Om eksempelvisningen for studenter

Du bør forsikre deg om at emnet ditt er godt laget og fungerer som det skal, før studentene ser det. Med eksempelvisningen for studenter kan du gå gjennom emneinnhold fra studentenes perspektiv. Du kan også validere emneatferd. Du kan for eksempel gå gjennom den betingede versjonen av innhold og hvordan vurderingene vises.

Når du er i eksempelvisningen for studenter, kan du gjøre følgende studentaktiviteter:

 • Send oppgaver
 • Ta prøver
 • Laste ned og laste opp filer
 • Delta i samtaler
 • Delta i diskusjoner og dagbøker
 • Sende emnemeldinger
 • Vise vurderinger som student
 • Opplev gruppemedlemskap

Du kan ikke bruke eksempelvisning for studenter eller foreta andre endringer i et fullført emne.

Video: Student Preview


Watch a video about student preview

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Student preview explains how to view your course from the student perspective.


Start eksempelvisning for studenter

Velg Eksempelvisning for studenter-modus for å starte.

Eksempelvisningen for studenter oppretter en studentkonto som kalles eksempelbruker. Du logges på som eksempelbrukeren og meldes på det aktive emnet. Eksempelvisningsfeltet øverst på alle sider.

Feltet viser Velkommen til eksempelvisning for studenter og inneholder en meny med tre alternativer:

 • Vis vurderingsbok
 • Tilbakestill eksempelvisning
 • Avslutt eksempelvisning

Vis vurderingsbok

Når du har gitt en vurdering av noe av eksempelbrukerens arbeid, kan du åpne vurderingsboken for å vise vurderinger. Når du velger Vis vurderingsbok, lukkes eksempelvisningen for studenter. Velg Eksempelvisning for studenter for å åpne den igjen og fortsette som din eksempelbruker.

Tilbakestill eksempelvisning

Du kan tilbakestille eksempelbrukerens emneaktivitet og starte på nytt. Mesteparten av aktivitetene fjernes, men noen aktiviteter gjenstår. Eksempelbrukeren blir værende i emnet.

Aktivitet fjernet

 • Vurderingsforsøk, poengsummer og tilbakemeldinger fjernes.
 • Vurderte SCORM-poengsummer fjernes.
 • Vurderinger for oppmøte og tilpasninger fjernes.
 • Eksempelbrukerens vurderingsunntak går tilbake til de opprinnelige vurderingsinnstillingene.
 • Vurderte diskusjonspoengsummer og tilbakemeldinger fjernes.
 • Eksempelbrukeren fjernes fra alle grupper.

Noe aktivitet forblir

 • Eksempelbrukerens diskusjonssvar blir værende. Anonym erstatter eksempelbrukerens navn. Du kan slette hvert svar og respons.
 • Eksempelbrukerens samtaler blir værende. Anonym erstatter eksempelbrukerens navn. Du kan slette alle brukeres bidrag.
 • Eksempelbrukerens meldinger blir værende. Du kan slette alle meldinger.
 • Eksempelvisningen vises i den ikke tilordnede listen på siden Tilordne grupper.

Avslutt eksempelvisning

Du kan når som helst gå tilbake til instruktørvisningen. Du kan for eksempel finne noe innhold som må oppdateres. Eksempelbrukeren og aktiviteten blir værende i emnet. Eksempelbrukeren fjernes IKKE fra emnet ditt med mindre du fjerner brukeren fra deltakerlisten.


Eksempelbruker

Etter at du har aktivert Eksempelvisning for studenter, vises eksempelbrukeren i deltakerlisten. Eksempelbrukeren er synlig for alle studenter som er påmeldt emnet. Alle kan identifisere eksempelbrukeren etter navnet. Etternavnet er ditt etternavnet ditt med _PreviewUser lagt til. Brukernavnet er brukernavnet ditt med _previewuser lagt til.

Hvis du underviser i et emne sammen med en annen underviser, har dere hver deres eksempelbruker. Eksempelbrukeren blir værende i emnet ditt til du sletter brukeren fra deltakerlisten.

Som eksempelbruker blir alle aktivitetene dine fanget opp av Blackboard Learn. Eksempelbrukerens aktivitet er ikke inkludert i analyser og emnerapporter. Andre studenter kan kommunisere med eksempelbrukeren din.

Du kan forårsake forvirring hvis du legger til en eksempelbruker i en gruppe med andre studenter. Hvis du legger til eksempelbrukeren, anbefaler vi at du ikke sender inn en gruppeoppgave som eksempelbruker. Når du har tilbakestilt eksempelet, kan det hende at du ikke får tilgang til gruppeoppgaven fordi eksempelbrukeren ble fjernet fra gruppen. Hvis du oppretter emnegrupper for egenpåmelding, blir eksempelbrukeren din registrert automatisk på slutten av den valgfrie påmeldingsperioden.

Eksempel: Diskusjoner

Eksempelbrukeren vises i emneområdet og i Deltakere-listen. Hvis du oppretter et svar, kan en annen student svare.

Hvis du tilbakestiller eksempelet, vil eksempelbrukerens diskusjonsaktivitet bli værende, men Anonym vises som eksempelbrukerens navn. Du kan slette alle diskusjonssvar.


Avslutt eksempelvisningen og fjern eksempelbrukeren

VelgAvslutt eksempelvisning for å gå ut av eksempelvisningen for studenter. Eksempelbrukeren blir værende i emnet. Hvis du forlater emnet uten å gå ut av eksempelvisningen for studenter, vil du ikke være i eksempelvisningen når du går tilbake. Velg Eksempelvisning for studenter for å fortsette.

Hvis du avslutter eksempelvisningen for studenter, men blir værende i emnet, kan du gå tilbake til eksempelvisningen for studenter. Eksempelbrukeren starter i det samme området som du gikk ut av.

Fjern eksempelbrukeren og aktiviteten

Vi anbefaler at du fjerner eksempelbrukeren fra deltakerlisten. Etter fjerning, blir noe emneaktivitet værende. Eksempelbrukerens navn i diskusjonsinnlegg og samtaler endres til Anonym. Eksempelbrukerens meldinger blir værende i emnet. Du kan slette all denne aktiviteten.

Hvis du beholder eksempelbrukeren og aktiviteten, vises eksempelbrukeren i deltakerlisten, vurderingsboken og alle steder du har hatt noen interaksjon som denne brukeren.

Husk: Eksempelstudenten kan forvirre studenter som ser denne studenten på emneområder, for eksempel i diskusjoner eller samtaler.

Fjern bruker fra deltakerlisten

På siden Deltakerliste går du inn i eksempelbrukermenyen. Velg Rediger medlemsinformasjonen for å åpne Medlemsinformasjon-panelet. Velg Fjern person-ikonet for å fjerne eksempelbrukeren fra emnet ditt. Institusjonen din kontrollerer om du kan fjerne personer.

Når du har fjernet eksempelbrukeren, kan du starte eksempelvisning for studenter på nytt. Det opprettes en ny forekomst av eksempelbrukeren.


Arkiver og gjenopprett emner med en eksempelbruker

Hvis du arkiverer et emne med en eksempelbruker og aktivitet, vil det gjenopprettede emnet ikke inkludere eksempelbrukeren eller vurderinger og forsøk. Eksempelbrukerens diskusjoner, meldinger og samtaler blir værende. Hvis du inkluderte eksempelbrukeren i grupper, fjernes medlemskapet, men eksempelbrukerens samtaler blir værende.