Tre nivåer av språkpakker

Språkpakker brukes til å vise Blackboard Learn med språk og kulturelle normer som samsvarer med forskjellige brukergrupper. Preferanser for språkpakker angis på systemnivå, emne- eller organisasjonsnivå samt brukernivå.

Systemnivå

Institusjonen din angir en språkpakke som systemstandard. Dette er språkpakken som vises når ingen andre språkpakker er angitt på emne- eller brukernivå.

Emnenivå

Institusjonen kan angi en språkpakke som ikke er standardpakken, slik at alle brukerne i et emne ser den samme språkpakken. Hvis du for eksempel underviser i en spanskklasse, kan du angi spansk som språket på emnenivå.

Brukernivå

Brukerne kan selv velge språkpakker – med mindre et språk er angitt som obligatorisk.

Tilpassede navn på innholdsområder og verktøy endres ikke av språkpakken. Disse verdiene forblir like for alle språkpakker. Standardnavnene i systemet er oversatt og vises på forskjellige måter i alle språkpakker.


Angi en språkpakke

For øyeblikket kan ikke lærere endre språkpakker på emnenivå i Ultra-opplevelsen. Administratorer kan angi språk for emner, og brukere kan velge språkpakkene de foretrekker.

Sånn endrer du språk på brukernivå:

  1. Velg Språk i profilen din.
  2. Velg en språkpakke i menyen.
  3. Velg Send.