderingen reduseres ved sen innlevering.

Mer om null poeng for sene innleveringer

Mer om vurderinger for flere forsøk


Ta en prøve

Se detaljene. I panelet til høyre kan du se all informasjon du trenger for å fullføre en prøve, leveringsfrist, maksimal poeng og detaljer om vurderingsmatrisen (hvis underviseren har lagt til dette).

Skriv eller velg svarene dine. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten, bygge inn bilder og legge ved filer. Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Se filer. Læreren legger kanskje ved filer du trenger for å fullføre en prøve.

Mer om hvordan du ser vedlagte filer

Delta i samtalen. Hvis underviseren har aktivert samtaler, kan du velge Åpne klassesamtale-ikonet.. Alle kan være med i prøvesamtaler – også underviseren.

Mer om samtaler

Legg til ytterligere innhold. I slutten av prøver kan du legge til kommentarer til underviseren eller tekst og filer som underbygger svarene dine.

Mer om hvordan du legger til ytterligere innhold

Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre og lukk for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Svarene dine lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp. Men hvis underviseren har lagt inn en tidsbegrensning, blir prøven sendt inn automatisk når tiden er ute.

Send prøven din. Er du ferdig? Velg Send når oppgaven er klar for vurdering. Hvis alle spørsmålene vurderes automatisk, ser du poengsummen din umiddelbart. Når du sender inn en oppgave, ser du et panel med datoen og klokkeslettet for innsendingen. Innsendingen merkes med Ikke vurdert hvis den trenger vurdering fra en underviser. Velg hva som helst i Vurdering-delen på Detaljer og informasjon-panelet for å gå gjennom innsendingen din.

Hvis underviseren tillater flere forsøk og du sender inn et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Eventuelle forsøk du sender inn før leveringsfristen, merkes ikke som sene.

Hvis læreren bare har tillatt ett forsøk, kan du ikke redigere arbeidet ditt etter at du har sendt det.

Legg til ytterligere innhold

Velg Legg til innhold i slutten av en prøve for å åpne redigeringsverktøyet. Her kan du legge til tekst og filer som underbygger svarene dine. Det kan for eksempel hende at underviseren vil ha en fil med kilder. Du kan også legge til kommentarer om prøven. Underviseren er den eneste som kan se innholdet du har lagt til.

Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten, bygge inn bilder og legge ved filer.

Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer. Du finner alternativet for å legge ved en fil i prøven.

Du kan for eksempel velge Sett inn/rediger lokale filer som representeres av bindersikonet. Bla gjennom etter en fil på datamaskinen din. Det vises et statusvindu hvor du ser fremdriften for filopplastingen.

Sett inn fra skylagring: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive® og Google Disk™. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren.

Ordantall i redigeringsverktøyet

Når du skriver i redigeringsverktøyet for å angi spørsmål og det ekstra innholdsområdet, vises ordtellingen under redigeringsverktøyet. Ordtellingen blir borte når svaret lagres.

Disse elementene inkluderes i ordtellingen:

 • Enkeltord
 • Nettlenker
 • Tekst i punktlister eller nummererte lister (selve punktene og numrene inkluderes ikke)
 • Hevet og senket tekst som ikke er en del av andre ord

Disse elementene og formateringselementene får ikke innvirkning på ordtellingen:

 • Bilder, videoer og filvedlegg
 • Matteformler
 • Tomrom og linjer
 • Alternativ tekst

Når du bruker tegnsetting til å knytte sammen ord eller tall, får dette innvirkning på tellingen. «Vi dro...uten deg» telles for eksempel som tre ord. Ordene eller tallene som grenser til tegnsettingen på begge sider, telles som totalt ett ord.

Rediger innholdet ditt

Når du har lagt til innhold, kan du åpne menyen og velge Rediger for å gjøre endringer eller legge til mer innhold.

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsalternativer. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

Du kan også velge å sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller  bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.

Endre rekkefølge på tekst og filer

Hold markøren over en tekstblokk eller fil for å se Flytt-ikonet. Trykk og dra for å flytte en tekstblokk eller fil til en annen plassering.

Du kan også flytte elementer med tastaturet.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Vis vedlagte fiiler

Det kan hende underviseren legger ved filer du må lese eller bruke for å svare på en prøve. Underviseren din bestemmer hvordan filene vises, for eksempel direkte i nettleseren eller som vedlegg.

Du kan velge tittelen på video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, for å åpne dem i nye vinduer. Det finnes kontroller for avspilling, pause og volum. Du kan se videofiler i fullskjermmodus. I tillegg kan du laste ned filen.

For mediefiler som vises som vedlegg, må du åpne menyen. Velg Last ned originalfil for å laste ned bilder, Word-dokumenter, PDF-filer eller slidepresentasjoner til datamaskinen din. Velg Forhåndsvis fil for å åpne filen på emnesiden, som et bilde.

For bildefiler som vises direkte i nettleseren, kan du velge et bilde for å se det alene.


Vis vurderingsmatrisen

Hvis underviseren har lagt til en vurderingsmatrise for å vurdere en prøve, kan du se den både før du åpner prøven, og etter at du har begynt forsøket. Velg Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise for å se vurderingsmatrisen.

This is how students view a rubric before they open a gradable item or after they start the attempt.

Hvis du vil, kan du se vurderingsmatrisen sammen med instruksjonene for prøven. Du kan utvide de ulike kriteriene i vurderingsmatrisen for å se prestasjonsnivåer og hva du må gjøre for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes.


Prøver med tidtaking

Undereviseren kan begrense hvor mye tid du har tilgjengelig til å sende inn en prøve. Hvis du har en tidsbegrensning, vises den ved siden av de andre prøvedetaljene på Emneinnhold-siden. Du ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for prøven samt i selve prøven mens du jobber med den. Du finner en nedtelling nederst til venstre på skjermen som gir deg den gjenværende tiden i minutter og, i løpet av det siste minuttet, tiden du har igjen ned til siste sekund.

Missing medieelement.

Når du velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor du må starte tidtakeren, før du får tilgang til prøven. Hvis du ikke vil starte ennå, kan du velge Avbryt.

Hvis du ser Se vurderingen i stedet for Start forsøket, er ikke prøven tidsbegrenset. Du trenger ikke å sende inn prøver uten tidsbegrensning når du åpner dem.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Hvis underviseren har tillatt flere forsøk, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

Tiden fortsetter å gå uansett om du aktivt jobber med prøven eller ikke. Hvis du lagrer et utkast eller går ut av prøvevinduet, fortsetter nedtellingen, og arbeidet ditt sendes inn når tiden er ute. Når du velger Lagre og lukk for å fortsette med prøven senere, får du en påminnelse om at tidtakeren fortsetter å telle ned.

Tidtakeren vises nederst i vinduet, så du ser hvor mye tid som er igjen. Arbeidet ditt lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute.

Students can see a test's time limit and the time remaining for the test to end.

Anonymt vurderte prøver

Når du åpner en prøve, får du vite om den blir vurdert anonymt:

Denne oppgaven blir vurdert anonymt. Ikke ta med personlig informasjon, som for eksempel navnet ditt.

Læreren ser i så fall ikke navnet ditt i vurderingsprosessen. Læreren kan velge å gi vurdering anonymt for å unngå å bli påvirket av forutinntatte meninger. Underviseren kan ikke aktivere anonym vurdering for gruppeprøver.

Du bør ikke ta med informasjon som identiserer deg, i innsendingene dine. Ikke skriv navnet ditt i tekst eller filer du laster opp.

Du ser ingen indikasjoner på anonym vurdering på Vurderinger-siden. Inntil underviseren publiserer vurderingene, ser duIkke vurdert i  iVurdering-kolonnen. Hvis underviseren har tillatt flere forsøk, ser du også Ikke vurdert for alle forsøk du har sendt inn.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Respondus LockDown-nettleser

Student – sikre oppgaver og prøver

Underviseren kan levere oppgaver og prøver på en sikker måte. Sikre oppgaver og prøver bidrar til å unngå juks i studentinnsendinger. Institusjonen kan bruke Respondus-verktøy til å administrere sikre oppgaver og prøver.

Om Respondus

Respondus LockDown-nettleseren hindrer tilgangen din til annet materiell – deriblant nettlesere og annen programvare – så lenge du har en oppgave eller prøve åpen. Du kan ikke se ekstern informasjon eller kopiere materiell fra disse kildene mens du tar vurderingen. Oppgaver og prøver i vinduet for LockDown-nettleseren vises som andre Ultra-oppgaver/prøver.

Respondus Monitor bruker nettkameraet ditt for å forhindre at du bruker fysisk materiell under vurderingen. Underviseren kan også kreve at du slår på nettkameraet eller viser frem ID-en din for å bekrefte at du er den du gir deg ut for.

Hvis du trenger hjelp, kan du gå til kunnskapsbasen for Respondus

Hva kan jeg ikke gjøre under en sikker vurdering?

Hvis underviseren din har konfigurert vurderingssikkerheten, kan du ikke utføre disse handlingene:

 • Åpne oppgaven/prøve i vanlige nettlesere
 • åpne andre programmer eller nettleservinduer
 • gå til andre nettlesere
 • kopiere og lime inn
 • Skriv ut
 • legge til filer, lenker eller videoer i innsendingsinnhold
 • bruke visse hurtigtaster
 • Bruk telefonen din for å sende inn flere forsøk

  Det kan hende underviseren tillater at du bruker Respondus-appen for iPad. Ellers må du sende inn en sikker vurdering med programvaren for datamaskiner.

Last ned verktøyene

Du må laste ned Respondus LockDown-nettleseren på datamaskinen din før du kan åpne sikre oppgaver og prøver i Blackboard Learn. Hvis du ikke har lastet ned verktøyene før du prøver å åpne vurderingen, ser du en melding med lenker til å laste dem ned. Velg lenken for å komme i gang.

Respondus Monitor følger med LockDown-nettleseren. Institusjonen din bruker en unik nedlastingslenke og applikasjon for LockDown-nettleseren. Du kan få nettadressen til nedlastingen fra underviseren din eller brukerstøtten for institusjonen.

Åpne en sikker oppgave eller prøve

Emneinnhold-siden ser du verktøyene du trenger for å åpne sikre oppgaver og prøver og sende inn forsøk. Når du åpner en sikker oppgave eller prøve, åpnes Detaljer og informasjon-panelet med mer informasjon om vurderingen, antall forsøk og andre innstillinger. Du ser hvilke verktøy du trenger for å gå videre.

Før du starter forsøket, må du forsikre deg om at du laster ned den nødvendige programvaren. Husk: Hvis du ikke har lastet ned verktøyene før du prøver å åpne vurderingen, ser du en melding med lenker til å laste dem ned.

Velg Se vurderingen. LockDown-nettleseren åpnes i et nytt vindu. Hvis underviseren har gjort Respondus Monitor obligatorisk, starter oppstartssekvensen.

Legg til tekst og svar på spørsmål i vurderingen på samme måte som i en hvilken som helst annen nettleser. Du kan lagre utkast og komme tilbake senere for å fortsette å jobbe eller sende dem inn. Husk: Du kan ikke legge til filer, lenker eller videoer i redigeringsverktøyet når du sender inn sikre oppgaver eller prøver.

Se forsøk

Du må også bruke Respondus LockDown-nettleseren for å se innsendte forsøk for sikre oppgaver eller prøver. Når underviseren legger ut vurderingen din, finner du den flere steder uten bruk av en bestemt programvare.

Hvis du vil se de riktige svarene for innsendingen, må du bruke Respondus LockDown-nettleseren. Åpne forsøket, og velg Gå gjennom resultatene i Respondus LockDown-nettleseren for å åpne verktøyet.


Vurderinger og tilbakemeldinger

Underviseren kan velge å ikke vise riktige svar for spørsmål som får automatisk poengsum før alle studentene har sendt inn. Det vises et banner øverst i vurderingen med denne informasjonen. Kom tilbake senere for å se om svarene er blitt vist.

Underviseren din må gi manuell vurdering på noen spørsmålstyper som essayer og deretter legge ut testvurderingen og tilbakemelding.

Når vurderinger legges ut, finner du dem i aktivitetsstrømmen din. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen din. Hvis læreren har lagt til tilbakemeldinger, ser du dem etter prøvetittelen.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

Mer om aktivitetsstrømmen

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger

Du kan åpne prøven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst. Velg prøvetittelen på Emneinnhold-siden, så åpnes detaljer- og informasjonspanelet. Velg hva som helst i Vurdering-delen for å gå gjennom det du har sendt inn, tilgjengelige riktige svar, vurderingen din og tilbakemeldinger. Hvis underviseren har lagt inn tilbakemeldinger, kan du velge snakkebobleikonet for å se dem. Hvis underviseren har sendt tilbakemelding for flere forsøk, kan du lese tilbakemeldingen for hvert forsøk.

Mer om opptak med tilbakemelding

For spørsmål der du kan velge mer enn ett svar, kan du velge Vis andre valg for å gå gjennom svaralternativene.

Hvis underviseren trenger å vurdere spørsmål i prøven din, ser du Ikke vurdert i Vurdering-delen av sidepanelet for prøven.

Mer om farger på vurderingspillen


Vurderingsalternativer

Det er underviseren som avgjør hvordan poeng skal gis for Spørsmål med flere riktige svar og Flervalg med flere riktige svar.

Eksempel: Pare sammen-spørsmål

Submitted question with visible grade and feedback on correct answer and overall matched pairs.
 1. Vurderingspillen for de ulike spørsmålene viser hvor mange poeng du har fått. Sammenparinger får poeng basert på vurderingsalternativet underviseren har valgt.
 2. Du ser en oversikt over hvor mange riktige par du klarte å finne, over spørsmålene og svarene.
 3. Riktige par vises med et hakeikon og en grønn bakgrunn.
 4. Feil par vises med en X og en lyserød bakgrunn.

Pare sammen-spørsmål

Delvis poengtildeling Du får delvis poengtildeling hvis du svarer riktig på en del av spørsmålet. Par vektes likt.

Alt eller ingenting. Du må få alle par riktig for å få maksimal poengsum. Ett eller flere feil par = 0 poeng.

Trekk poeng for feil svar, men poengsummen for spørsmål kan ikke være negativ. Du mister poeng for feil par eller manglende svar. Par vektes likt. Poengsummen for hvert spørsmål kan ikke være under 0 poeng.

Tillat negativ poengsum for spørsmål. Du får poeng for alle riktige par, og du mister poeng for alle feil par og svar som mangler. Spørsmål kan få under 0 poeng.

Eksempel:

Et spørsmål har fem par som er verdt to poeng hver, noe som utgjør ti poeng totalt. Du får to riktige par:

Du får fire poeng for to riktige par og taper seks poeng for tre feil par. Det betyr at du får en negativ poengsum på minus to for det aktuelle spørsmålet.

Spørsmål med flere riktige svar

 • Alt eller ingenting: Du må få alle svar riktig for å få maksimal poengsum. Ett eller flere feil svar = 0 poeng.
 • Tillat delvis poengtildeling: Du får delvis poengtildeling hvis du svarer riktig på en del av spørsmålet.
 • Trekk poeng for feil svar: Du taper poeng for feil svar. Spørsmål kan ikke få mindre enn 0 poeng.

Gi poeng til endringer i spørsmål

Underviseren kan endre poengene for de ulike spørsmålene når vurderingen er fullført. Oppdaterte vurderinger vises både i aktivitetsstrømmen og på Vurderinger-siden.

Underviseren kan også gi full poengsum for spørsmål som ikke ble skikkelig dekket eller forklart i forelesningen. Når vurderingen er ferdig, kan du se hvilke spørsmål underviseren har gitt full poengsum. Full poengsum er gitt vises ved siden av vurderingspillen og i svardelen.

This is how students view full credit given for a question.

Frakoblede innsendinger (studenter)


Innleveringer som ikke sendes inn via nettet

Underviseren kan legge til oppgaver og prøver som ikke krever at du laster opp innsendinger.

Eksempler på arbeid utenfor nettet:

 • Muntlige presentasjoner
 • Prosjekter som stilles ut
 • Opptredener
 • Kunstverk som leveres personlig
 • Teambuilding-aktiviteter, paneldiskusjoner og debatter som holdes med fysisk oppmøte.

Du kan se oppgaven eller prøven ved siden av annet innhold på Emneinnhold-siden og på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger. Når du åpner oppgaven eller prøven fra disse emneområdene, blir du informert om at du ikke kan sende den inn via nettet. Underviseren kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at du kan forberede deg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også delta i samtaler om oppgaven eller prøven, såfremt dette er aktivert.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

Det er ikke mulig å sende inn flere forsøk for frakoblede innsendinger, og underviseren kan heller ikke legge til en tidsbegrensning.

Når underviseren tilordner en vurdering, varsles du i aktivitetsstrømmen.

Emnevurderinger-siden vises vurderingen med Sendt inn frakoblet. Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til vurderingen, viser vurderingspillen vurderingsmatriseikonet.