Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Cursusbeschikbaarheid

Een cursus moet beschikbaar worden gemaakt voordat studenten die zich hebben ingeschreven voor de cursus, de cursus en de bijbehorende inhoud kunnen weergeven. U kunt de beschikbaarheid van een cursus intrekken tijdens het samenstellen van de cursus of nadat een geplande cursus is afgelopen.

Wanneer de cursus is ingesteld als Niet beschikbaar, is toegang afhankelijk van de cursusrol. Beheerders van Blackboard, cursusleiders, cursusbouwers, onderwijsassistenten en beoordelaars kunnen niet-beschikbare cursussen bijvoorbeeld wel zien op het tabblad Mijn cursussen en in de cursuslijst, maar de cursussen zijn niet toegankelijk. Studenten hebben geen toegang tot niet-beschikbare cursussen, ongeacht de duur van de cursus. Cursussen die niet beschikbaar zijn, worden niet weergegeven in de cursuscatalogus.


Cursusbeschikbaarheid instellen.

Selecteer in de lijst met je naam Cursussen om je lijst met cursussen te openen. Open het menu van één van de cursuskaarten om de beschikbaarheid van een cursus te wijzigen. Je kunt de status van een cursus ook wijzigen op de pagina Cursusinhoud.

Je kunt een cursus instellen als Privé omdat je nog inhoud wilt toevoegen of wat dingen wilt uitproberen. Als de cursus klaar is voor studenten, wijzig je de status in Open. Studenten zien persoonlijke cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen.

Je kunt een cursus niet persoonlijk maken tijdens een actief semester. Als een gebruiker toegang nodig heeft tot een persoonlijke cursus, neem dan contact op met je beheerder om de instellingen van de cursus te bespreken.

Een cursus als voltooid markeren

Je kunt ervoor kiezen om een cursus de status Voltooid te geven wanneer de cursus is beëindigd, maar je kunt de cursus dan niet meer aanpassen. Studenten kunnen de inhoud van de cursus raadplegen, maar ze kunnen niet meer deelnemen aan de cursus. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reageren op discussies of opdrachten inleveren. Deze optie is alleen beschikbaar voor de Ultra-cursusweergave.

Wanneer een cursus is voltooid, kun je de status weer wijzigen in Open of Persoonlijk. Ga terug naar je cursus en selecteer in het scherm Details en acties de link Studenten kunnen inhoud bekijken, maar kunnen niet deelnemen. Maak een keuze in het pop-upvenster.

Als een cursus een einddatum heeft, en die datum is verstreken, hebben studenten geen toegang meer tot de cursus. Dus als je een cursus voltooit en opnieuw opent na de einddatum, is de cursus niet toegankelijk voor studenten.

Als je terugkeert naar de pagina Cursussen en niet alle opties in het menu van een cursus worden weergeven na deze wijziging, vernieuw dan de pagina Cursussen.

Als je een cursus voltooit, kun je geen bestanden meer naar de cijferlijst uploaden.