Vurderinger for alle emner

I listen med navnet ditt kan du velge Vurderinger.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Dine vurderinger er organisert etter emnenavn og begrep i alfabetisk rekkefølge. Du kan velge de fleste elementene i ethvert emne for å se detaljer.

Vil du komme i gang og fokusere på ett emne? Velg et emnenavn for å gå til vurderingssiden for det aktuelle emnet. Det kan hende du har to typer emner.

Hvis underviseren har konfigurert totalvurderingen, kan du velge vurderingspillen ved siden av navnet på emnet ditt for å åpne et panel med mer informasjon.

Mer om totalvurderinger


Vurderinger i et emne

 1. Når du er i et emne, kan du åpne Emnevurderinger-siden fra navigasjonsfeltet. Velg Vurderinger-ikonet for å se vurderingene underviseren har publisert.
 2. Totalvurderingen din er en beregning av prestasjonen din frem til nå. Velg vurderingspillen for å finne ut mer om hvordan totalvurderingen din beregnes. Læreren din kan velge ikke å legge til noen totalvurdering.
 3. Du kan se statusen og hvor mange forsøk du har igjen, for hvert element. Se hvilke forsøk du har begynt på, og hvilke du har sendt inn før leveringsfristen, og se om innsendinger er eller kommer til å bli levert for sent. Når leveringsfristen er over vil innsendingsinformasjonen vises i rødt.

  Hvis du bare får ett forsøk og sender inn før leveringsfristen, ser du ikke noen andre linjer med tekst for elementet.

 4. Velg et element for å åpne Detaljer og informasjon-panelet og se den nåværende vurderingen din og hvordan den er beregnet. Du kan også se hvor mange forsøk du har, og om innsendinger er eller kommer til å bli levert for sent.
 5. Hvis tidsfristen er utløpt, blir du informert om at det neste forsøket markeres som sent.
 6. Velg vurderingspillen for å se innsendingen din. Hvis du har sendt inn flere forsøk, åpnes Innsending-panelet. Hvis underviseren har lagt til merknader i en fil du har lastet opp som innsending, kan du se merknadene direkte i innholdet. Gå til temaet om oppgavevurderinger for å finne ut hvordan flere kommentarer vises i PDF-filer med merknader.

Når leveringsfristen er over vil du se nuller for arbeid du ikke har sendt inn. Du kan fortsatt sende inn forsøk for å oppdatere vurderingen. Det er underviseren som avgjør hvor mye vurderingen reduseres ved sen innlevering.

Mer om null poeng for sene innleveringer

Hvis underviseren bruker funksjonen for vurdering av deltakelse, ser du en deltakelsesvurdering.

Mer om deltakelsesvurderinger

Se forsøk og tilbakemeldinger

Innsendinger-panelet kan du se hvilke forsøk som har vurderinger og tilbakemeldinger. Velg forsøket du vil se. Innsendingen åpnes, og du kan se vurderingen din og hvordan den er beregnet. Du kan se gjennom arbeidet ditt og utvide Tilbakemelding-panelet hvis underviseren har lagt inn kommentarer.

Mer om hvordan arbeid som er levert for sent, vises

Hvis underviseren har sendt tilbakemelding for flere forsøk, kan du lese tilbakemeldingen for hvert forsøk. Det vises en melding hvis underviseren har overstyrt sluttvurderingen for elementet.

Example of a grade override from the student view

Du kan også se hvor mange forsøk du har, på Emnevurderinger-siden. Du kan se hvilke forsøk du har sendt inn før innleveringsfristen, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

Mer om Emnevurderinger-siden


Varsler om nye vurderinger

Når vurderinger legges ut, finner du dem i aktivitetsstrømmen din. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen din.

Mer om aktivitetsstrømmen

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Du kan også gå til elementet i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.


Vurderinger og tilbakemeldinger

Hvis underviseren må vurdere spørsmål i oppgaven, ser du Ikke vurdert i delenVurdering.

Underviseren kan velge å ikke vise riktige svar for spørsmål som får automatisk poengsum før alle studentene har sendt inn. Det vises et banner øverst i vurderingen med denne informasjonen. Kom tilbake senere for å se om svarene er blitt vist.

Underviseren din må manuelt sette karakter på enkelte spørsmålstyper som essayer, og deretter legge ut vurderingskarakteren og tilbakemelding. Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger

Mer om vurderingsalternativene for administratorer

Mer om poengendringer i spørsmål

Du kan åpne vurderingen i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst. Velg prøvetittelen på Emneinnhold-siden, så åpnes Detaljer og informasjon-panelet. Velg hva som helst i Vurdering-delen for å gå gjennom det du har sendt inn, tilgjengelige riktige svar, vurderingen din og tilbakemeldinger. Hvis underviseren har lagt inn tilbakemeldinger, kan du velge snakkebobleikonet for å se dem.

For spørsmål der du kan velge mer enn ett svar, kan du velge Vis andre valg for å gå gjennom svaralternativene.

Null poeng for sene innleveringer

Hvis underviseren konfigurerer det, kan det hende du ser null som poengsum for oppgaver du ikke har sendt inn til innleveringsfristen. Du kan fortsatt sende inn forsøk for å oppdatere vurderingen. Det er underviseren som avgjør hvor mye vurderingen reduseres ved sen innlevering.

Du ser null som poengsum på din Vurderinger-side og på Detaljer og informasjon-panelet for elementet.

Hvis du har aktivert strømvarslinger om vurderinger, blir du varslet om nullvurderingen i strømmen din.


Vurderingspiller

Det er underviseren som avgjør hvordan vurderingen for hvert vurdert element skal vises:

 • Bokstavvurdering
 • Poeng
 • Prosent
Grades organized by letter

Vurderingspillene for de ulike oppgavespørsmålene og vurderte elementene kan vises i farger eller med mørk bakgrunn.

For de fargede vurderingspillene er det høyeste poengområdet grønt, og det laveste er rødt. Nå kan ikke underviserne endre fargene eller prosentverdiene. Fargene tilordnes slik:

 • > 90 % = grønn
 • 89–80 % = gul/grønn
 • 79–70 % = gul
 • 69–60 % = oransj
 • 59–50 % = rød
Course grades for an individual student

Institusjonen din kan deaktivere fargevalget for alle emner. Vurderingspillen vises med mørke bakgrunner og hvite vurderinger. Farger brukes ikke til å formidle prestasjon.

Course grades for an individual student

Se et opptak med tilbakemelding

Underviseren kan legge inn tilbakemelding i video- eller lydformat for å gi deg mer tilbakemelding om oppgavevurderingen din. Opptak vises på Tilbakemelding-panelet når underviseren har vurdert de ulike innsendingene.

Velg filmikonet for å strømme videoen til datamaskinen eller enheten din. Du kan bruke standardkontroller for avspilling, for eksempel kan du sette avspillingen på pause eller skyve på avspillerfeltet. Moderne nettlesere har støtte for avspilling av opptak uten at det er nødvendig med programtillegg. Det er for øyeblikket ikke mulig å eksportere eller laste ned opptak med tilbakemelding.


Samlet vurdering

Med totalvurderingen kan du følge med på hvordan du ligger an i emnene du er påmeldt. Du kan se hvordan du ligger an i forhold til vurderingen du vil ha, og om du eventuelt må forbedre noe.

Hvis underviseren har konfigurert en totalvurdering, vises den på Vurderinger-siden samt i emnet, på Emnevurderinger-siden. Velg vurderingspillen for å finne ut mer om hvordan den beregnes.

Panelet for den samlede vurderingen viser hvor mange elementer og kategorier som vektlegges. For eksempel kan læreren ha valgt at prøver skal ha mer å si enn lekser eller quizer. Prosentverdien som står sammen med hver oppføring, viser hvor mye hver oppføring teller for totalvurderingen.

Hvis underviseren bestemmer at den samlede vurderingen din skal overstyres, får du opp en melding øverst i dette panelet. Det kan hende at du fortsatt ser en vurdering eller vurderingsnotasjon, for å indikere at deltakelsen din i emnet er unik. Eksempel: vurderingsnotasjoner inkluderer Fritatt, Trukket, og Ikke ferdig. Underviseren kan også lage egendefinerte notasjoner.