Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Om emnetilgjengelighet

Et emne må være tilgjengelig før studentene som er tilknyttet emnet, kan se eller få tilgang til emnet og innholdet i det. Det kan imidlertid være lurt å gjøre et emne utilgjengelig under oppbyggingsprosessen og når et planlagt emne er avsluttet.

Hvis emnet ditt er utilgjengelig, avgjøres tilgangen av emnerollen. Blackboard-administratorer, lærere, emnebyggere, undervisningassistenter og sensorer kan se og gå til utilgjengelig emner via Mine emner-fanen og emnelisten, men emnene er merket som utilgjengelig. Studenter har ikke tilgang til utilgjengelige emner – uavhengig av emnevarigheten. Utilgjengelige emner vises ikke i emnekatalogen.


Angi emnetilgjengeligheten

I listen med navnet ditt kan du velge Emner-lenken for å komme til emnelisten. Åpne et emnekorts -meny for å endre emnetilgjengeligheten. Du kan også endre statusen for emnet ditt fra Emneinnhold-siden.

Du kan gjøre emner private mens du legger til eller eksperimenterer med innhold. Deretter kan du åpne dem for studentene når du er klar. Studenter ser private emner i emnelisten sin, men de har ikke tilgang til dem.

Du kan ikke gjøre emner private mens et semester er aktivt. Hvis en bruker trenger tilgang til et privat emne, bør du kontakte administratoren din for å få hjelp med innstillinger for emnet.

Merk emner som fullført

Du kan sette emner til Fullført når de er ferdige, men da kan du ikke gjøre endringer i dem lenger. Studentene har tilgang til innholdet i slike emner, men de kan ikke delta lenger. De kan for eksempel ikke svare på diskusjoner eller sende inn oppgaver. Dette alternativet er bare tilgjengelig for Ultra-emnevisningen.

Når et emne er fullført, kan du gjøre det åpent eller privat igjen. Gå tilbake til emnet ditt, og i Detaljer & amp; Handlinger-panelet, velger du Studentene kan se innhold, men de kan ikke delta lenke. Foreta et valg i pop-up-menyen.

Hvis et emne har en sluttdato, har ikke studentene tilgang til emnet lenger etter sluttdatoen. Så hvis du fullfører et emne og åpner det igjen etter sluttdatoen, har ikke studentene tilgang til det.

Hvis du går tilbake til Emner -siden og ikke ser alle alternativene i emnemenyen etter denne endringen, må du oppdatere Emner-sidene.

Hvis du fullfører et emne, kan du ikke laste opp filer til vurderingsboken lenger.