Få tilgang til innholdet i et emne

Øverst på siden kan du åpne ofte brukte verktøy. Velg ikonene for å sjekke emnekalenderen, følge med på klassediskusjoner, se vurderinger og sende meldinger. Når du er ferdig, kan du velge Innhold-ikonet for å gå tilbake til alt innholdet underviseren har gjort synlig.

Hvis du kan åpne innholdet på en senere dato, kan underviseren vise elementet i innholdslisten med den datoen. Du kan ikke åpne det nå, men du blir varslet så du vet at det kommer.

Når noen bidrar i en samtale eller diskusjon, vises det et ikon ved siden av elementets tittel på Emneinnhold-siden.

Underviserens navn og bilde vises. Velg Deltakerliste for å se alle som er logget på et emne. Hvis underviseren bruker deltakelsesfunksjonen, kan du se oppføringene dine på Detaljer og handlinger-panelet.

Du kan laste opp filer til nettapper som kjører i «skyen» og ikke er installert på datamaskinen din. Sånn som OneDrive®.

Mer om deltakerlisten

Mer om deltakelsesvurderinger


Innholdstyper

I denne tabellen ser du hva slags innhold undervisere kan legge til i emner.

Beskrivelse av innholdstyper
Ikon Innholdstype Beskrivelse
Oppgave Undervisere bruker oppgaver til å vurdere hvor god kunnskap du har om emneinnhold og mål. Undervisere gir ofte vurderinger på oppgaver. Lærere kan også lage oppgaver for grupper med studenter.
Prøve Lærere bruker prøver til å se hva du kan. Undervisere kan også lage prøver for grupper med studenter.
Lenke til diskusjoner Lærere kan legge inn lenker til diskusjoner i nærheten av relatert innhold. Det kan for eksempel hende du blir bedt om å lese en fil og deretter svare i en diskusjon.
Dagbok Undervisere kan bruke dagbøker til å kommunisere privat med deg og kan vurdere bidragene dine.
Dokument Lærere kan lage sider eller «utleveringer» og legge til tekst, lyd, video, filer og bilder. Lyd-, video- og bildefiler kan vises direkte sammen med innholdet, avhengig av innstillingene og hva nettleseren tillater.
Fil Velg navnet på en fil for å laste den ned.
SCORM Undervisere kan legge til nettbaserte innholdspakker fra akademiske utgivere og designere av undervisningsinnhold. SCORM-pakker åpnes i et nytt vindu og kan telle med i vurderinger.
Lyd Lydfiler vises direkte sammen med innholdet eller åpnes i nye vinduer eller faner. Du har alternativer til å sette på pause, spille av og justere volumet.
Bilde Bilder vises direkte sammen med innholdet eller åpnes i nye vinduer eller faner.
Video Videofiler vises direkte sammen med innholdet eller åpnes i nye vinduer eller faner. Du har alternativer til å sette på pause, spille av og justere volumet.
Lenke Velg lenken for å gå til et nettsted eller en ressurs.
Mappe En mappe er en innholdsbeholder. Lærere kan bruke mapper og undermapper til å gruppere relatert materiell – for eksempel en «Uke 1: saksstudier»-mappe som ligger i en «Uke 1: oppgaver»-mappe. Med mapper blir det lettere å finne materiell, og du slipper å rulle mer enn nødvendig.
Ikke noe ikon Læringsmodul Med moduler kan du navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk. En læringsmodul holder deg fokusert på undervisningen eller konseptet.

Hva gjør jeg om jeg ikke ser alt innhold?

Hvis du kan åpne innholdet på en senere dato, kan underviseren vise elementet i innholdslisten med den datoen. Du kan ikke åpne det nå, men du blir varslet så du vet at det kommer.

Det kan hende du må fullføre andre emnearbeid og oppnå en viss vurdering før du kan åpne et element. Underviseren konfigurerer tilgangsregler og kan velge å vise deg slike regler. Hvis du for eksempel må oppnå minst 80 poeng eller mer for å få tilgang til noe, ser du dette låseikonet på Emneinnhold-siden, ved siden av innholdet eller mappen. Velg lenken under elementet for å se tilgangsregelen.

Undervisere kan konfigurere flere tilgangsregler. Du må oppfylle alle tilgangsregler før du får tilgang til innholdet.


Ally i Learn – Student

Se alternative filformater

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Alle studenter har unike ferdigheter og preferanser når det gjelder læring. Når undervisere legger inn mer tilgjengelig innhold, kan alle velge det formatet de foretrekker. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan underviserne bruke dette verktøyet til å sikre at alle studenter har tilgang til emneinnhold.

Når en underviser legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk punktskrift- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Hvilke alternative formater som lages, avhenger av filtypen til originalfilen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for det aktuelle emnet. Eventuelt er ikke filen en innholdstype som støttes.

Finn en fil i emnet ditt. Velg Last ned-ikonet Alternative formater . Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

Mer om alternative formater for emneinnhold