Med tillatelser kan enkeltbrukere, brukertyper og grupper gjøre ulike ting med elementene dine, for eksempel lese, skrive i eller fjerne dem. Bruk tillatelser for å kontrollere hvem som kan se og endre filene og mappene dine. Læreren din kan også bruke tillatelser for å kontrollere hvilket innhold du eller andre emnedeltakere kan se og redigere.

Hva er tillatelser?

Når innhold legges til i Mitt innhold, må tillatelser gis for å gjøre innholdet tilgjengelig for brukere og brukergrupper. Med tillatelser kan brukere utføre bestemte handlinger for elementer i Mitt innhold – alt fra skrivebeskyttet innhold til redigering, administrering og fjerning av innhold. Du kan konfigurere tillatelser for individuelle filer eller for hele mapper samt alt innholdet i mappene. Tillatelser kan fungere i kombinasjon med andre tillatelser. Derfor er det viktig å vite hva hvert tilgangsnivå innebærer.

Hvis du lenker til elementer utenfor Mitt innhold, må du gi tillatelser til de riktige brukerne, slik at lenkene fungerer. Brukere som ikke har tillatelse til å se et element, ser meldingen Tilgang avvist hvis de følger en lenke til elementet i et emne eller en mappe.


Tillatelsestyper

Mitt innhold-tillatelser:

  • Les: Brukere kan se filer eller mapper.
  • Skriv: Brukere kan gjøre endringer i filer eller mapper.
  • Fjern: Bruker kan fjerne filer fra mapper eller selve mappen.
  • Administrer: Brukere kan kontrollere egenskapene og innstillingene for filer og mapper.

Når brukere søker etter filer eller mapper eller prøver å manipulere filer eller mapper (for eksempel ved å kopiere, flytte eller fjerne dem), kan de bare se og endre innhold i henhold til de eksisterende tillatelsene. Hvis brukere for eksempel søker etter et element som de ikke har lesetillatelse til, vises ikke elementet i søkeresultatene.


Standardtillatelser

Noen brukere har standardtillatelser for bestemte mapper. I så fall blir forskjellige tillatelser automatisk gitt til bestemte mapper.

  • Brukermapper: Disse mappene vises under Mitt innhold i Mitt innhold-menyen. Brukere har tillatelsene Les, Skriv, Fjern og Administrer for sine egne brukermapper. Administratoren avgjør om disse mappene er tilgjengelige i hele systemet.
  • Emnemapper: Disse mappene vises under Emner-området i Mitt innhold-menyen og brukes til å lagre innhold for bestemte emner. Lærere, undervisningsassistenter og emnebyggere har tillatelsene Les, Skriv, Fjern og Administrer for mappene i emnene sine. Emnemappen opprettes automatisk den første gangen en av disse brukerne åpner Mitt innhold. Andre emnebrukere, som studenter, som er meldt på et emne, ser ikke denne mappen fordi den er ment å være en arbeidsplass for emneutviklere. Studenter må ha lesetillatelser for å få tilgang til en emnemappe. Organisasjonen bruker mappefunksjonen på samme måte som emnemapper.
  • Mapper for institusjons- og biblioteksinnhold Alle brukere med systemkontoer har lesetillatelse for slike mapper.
  • Emnemapper i E-reserver: Alle brukere som er tilknyttet et emne har lesetillatelser for den tilhørende emnemappen i E-reserver.

Gi og få tillatelser

Alle brukere med tillatelsene Les og Skriv for en fil eller mappe kan gi tillatelser til andre brukere og brukerlister.

Brukere og brukergrupper kan få én eller flere tillatelser. Les-tillatelsen for et element kan for eksempel gis til en hel emneliste. Eieren kan gi flere tillatelser til enkeltbrukere i emnelisten. Tillatelser kan redigeres for undermapper og filer i en mappe.

Administrer tillatelser

Brukertilgang til en fil eller mappe kontrolleres gjennom Administrer tillatelser-siden. Du kan gi tillatelser til enkeltbrukere, grupper eller roller.

Mer om hvordan du administrerer tillatelser for elementer i Mitt innhold

Når tillatelser er gitt for en mappe, gjelder de for alle undermapper og tilhørende filer.