Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Sporing av emnefremdrift

La studentene merke og spore fremdriften sin i emnene dine.

Slå på fremdriftssporing for emnet ditt:

  1. Velg Emner fra Ultra-navigasjonsmenyen.
  2. Velg et emne uten tidligere aktivitet.
  3. På Detaljer & handlinger > Fremdriftssporing velger du Slå på. 
    Details & Actions menu with progress tracking turn on option highlighted by a rectangle.
  4. Når Fremdriftssporing-panelet åpnes, bytter du fra av til på.
  5. Lagre de nye innstillingene dine. 

Fremdriftssporing skjer bak en funksjon, og administratorer kan bestemme om de vil gi underviserne muligheten til å slå på denne funksjonen på institusjonsnivå.