Gruppemedlemmer deler og samarbeider ofte i felles filer. Det første du må gjøre for å dele dokumenter med en gruppe i Mitt innhold, er å opprette en mappe som gruppemedlemmene kan få tilgang til. Du trenger ikke å opprette gruppemapper hvor medlemmene skal samarbeide, men det kan være nyttig om du oppretter en spesifikk mappe hvor dere kan dele filer med hverandre.

Når en bruker oppretter en gruppemappe, må vedkommende gi de aktuelle tillatelsene til de andre gruppemedlemmene. Hvis en lærer har opprettet grupper i emnet, kan brukerne enkelt dele mappen med alle gruppemedlemmene. Hvis medlemmer legges til eller fjernes fra gruppen, deles mappen automatisk via Mitt innhold med de som skal ha tilgang.


Del mapper med emnegrupper

 1. Gå til mappen som inneholder gruppemappen, i Mitt innhold.
 2. Velg tillatelsesikonet for gruppemappen. Alternativt kan du velge Rediger > Tillatelser i mappemenyen.
 3. I Velg spesifikke brukere etter plassering-menyen velger du Emnegruppe (eller Organisasjonsgruppe hvis gruppen tilhører en organisasjon).
 4. På denne siden ser du alle emnegruppene du er tilknyttet. Bruk avkryssingsruter for å velge gruppen eller gruppene for å dele mappen.
 5. Velg de aktuelle tillatelsene. Hvis du vil gi hele gruppen alle tillatelser, merker du av i alle boksene.
 6. Velg Send for å lagre endringene dine.

Del mapper med brukergrupper

Hvis du vil dele en mappe med en gruppe brukere som ikke er del av bestemte emner eller organisasjoner, må du gi hver person tillatelser.

 1. Velg tillatelsesikonet for gruppemappen. Alternativt kan du velge Rediger > Tillatelser i mappemenyen.
 2. Velg Velg spesifikke brukere.
 3. Skriv inn brukernavnet for hvert medlem, atskilt med komma, i Brukernavn-feltet. Velg Bla gjennom for å finne brukernavn du ikke kjenner.
 4. Merk av for de aktuelle tillatelsene for disse brukerne. Hvis du vil gi alle gruppemedlemmene alle tillatelser, merker du av i alle boksene.
 5. Velg Send for å lagre endringene dine.

Brukeren som oppretter gruppemappen, må informere gruppemedlemmene om hvor den er. Når du har opprettet den delte mappen, kan gruppemedlemmene legge den til som et bokmerke for å få rask og enkel tilgang.

Legg til en gruppemappe som bokmerke

 1. Gå til Mitt innhold, velg Hopp til > Verktøy og velg deretter Bokmerker.
 2. Velg Opprett bokmerke.
 3. Opprett et navn for bokmerket og søk etter plasseringen.
 4. Velg Send.

Når bokmerket er opprettet, kan du velge Bokmerker i Mitt innhold for å få rask tilgang. Brukeren som oppretter gruppemappen, får tilgang til mappen direkte via sin egen brukernavnmappe.

Du kan også finne gruppemapper ved å velge Søk i Verktøy-området.