Læringsmoduler

Læringsmoduler er beholdere for organiserte samlinger av innhold. Med moduler kan du navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk. Med læringsmoduler blir det lettere å holde seg fokusert på leksjonen eller konseptet du lærer. Hvis du bruker en lærebok i et emne, kan underviseren bruke moduler til å gruppere innhold, slik at det følger rytmen i læreboken.

Det kan hende underviseren tillater at du ser gjennom innholdet i læringsmoduler i en hvilken som helst rekkefølge. Men underviseren kan også kreve at du åpner og gjør deg ferdig med innholdet før du kan gå videre til det neste elementet. Når det brukes innholdssekvenser, kan det bli lettere å forstå konsepter før du går videre til neste leksjon.


Arbeid i en læringsmodul

Læringsmoduler ser mer eller mindre ut som mapper på Emneinnhold-siden. Velg tittelen eller pilen for å åpne en modul og se innholdet i den.

I tillegg til innholdselementer, filer og prøver, kan undervisere legge til aktiviteter og verktøy som fremmer interaktiv læring og samarbeid.

For eksempel, så kan du se et modul som inneholder oppgaver eller gruppeprosjekter. Du kan også åpne samarbeidsverktøy, som diskusjoner, der du kan snakke med andre og dele ideer om temaene som blir presentert.

Du kan se alt synlig innhold i modulen – inkludert leveringsfrister. Du kan åpne innholdet i hvilken som helst rekkefølge. Det vises en melding hvis underviseren krever en innholdssekvens. Tilgangsdato er også inkludert som en betingelse.

Etter du har åpnet innholdselementet kan du navigere gjennom modulen med pilene øverst i nettleservinduet.

Hvis det kreves en spesifikk rekkefølge for åpning av innhold, ser du en lås ved siden av pilen.

Du kan avslutte modulen før du er ferdig. Når du returnerer, hvis rekkefølgen er påtvungen vil du se ikoner ved siden av innholdet til modulen. Disse ikonene informerer om hvilket innhold som er ferdig, påbegynt, og som ikke har startet, så du kan fortsette der du stoppet.

En grønn sirkel med hake betyr at innholdet er ferdig. En delvis fylt grønn sirkel betyr at innholdet er påbegynt, men ikke ferdig. Et låseikon betyr at innholdet ikke er startet.

Hvis modulen inneholder mapper kan du navigere gjennom innhold i mappene på samme måte som alle andre moduler. Husk at underviseren kan kreve at du åpner og fullfører innholdet i mappen før du går videre.