This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Om kurstillgänglighet

En kurs måste göras tillgänglig innan deltagarna som är inskrivna i kursen kan se eller komma åt kursen och tillhörande innehåll. Men du vill kanske göra en kurs ej tillgänglig när du håller på att bygga upp den eller efter att en schemalagd kurs har slutförts.

Om din kurs ställs in som ej tillgänglig bestäms åtkomsten av kursrollen. Blackboard-administratörer, lärare, kursbyggare, assistenter och bedömare kan se och komma åt ej tillgängliga kurser på fliken Mina kurser samt i kurslistan, men de är markerade som ej tillgängliga. Deltagare kan inte få åtkomst till ej tillgängliga kurser, oavsett kursens varaktighet. Ej tillgängliga kurser visas inte i kurskatalogen.


Ställa in kurstillgänglighet

Välj länken Kurser i listan där ditt namn visas för att komma åt din kurslista. Öppna ett kurskorts meny för att ändra din kurs tillgänglighet. Du kan även ändra kursens status på kursinnehållssidan.

Du kan ange att din kurs ska vara privat när du lägger till eller experimenterar med innehållet, och sedan öppna den för deltagarna när du är klar. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem.

Du kan inte göra en kurs privat under en aktiv termin. Om en användare behöver tillgång till en privat kurs kan du kontakta din administratör gällande en kurs inställningar.

Markera en kurs som slutförd

Du kan välja Slutförd för kursen när den är slut, men den kan då inte längre ändras. Deltagare kan komma åt innehållet, men de kan inte delta i kursen längre. De kan till exempel inte kan svara på diskussioner eller skicka in inlämningar. Det här alternativet är för närvarande endast tillgängligt i Ultra-kursvyn.

När en kurs är slutförd kan du ändra tillbaka kursen till öppen eller privat. Gå tillbaka till din kurs och i panelen Detaljer och åtgärder väljer du länken Deltagare kan visa innehåll men inte delta. Gör ett val i popup-fönstret.

Om en kurs har ett slutdatum kan deltagare inte komma åt kursen efter slutdatumet. Om en kurs är slutförd och du öppnar den igen efter slutdatumet kan deltagare inte komma åt den.

Om du går tillbaka till sidan Kurser och inte ser alla alternativ i en kursmeny efter denna ändring ska du uppdatera sidan Kurser.

Om du har slutfört en kurs kan du inte längre ladda upp en fil till Kursadministration och resultat.